Overlappende frontopariëtale netwerken in reactie op oculomotie en traumatisch autobiografisch geheugen: implicaties voor EMDR

Auteurs: Sherain Harricharan, Margaret C. McKinnon, Mischa Tursich, Maria Densmore, Paul Frewen, Jean Théberge, Bessel van der Kolk & Ruth A. Lanius

Originele titel: Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: Implications for eye movement desensitization and reprocessing

Achtergrond: Van oculomotorische bewegingen is aangetoond dat ze helpen bij het ophalen van episodische herinneringen, die dienen als sensorische signalen die de frontopariëtale hersengebieden aanspreken om visuospatiale details van een geheugen te reconstrueren. Frontopariëtale hersengebieden zijn niet alleen betrokken bij oculomotie, maar bemiddelen ook gedeeltelijk bij het ophalen van autobiografische episodische herinneringen en helpen bij het reguleren van emoties.
Doel: We wilden onderzoeken hoe oculomotie het ophalen van traumatische herinneringen beïnvloedt door patronen van frontopariëtale hersenactivatie te onderzoeken tijdens het ophalen van autobiografische herinneringen bij deelnemers met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en bij gezonde controles.
Methode: Negenendertig deelnemers (controles, n = 19; PTSS, n = 20) haalden de volgende herinneringen op: i) neutrale; en ii) traumatische / stressvolle autobiografische herinneringen terwijl ze gelijktijdig worden beïnvloed door horizontale en verticale oculomotorische stimuli. Voor de psycho-fysiologische interactieanalyses in SPM12 zijn twee anatomische meetpunten gekozen, frontaal en dorsomediaal (frontal eye field FEF en supplemetary eye field SEF).* 
Resultaten: In vergelijking met controles, vertoonden deelnemers met PTSS bij het ophalen van een traumatische / stressvolle herinnering terwijl er tegelijkertijd horizontale oogbewegingen werden uitgevoerd: i) verhoogde SEF- en FEF-connectiviteit met de rechter dorsolaterale prefrontale cortex, ii) verhoogde SEF-connectiviteit met? de rechter dorsomediale prefrontale cortex, en iii) verhoogde SEF-connectiviteit met de rechter voorste insula. In tegenstelling tot de deelnemers met PTSS vertoonden controles bij het ophalen van een traumatische / stressvolle herinnering terwijl  gelijktijdig horizontaleoogbewegingen werden uitgevoerd: i) verhoogde FEF-connectiviteit met de rechter posterieure insula en ii) verhoogde SEF-connectiviteit met de precuneus.
Conclusies: Deze bevindingen vormen een neurobiologische verklaring  over hoe oculomotie de frontoparietale corticale weergave van traumatische herinneringen kan beïnvloeden. Implicaties voor desensibilisatie en herverwerking van oogbewegingen worden besproken. 

Sleutelwoorden: post-traumatische stress-stoornis; emotieregulatie; oculomotion; autobiografisch geheugen

Citatie: Sherain Harricharan, Margaret C. McKinnon, Mischa Tursich, Maria Densmore, Paul Frewen, Jean Théberge, Bessel van der Kolk & Ruth A. Lanius (2019) Overlapping frontoparietal networks in response to oculomotion and traumatic autobiographical memory retrieval: implications for eye movement desensitization and reprocessing,European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1586265

Vertaling door Kimberly Stam

Geaccepteerd voor publicatie op 8 augustus 2018, online gepubliceerd op 25 maart 2019.

*Seed based mapping is een statistische techniek waarbij je voor je netwerk een punt in het brein aanwijst met voldoende activatie. Dit kan bijvoorbeeld door anatomisch te kijken, maar ook door te zoeken naar waar de meeste activiteit te zien in tijdens het uitvoeren van je experimentele taak. (uitleg dr. Evelien van Valen, GZ-Psycholoog en neuropsycholoog)

© 2022 NTVP - All Rights Reserved