Petitie: Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners

Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Dat helpt om suïcides te voorkomen! Teken hier de petitie.

Wij

Een breed comité op initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof.

constateren

Verbijsterende feiten

  • Suïcidepreventie heeft geen structurele plaats in de opleiding van artsen en hulpverleners.
  • Nabestaanden vertellen regelmatig over onveilige zorg voor hun dierbaren.
  • Hulpverleners passen de geldende richtlijnen van hun beroep niet volledig toe.
  • Een suïcide kan traumatiserend zijn voor hulpverleners.

Een hoopgevend feit

  • Onderzoek laat zien dat passende scholing van zorgprofessionals leidt tot minder suïcides.

en verzoeken

  1. Wettelijk: Suïcidepreventie op te nemen in de wettelijke opleidingseisen voor het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts.
  2. Structureel: Kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats te geven in de bachelor- en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische BIG-opleidingen van deze zorgprofessionals.
CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved