Promotie: Child Abuse and Neglect in Suriname

Alleen al in het afgelopen jaar hebben in Suriname 368 op de 1.000 adolescenten ten minste één vorm van mishandeling ervaren. Deze hoge prevalentie is voor Inger van der Kooij reden om onderzoek te doen naar kindermishandeling en verwaarlozing in Suriname, met speciale aandacht voor seksueel misbruik. Ze laat zien hoe jongeren en ouders van verschillende etnische achtergronden denken over het gebruik en de functie van lijfstraffen, maar besteedt ook aandacht aan de implementatie en evaluatie van een opvoedprogramma. Tot slot onderzoekt Van der Kooij een instrument dat screent op posttraumatische stressstoornis, waarmee (trauma)klachten bij kinderen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.

Meer informatie is te vinden op de website van de Universiteit van Amsterdam

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved