Prevalentie en correlaties van mogelijke posttraumatische stressstoornis en veelvoorkomende mentale stoornissen in een populatie met een hoge prevalentie van HIV in Zimbabwe

Auteurs: R. Verhey, L. Gibson, J. Brakarsh, D. Chibanda & S. Seedat

Originele titel: Prevalence and correlates of probable posttraumatic stress disorder and common mental disorders in a population with a high prevalence of HIV in Zimbabwe

Achtergrond: We onderzochten de prevalentie en factoren die geassocieerd zijn met PTSS en veelvoorkomende mentale stoornissen (VMS), waaronder depressie en angststoornissen in een hoge HIV prevalentie setting binnen een eerstelijnszorg kliniek, door gebruik te maken van de Posttraumatic Stress Disorder Checklist (PCL-5) en de Shona Symptom Questionnaire (SSQ-14), beiden zijn lokaal gevalideerde screeningsinstrumenten.
Methode: Een cross-sectionele vragenlijst werd afgenomen bij volwassenen patiënten (n = 204) uit de grootste eerstelijnszorg kliniek in Harare in juni 2016.
Resultaten: In totaal voldeden 83 (40.7%) aan de criteria van mogelijke PTSS, onder hen hadden 57 (69.5%) comorbide VMS. Onder de mensen die leven met HIV hadden 42 (55.3%) PTSS. Mogelijke PTSS was geassocieerd met het meemaken van een negatieve levensgebeurtenis in de afgelopen zes maanden (AOR 3.73, 95% BI 1.49-9.34), of positieve screening voor VMS (AOR 6.48, 95% CI 3.35-2.54).
Conclusie: Mensen die leven met HIV toonden een hoge prevalentie van PTSS en VMS comorbiditeit. PTSS screening zou overwogen moeten worden wanneer VMS screening positief is en er sprake is van het meemaken van eerdere negatieve levensgebeurtenissen.
Kernwoorden: posttraumatische stressstoornis; veelvoorkomende mentale stoornissen; HIV; laag- en middeninkomenslanden; Zimbabwe; eerstelijnszorg

APA citatie: Verhey, R., Gibson, L., Brakarsh, J., Chibanda, D., & Seedat, S. (2018). Prevalence and correlates of probable post-traumatic stress disorder and common mental disorders in a population with a high prevalence of HIV in zimbabwe. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1536286. doi:10.1080/20008198.2018.1536286

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 23 september 2018, online gepubliceerd op 29 oktober 2018.

© 2021 NTVP - All Rights Reserved