OPROEP: Experts voor deelname aan Delphi-panel onderzoek: TRauma en DEmentie (TRADE- study)

Een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) herkennen bij patiënten met geheugenstoornissen zoals bij dementie is in de klinische praktijk ingewikkeld. Een traumatisch levensverhaal kan vaak niet nog adequaat verteld worden. Daarnaast kunnen de symptomen zich anders presenteren en leiden tot probleemgedrag zoals agressie, schreeuwen, onrust en angst. Een niet herkende en onbehandelde PTSS kan derhalve de kwaliteit van leven van patiënten met dementie behoorlijk negatief beïnvloeden. We weten dat een PTSS de kans op het ontwikkelen van dementie gedurende het leven sterk verhoogd. Helaas is er nauwelijks onderzoek gedaan naar PTSS bij patiënten die al dementie hebben.

Een goed meetinstrument om PTSS bij patiënten met geheugenstoornissen zoals dementie te herkennen wordt gemist. Het primaire doel van het huidige onderzoek is het ontwikkelen van een semi-gestructureerd interview (TRADE-interview) om te screenen op eerdere traumatische gebeurtenissen en het meten van PTSS-symptomen bij patiënten met dementie.

De bedoeling is om met behulp van de Delphi-methode met experts tot een consensus te komen de vorm en inhoud en toepassingsmogelijkheden van het TRADE-interview.

Bij deze Delphi-methode zullen de deelnemers in de periode februari-maart driemaal (mogelijk een vierde maal) een korte vragenlijst via internet invullen. Experts, psychiaters, psychologen, specialist ouderen geneeskunde, ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen die ervaring hebben met deze doelgroep kunnen reageren.
Belangrijk is dat U aanwijsbare affiniteit hebt met het thema, tenminste 5 jaar klinische, onderzoeks-, onderwijskundige, diagnostische of behandelingservaring hebt met patiënten op het gebied van dementie (dementie expert) danwel op het gebied van PTSD (trauma-expert).

Bent u geïnteresseerd, stuur dan u CV per e-mail naar d.havermans@mondriaan.eu (junior onderzoeker).

De deadline voor kandidaatstelling is 24 januari. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mw. Havermans of Dr. S. Sobczak (psychiater, Mondriaan/ Maastricht University, s.sobczak@mondriaan.eu), Dr. M. van der Velden-Daamen (specialist ouderengeneeskunde, Cicero-zorggroep / Maastricht University, m.van.der.velden@cicerozorggroep.nl).

Na 30 januari zal er contact met u worden opgenomen met betrekking tot de vervolgprocedure.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved