Perspectief op trauma

Titel onderzoek
Perspectief op trauma

Omschrijving
Om op interpersoonlijk vlak goed te kunnen functioneren, zijn verschillende vaardigheden van belang. Bijvoorbeeld het begrijpen van non-verbaal gedrag, het herkennen van emoties en het tonen van empathie: Sociale cognitie. Bij veel cliënten zijn er op dit vlak problemen ontstaan, vaak als gevolg van een psychiatrische aandoening zoals ernstige traumatisering. Deze interpersoonlijke problemen kunnen grote (negatieve) gevolgen hebben voor de te ontvangen sociale steun en voor participatie in gezin en maatschappij. De ontwikkeling van goede (behandel)methoden om sociale cognitie te versterken is dan ook een belangrijk onderdeel van ons zorggerichte onderzoeksprogramma. Er wordt daarom gefocust op perspectiefname, het vermogen om je in de gedachten, gevoelens en gedrag van een ander te verplaatsen. De onderzoeken worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen Radboud Universiteit, Vincent van Gogh Topklinische centra en Topklinisch Psychotraumacentrum Zuid-Nederland en Centrum Adolescenten Psychiatrie, Reinier van Arkel.

Hoofdonderzoekers
Dr. Mr. E. van Ee, Prof. Dr. I. Komproe, Prof. Dr. J. Egger, Dr. P. van der Heijden

Looptijd
Onbepaald

© 2022 NTVP - All Rights Reserved