Preventie van PTSS klachten met EMDR: onderzoek bij slachtoffers van recente verkrachting

PTSS?
Na het meemaken van een traumatische gebeurtenis, zoals een verkrachting, krijgen veel mensen last van herbelevingen, negatieve emoties en vermijding van plaatsen of dingen die aan de gebeurtenis herinneren. Dit zijn normale klachten na recent trauma. Maar wanneer de klachten na 4 weken niet over gaan en iemand er veel last van heeft, spreken we van posttraumatische stressstoornis (PTSS).
EMDR?
PTSS is te behandelen met traumagerichte psychotherapie, zoals EMDR. Eye Movement Desentization and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandeling. Het doel van EMDR is om met behulp van oogbewegingen de sterke emotionele reactie uit de traumatiserende herinnering te halen. EMDR wordt op dit moment minimaal 4 weken na de traumatische gebeurtenis toegepast als behandeling voor PTSS.
Onderzoek?
We willen onderzoeken of we het ontstaan van PTSS klachten kunnen voorkomen door middel van vroegtijdige EMDR. Dit onderzoeken we door proefpersonen willekeurig in te delen in een EMDR groep of een controlegroep. De EMDR groep krijgt twee sessies EMDR 2 tot 4 weken na de verkrachting. De controlegroep krijgt de gebruikelijke zorg zoals aangeboden door het Centrum Seksueel Geweld.
Meer informatie over dit onderzoek is te lezen op: https://www.earlyemdr.nl/

Inclusie voor het Early EMDR onderzoek vindt plaats bij het Centrum Seksueel Geweld in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, en Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
Het Early EMDR onderzoek is een initiatief vanuit het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht.
© 2021 NTVP - All Rights Reserved