Oproep aan leden voor versterken netwerkfunctie

De afgelopen jaren is de NtVP zich meer gaan toespitsen op het informeren van haar leden in de recente ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma. Zo hebben wij kennisbronnen op het gebied van psychotrauma in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • lopend onderzoek dat binnen Nederland plaatsvindt
  • promoties en proefschriften
  • relevante & actuele (wetenschappelijke) artikelen
  • abstractvertalingen van recent gepubliceerde artikelen in de European Journal of Psychotraumatology (EJPT)

Ons streven is om dit kennisnetwerk zo breed mogelijk maken, daarom zouden we graag intensiever met organisaties en instellingen in contact staan. Het doel is om de uitwisseling van ontwikkelingen en ander nieuws in het vakgebied van psychotrauma te bevorderen. Om het versterken van een netwerk mogelijk te maken zijn wij op zoek naar contactpersonen die wij in de toekomst kunnen benaderen, of die de weg naar de NtVP zelf weten te vinden. Betrokkenheid bij de NtVP heeft natuurlijk ook voordelen voor uw organisatie. Zo dient de NtVP als platform waardoor u uw organisatie gemakkelijk onder de aandacht kan brengen bij een betrokken doelgroep. Wij zijn op zoek naar mensen die wij onder andere kunnen benaderen voor:

  • Nieuws uit de organisatie en het vak-of expertisegebied
  • Recent gepubliceerd onderzoek waar u of uw organisatie aan heeft meegewerkt
  • Overige ontwikkelingen die plaatsvinden in de organisatie of het vakgebied

Bent u iemand in uw organisatie die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en zou u deze graag met de NtVP willen delen? Of kent u iemand bij wie deze rol goed bij past? Dan zouden we graag in contact komen met u of uw collega. U kunt dan een mail sturen naar Kimberly Stam via k.stam@ntvp.nl.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
Jan Ambaum (bestuurslid NtVP) en Kimberly Stam (projectmedewerker NtVP)

CategoryNB-Mei18, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved