Ontwikkeling en validatie van de Stressful Experiences in Transit Questionnaire (SET-Q) en de verkorte versie (SET-SF)

Originele titel: Development and Validation of the Stressful Experiences in Transit Questionnaire (SET-Q) and its Short Form (SET-SF)
European Journal of Psychotraumatology

Auteurs: Danka Purić & Maša Vukčević Marković

Achtergrond: Eerdere studies lieten zien dat traumatische ervaringen in land van herkomst (zogeheten pre-migratie factoren) alsmede stressoren in land van bestemming (zogeheten post-migratie factoren) gerelateerd zijn aan de mate van problemen met de geestelijke gezondheid en met psychologisch welzijn van vluchtelingen. Echter, veel risico’s waar deze populatie aan blootgesteld wordt tijdens de vlucht kwamen tot nu toe niet onder de aandacht.

Doel: Het doel van dit onderzoek was om een vragenlijst samen te stellen en te valideren die stressvolle en traumatische ervaringen tijdens de vlucht vaststelt– evenals een verkorte versie – welke tegelijkertijd informatie verschaft over iemands stressvolle ervaringen alsmede de bestaande risico’s waar vluchtelingen aan blootgesteld worden tijdens hun tocht.

Methode: De studie vond plaats in drie fasen – opstellen van items, herzien van items en validatie van het instrument. In de validatiefase vulde een totaal van 226 vluchtelingen de
Experiences in Transit Questionnaire (SET-Q), de Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) Deel I en IV, de Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) en de Beck Depression Inventory – II (BDI-II) in.

Resultaten: Vluchtelingen werden blootgesteld aan een gemiddelde van 13 stressvolle ervaringen tijdens hun vlucht. De SET-Q-totaalscore was positief gecorreleerd met HTQ-deel IV Posttraumatische stresssoornis (PTSS) en de Self-Perception of Functioning scales (SPFS), terwijl het aantal stressvolle ervaringen met de lokale populatie positief gerelateerd was aan BDI-II depressieve symptomen. Bovendien waren SET-Q-scores significante voorspellers van PTSS en SPFS, zelfs nadat gecontroleerd was voor traumatische ervaringen in het land van herkomst – vastgesteld met de HTQ-deel 1. Er werd ook een verkorte versie (SET-SF) ontwikkeld.

Conclusies: SET-Q is een valide instrument om de hoeveelheid stressvolle ervaringen van vluchtelingen tijdens de vlucht te meten, specifiek gericht op deze populatie. Bovendien heeft de SET-SF de potentie om dezelfde hoeveelheid aan stressvolle ervaringen vast te stellen met significant minder items.

Kernwoorden: Stressful Experiences in Transit Questionnaire (SET-Q); Stressful Experiences in Transit Questionnaire – Short Form (SET-SF); trauma; vluchtelingen; vlucht; Harvard Trauma Questionnaire (HTQ)

Citatie: Purić, D., & Vukčević Marković, M. (2019). Development and validation of the Stressful Experiences in Transit Questionnaire (SET-Q) and its Short Form (SET-SF). European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1611091. https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1611091 

Vertaald door Marie-Louise Kullberg.

Geaccepteerd voor publicatie 10 April 2019, online gepubliceerd op 16 Mei 2019

© 2023 NTVP - All Rights Reserved