NtVP Lezingencyclus 2019

Vanaf 2019 zal met regelmaat een lezing geoganiseerd worden. Deze lezingen zijn voor NtVP leden gratis toegankelijk (niet leden betalen een kleine bijdrage). Traditiegetrouw zal ook na de aankomende Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2019 een lezing worden gehouden.

Het thema van de lezing zal zijn: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten.

De sprekers zijn: dr. Juul Gouweloos-Trines, drs. Susanne Weel-van Buschbach, drs. Lucy Dijkman. Voor deze lezingen wordt accreditatie aangevraagd bij de NVvP en FGzPT.

Dr. Juul Gouweloos-Trines, beleidsadviseur/onderzoeker Arq Kenniscentrum Impact, behandelend psycholoog IVP en Stichting Equator.

In haar werk en onderzoek richt ze zich op de veerkracht van- en psychosociale ondersteuning voor getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Speciale aandacht heeft ze voor medewerkers van hoog-risico beroepen, zoals politiemensen of medewerkers openbaar vervoer. Op 16 november jl. is zij gepromoveerd. Eén van de onderdelen van haar proefschrift betrof het ontwikkelen van een screeningsinstrument waarmee zedenrechercheurs en kinderpornorechercheurs hun welzijn kunnen monitoren.

Drs. Lucy Dijkman, coördinator Traumaopvang OLVG & drs. Susanne van Buschbach, psycholoog Traumaopvang OLVG.

Een ingrijpend incident op het werk kan iedereen overkomen. Het overvalt je, zoals bijvoorbeeld het onverwacht overlijden van een patiënt of cliënt, het maken van een fout, maar ook een bedreiging of een klap. Hoe verwerk je dit en hoe pak je daarna de draad op om weer gezond te werken en te leven? Tijdens deze lezing wordt inzicht in de achtergrond van ingrijpende incidenten gegeven en bieden ze tips en tools om hiermee om te gaan en post traumatische stress klachten te voorkomen of te verhelpen. Een van de belangrijkste onderdelen is het bieden van goede ondersteuning door collega’s.

U zult in december een uitnodiging ontvangen met meer informatie over deze lezing op 30 januari 2019.

CategoryNB-Nov18, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved