Posttraumatische stress en depressie symptomen bij kinderen na de Wenchuan aardbeving

Auteurs: Jin Cheng, YiMing Liang, Lin Fu & ZhengKui Liu

Originele titel: Posttraumatic stress and depressive symptoms in children after the Wenchuan earthquake

Achtergrond: Veel studies hebben de comorbiditeit van posttraumatische stress stoornis (PTSS) en depressie bij  kinderen gerapporteerd. De onderliggende relatie tussen PTSS en depressie blijft echter onduidelijk.
Doel: Deze studie onderzoekt de relatie tussen PTSS en depressie symptomen onder kinderen die de Wenchuan aardbeving in China hebben overleefd.
Methoden: In totaal werden 301 kinderen, die de Wenchuan aardbeving hebben overleefd, gemeten na 4 maanden en vervolgens gevolgd tot 29, 40 en 52 maanden na de ramp. De leeftijden van de kinderen varieerden van 9.6-14.6 jaar oud, en de steekproef bestond uit 157 jongens  en 144 meisjes. De kinderen werden gemeten door gebruik te maken van de University of California at Los Angeles (UCLA) PTSD reaction index voor het meten van DSM-IV PTSS symptomen en de Children’s Depression Inventory voor het meten van depressie symptomen.
Resultaten: Prevalentie van comorbide PTSS en depressie symptomen was 4.0%, 3.3%, 3.7% en 5.1% onder de deelnemers op respectievelijk tijdsmoment 1, 2, 3 en 4. De cross-lagged analyses gaven aan dat PTSS symptomen op tijdsmoment 1 depressie symptomen op tijdsmoment 2 voorspelden, en dat depressie symptomen op tijdsmoment 1 PTSS symptomen op tijdsmoment 2 voorspelden; depressie symptomen op tijdsmoment 2 voorspelden PTSS symptomen op tijdsmoment 3; en depressie symptomen op tijdsmoment 3 voorspelden PTSS symptomen op tijdsmoment 4. De bevindingen toonden ook aan dat vrouwelijke sekse, slechte ouderlijke relaties en blootstelling aan trauma risicofactoren waren voor PTSS en depressie symptomen.
Conclusies: De bevindingen suggereren dat de causale relatie tussen PTSS en depressie symptomen veranderen door de  tijd; de effecten van PTSS symptomen neigen af te nemen, terwijl die van depressie symptomen neigen toe te nemen. Twee fasen van de relatie tussen PTSS en depressie symptomen zijn waargenomen, namelijk dat PTSS en depressie symptomen eerst elkaar beïnvloedden en vervolgens voorspelden depressie symptomen PTSSsymptomen. De resultaten van onze studie suggereren ook dat interventie meer nodig is bij meisjes met slechte ouderlijke relaties en een hoge mate van trauma exposure.

Kernwoorden: PTSS; depressie symptomen; cross-lagged analyse; longitudinale studie; natuurramp

APA citatie: Cheng, J., Liang, Y., Fu, L., & Liu, Z. (2018). Posttraumatic stress and depressive symptoms in children after the wenchuan earthquake. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1472992. doi:10.1080/20008198.2018.1472992

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 18 april 2018 en online gepubliceerd op 18 mei 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved