NVOG richtlijn verschenen ‘Bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten)’

Zwangerschap, bevalling en kraamtijd worden vaak als een mooie en bijzondere tijd gezien voor (aanstaande) moeders en vaders. Sommige vrouwen (en hun partners) ervaren de bevalling echter als traumatisch, soms zelfs zodanig dat klachten ontstaan passend bij een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Sinds eind jaren ’90 is er toenemend aandacht, erkenning en herkenning van de bevalling als potentieel traumatische gebeurtenis. Psychische klachten hebben in het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn bevallingsgerelateerde PTSS-klachten vaker geassocieerd met een verstoorde moeder-kindbinding, problemen in de partnerrelatie en het vermijden van volgende zwangerschappen. Er is inmiddels een substantiële hoeveelheid wetenschappelijke literatuur beschikbaar over prevalentie, risicofactoren, gevolgen en behandeling van bevallingsgerelateerde PTSS (klachten). Deze richtlijn voorziet in de meest recente evidence-based informatie met betrekking tot bevallingsgerelateerde PTSS en PTSSklachten.

Lees meer over de RICHTLIJN Bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSSklachten).

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved