Ontwikkeling en Evaluatie van de Nederlandse Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)

Auteurs: Manon A. Boeschoten, Niels Van der Aa, Anne Bakker, F. Jackie June Ter Heide, Marthe C. Hoofwijk, Ruud A. Jongedijk, Agnes Van Minnen, Bernet M. Elzinga & Miranda Olff

Originele titel: Development and Evaluation of the Dutch Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5)

Achtergrond: In 2013 is de Clinician-Administered PTSD Scale, de gouden standaard om PTSS mee te meten aangepast naar de DSM-5 (CAPS-5; Weathers et al., 2013a).
Doel: Dit project stelde als doel om een klinisch-relevante Nederlandse vertaling van de CAPS-5 te ontwikkelen, en om diens psychometrische eigenschappen te onderzoeken.
Methode: Wij voerden een stapsgewijze vertaling uit, inclusief Delphi-rondes met een groep van 44 Nederlandse psychotrauma experts en vijf senior psychotrauma experts. Door middel van gedeeltelijke groepsvertaling, twee professionele vertalingen en de officiële Nederlandse vertaling van de DSM-5, stelde elke senior expert één onafhankelijke vertaling samen. Consensus werd plenair bereikt. Na terugvertaling, een vergelijking met de originele CAPS-5, en een veldtest, resulteerde een laatste ronde met de senior experts in de definitieve versie. Na implementatie voerden clinici CAPS-5 interviews uit met 669 individuen die blootgesteld waren aan trauma en die doorverwezen waren voor specialistisch diagnostisch onderzoek. De betrouwbaarheid van de Nederlandse CAPS-5 werd onderzocht middels interne consistentie en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. En constructvaliditeit middels confirmatieve factoranalyse (CFA).
Resultaten: CAPS-5 ernst totaalscores lieten een hoge interne consistentie (α = .90) en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (ICC = .98, 95% CI: .94 – .99) zien. CAPS-5 diagnose lieten een bescheiden interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zien (kappa = .59, 95% CI: .20 – .98). Confirmatieve factoranalyse met alternatieve PTSS-modellen toonden adequate ondersteuning voor het DSM vier-factormodel, maar een zes-factor (Anhedonie) model had de beste fit op de data.
Conclusies: De Nederlandse CAPS-5 is een zorgvuldig vertaald instrument met adequate psychometrische eigenschappen. De huidige resultaten dragen bij aan de groeiende steun voor meer verfijnde (zes en zeven) factor modellen voor DSM-5 PTSS, wat aangeeft dat de validiteit en klinische implicaties van deze modellen het doel zouden moeten zijn van verder onderzoek.

Sleutelwoorden: CAPS-5; PTSS; groeps-vertalingen; psychometrische evaluatie

APA citatie: Boeschoten, M. A., Van, d. A., Bakker, A., Ter Heide, ,F.Jackie June, Hoofwijk, M. C., Jongedijk, R. A., . . . Olff, M. (2018). Development and evaluation of the dutch clinician-administered PTSD scale for DSM-5 (CAPS-5).European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1546085. doi:10.1080/20008198.2018.1546085

Vertaald door: Steven de Jong

Geaccepteerd voor publicatie op 20 oktober 2018, online gepubliceerd op 22 november 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved