Penningmeester gezocht voor de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma

Het bestuur van de NtVP is op zoek naar een penningmeester. Een financiële achtergrond is niet nodig.

Werken voor de NtVP inspireert en geeft energie.

NtVP is een vereniging met ruim 600 leden die zich inzet voor professionals op het gebied van psychotrauma. Het bestuur bestaat uit zorgverleners en wetenschappers die allen hun sporen hebben verdiend binnen de sector. Samen zetten zij zich vrijwillig in voor vermeerdering van kennis over psychotrauma en de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening op dit terrein.

 Doel van de functie

 • De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.
 • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging, alle financiële transacties die plaatsvinden en voor de financiële rapportage en verslaglegging.

Plaats in de organisatie

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Beheert de geldmiddelen
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Geeft opdracht aan het administratiekantoor voor facturering t.b.v contributies betreffende het lidmaatschap
 • Maakt facturen op voor overige dienstverlening
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
 • Onderhoudt contact met zakelijke relaties
 • Woont algemene bestuursvergaderingen (éénmaal per kwartaal) en jaarlijkse ALV bij (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans, resultatenrekening en begroting van de vereniging); en is daarnaast lid van het Dagelijks Bestuur (het DB vergadert eens per twee weken)
 • Onderhoud contact met de kascommissie van de ALV en bereid de jaarlijkse kascontrole voor 

Functie-eisen:

 • Je denkt graag mee over de grote lijn
 • Je houdt van ordenen en vindt het leuk overzicht te houden over de financiën van de vereniging
 • Een financiële achtergrond is echt niet nodig, maar je hebt wel cijfermatig inzicht
 • Je kent de basis van Excel, Word en PowerPoint

De functie is onbezoldigd, uiteraard worden onkosten vergoed.

Lijkt het je leuk om als penningmeester samen met collega’s je in te zetten voor het zorggebied trauma en stress, bel of mail dan even met Trudy Mooren, voorzitter via 06-30089782 of voorzitter@ntvp.nl

CategoryNB-Okt20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved