Prevalentie en voorspellers van posttraumatische stressstoornis en depressieve symptomen onder overlevenden van brandwonden, twee jaar na de 2015 Formosa Fun Coast Water Park explosie in Taiwan

Auteur: Yi-Jen Su

Originele titel: Prevalence and Predictors of Posttraumatic Stress Disorder and Depressive Symptoms among Burn Survivors Two Years after the 2015 Formosa Fun Coast Water Park Explosion in Taiwan

Achtergrond: Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressieve symptomen komen relatief vaak voor bij overlevenden van brandwonden. Verschillende eerder gerapporteerde risicofactoren (bijv. ernst van brandwonden) hebben niet consistent de psychologische aanpassing na verbranding voorspeld. Empirisch afgeleide risicofactoren van PTSS uit de meta-analyse en theoretische afgeleide cognitieve variabelen kunnen van grote voorspellende waarde zijn.
Doel: Deze studie onderzocht de prevalentie van waarschijnlijke DSM-5 PTSS en depressieve stoornis (MDD) en de voorspellers van PTSS en depressieve symptomen bij overlevenden van brandwonden van de 2015 Formosa Fun Coast Water Park explosie. Drie reeksen van voorspellers werden onderzocht: (a) verbrandingsgerelateerde variabelen; (b) empirisch afgeleide risicofactoren uit de meta-analyse; en (c) theoretische afgeleide cognitieve variabelen.
Methode: Deelnemers waren 116 overlevenden met brandwonden als gevolg van de explosie van de Formosa Fun Coast Water Park. De gemiddelde leeftijd bij de ramp was 22,3 ± 4,2 jaar; het gemiddelde totale verbrande lichaamsoppervlak was 49,5%.
Resultaten: Van onze deelnemers voldeden 12,9% en 20,7% aan DSM-5-waarschijnlijke PTSS en MDD, twee jaar na de explosie van de Formosa Fun Coast Water Park. Er werden geen verschillen tussen geslacht waargenomen. Voor de voorspelling van PTSS-symptomen na verbranding presteerden theoretische afgeleide cognitieve variabelen (adjusted R2 = 0,562, 95% BI [.423, 638]) het beste en gaven ze significant betere voorspelling dan empirisch afgeleide risicofactoren uit de meta-analyse (adjusted R2 = .337, 95% CI [.180, .412]) en de verbrandingsgerelateerde variabelen (aangepast R2 = .313, 95% CI [.156, .389]). De drie onderzochte sets variabelen gaven daarentegen vergelijkbare voorspellingen voor depressieve symptomen na verbranding (adjusted R2 = .267-.295). Een random forest regressie onthulde dat van theorie afgeleide cognitieve variabelen, in het bijzonder negatieve evaluatie van symptomen en maladaptieve cognitieve coping na de verbranding, als de belangrijkste voorspellers van PTSS-symptomen werden beschouwd.
Conclusie: De prevalentie van waarschijnlijke PTSS en MDD was relatief hoger in overlevenden van brandwonden. Van theorie afgeleide cognitieve variabelen verbeteren de voorspellingen aanzienlijk voor PTSS-symptomen na de verbranding.

Kernwoorden: brandwonden; Posttraumatische Stress Stoornis; Depressie; voorspellers; cognitie; ramp;

Citatie: Yi-Jen Su (2018) Prevalence and predictors of posttraumatic stress disorder and depressive symptoms among burn survivors two years after the 2015 Formosa Fun Coast Water Park explosion in Taiwan,European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1512263

Vertaling: Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 21 juli 2018, online gepubliceerd op 11 september 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved