Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld

Het CBS heeft de eerste prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld gepubliceerd. Dit onderzoek wordt de komende jaren om het jaar herhaald, om het effect van het beleid meetbaar te maken. De prevalentiecijfers van dit jaar stemmen ons bedroefd en benadrukken het belang van preventie.

In 2020 gaf 8 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit komt neer op 1,2 miljoen personen. Bij het prevalentiecijfer van huiselijk geweld is verbale agressie niet meegeteld. Als verbale agressie mee zou worden geteld zou 33 procent slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Van seksueel geweld werd 11 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder in de afgelopen 12 maanden slachtoffer. Dit zijn omgerekend 1,6 miljoen personen.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved