Inschrijven NtVP jaarcongres mogelijk en Keynote sprekers bekend!


Het merendeel van de mensen maakt gedurende het leven een traumatische gebeurtenis mee. Ook in het afgelopen jaar moesten veel mensen huis en haard verlaten om oorlogssituaties te ontvluchten. Dichterbij huis waren terroristische aanslagen en traden mensen naar buiten met #metoo. Een deel van deze mensen zal een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. PTSS is een heterogene stoornis, des te meer nu in de DSM-5 complexere symptomen zijn opgenomen in de criteria. Afgelopen jaar werd de DSM-5 daadwerkelijk geïmplementeerd in zorg en onderzoek. Dit is het jaar van de zorgstandaard voor trauma gerelateerde stoornissen waarin behalve PTSS ook traumatische rouw, heterogeniteit en comorbiditeit aan de orde komen.

Inmiddels hebben onderzoekers en behandelaren oog voor meer dan PTSS. Comorbiditeit is eerder regel dan uitzondering: depressieve stoornissen, dissociatieve stoornissen, seksuele problemen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en psychose. Of wat als er ‘hoarding’ speelt, een verstandelijke beperking of somatische problemen? Wat heeft dit voor consequenties voor de differentiaal diagnostiek? En heeft comorbiditeit consequenties voor keuze van behandeling? Wanneer is comorbiditeit een voorspeller van uitval of behandeleffect … en wanneer vooral niet? Wanneer volstaat een traumabehandeling … en wanneer is een geïntegreerde behandeling nodig? Wanneer is er sprake van veerkracht en voldoende weerbaarheid … en grijp je niet in? En hebben we voldoende oog voor de kinderen van getraumatiseerde ouders? Al deze onderwerpen belichten we op dit congres.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved