Overzicht opleidingen

De NtVP geaccrediteerde opleidingen bij de RINO Noord-Holland, RINO Utrecht en Arq Academy worden niet het gehele jaar door aangeboden. Houd daarom de websites nauwlettend in de gaten.

Opleidingstraject Psychotraumatherapeut NtVP RINO Noord-Holland / Arq Academy

Naam van de cursus: Basisopleiding psychotrauma voor BIG geregistreerden (i.o.)
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 1, 2 & 5

Naam van de cursus: EMDR vervolg
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 3

Naam van de cursus: Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP)
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 4

Naam van de cursus: Narrative Exposure Therapy (NET)
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 4

Naam van de cursus: Stabilisatiecursus complexe PTSS
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 5

Naam van de cursus: Psychotrauma en ouderen
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 6

Naam van de cursus: Traumatische Rouw
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 6

Naam van de cursus: PTSS na vroegkinderlijk misbruik of mishandeling
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 6

Naam van de cursus: Trauma, cultuur en migratie
Onderwijsinstelling: RINO Amsterdam
Module: 6

Opleidingstraject Psychotraumatherapeut NtVP RINO Utrecht / Arq Academy

Let op: Om de opleiding tot Psychotraumatherapeut in zijn geheel te voltooien moet zowel het theoretische als het vaardigheden deel van deze opleiding succesvol worden afgerond. Het opleidingstraject Psychotraumatherapeut NtVP RINO Utrecht biedt momenteel alleen het theoretische gedeelte voor het behalen van module 2 en 4. Dit betekent dat men naast het doorlopen van dit opleidingstraject mogelijk nog aanvullende vaardigheidscursussen zal moeten volgen op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling en traumagerichte cognitieve gedragstherapie.

Naam van de cursus: Trauma, rouw en verwerkingstechnieken
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 1

Naam van de cursus: Trauma, rouw en verwerkingstechnieken
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 2,4 en 5 (het theoretische gedeelte)

Naam van de cursus: EMDR bij volwassenen
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 3

Naam van de cursus: Behandeling van cliënten met een complexe dissociatieve stoornis, fase 1
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 6

Naam van de cursus: Differentiaal diagnostiek bij mensen met dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 6

Naam van de cursus: Verrassende interventies bij behandeling van trauma, depressie en angst
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 6

Naam van de cursus: Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw
Onderwijsinstelling: RINO Utrecht
Module: 6

De NtVP werkt samen met de volgende partijen: