NtVP congres door de deelnemers als zeer goed beoordeeld

Het NtVP congres op 11 mei jl. trok bijna 300 deelnemers en werd door deze deelnemers inhoudelijk zeer goed  beoordeeld met overall een score van 7,8.

Hieronder volgen al enige impressies van lezingen van de dag, later volgt er een meer uitgebreid verslag.

Prof.dr. Rachel Yehuda, Mount Sinai School of Medicine New York

“Epigenetics are weapons of mass construction.” We weten dat omgevingsfactoren (stress, trauma) voor genetische veranderingen kunnen zorgen. Ze werken zelfs door in de genen van de volgende generatie. Wat we ons als hulpverleners moeten beseffen is dat de stress respons goed is, dat de invloed van omgeving op genen goed is. Dat betekent dat het lichaam mechanismen heeft om zichzelf aan te passen en te zorgen dat de volgende generatie daar ook op berust is. Wanneer de omstandigheden van die volgende generatie mismatchen met die van de ouder, kan dat problemen opleveren, bijv. bij grotere gevoeligheid voor obesitas, maar ook de kinderen kunnen voor hun eigen veranderingen zorgen, bijv. door het volgen van therapie. “You are the conduit of the next generation, so take care!”

Hein van Marle, psychiater GGZinGeest, onderzoeker VUMC

PTSS is een geheugenstoornis: traumatische herinneringen blijven emotioneel geladen en acuut doordat zij niet stabiel en geïntegreerd zijn opgeslagen. Niet alleen tijd, maar ook slaap is verbonden met een goede geheugenopslag. Dat maakt slaap een ‘window of opportunity’ om opslag te versterken, verstoren of vernietigen. Een van die mogelijkheden kan het hernieuwd opslaan (‘reconsolideren’) van herinneringen tijdens de slaap zijn, zoals door het gebruik van geur of muziek. Zodoende kan ook de natuurlijke rustperiode tussen behandelsessies door, waarin de werkelijke verwerking plaatsvindt, bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling.

Prof.dr. Bernet Elzinga, Klinische Psychologie, Universiteit Leiden

“Tell it like it is.” Wees niet voorzichtig om het over intergenerationele overdracht van mishandeling en verwaarlozing te hebben. Wat van belang is, is om de juiste psychoeducatie te geven: het is niet jouw fout, maar je bent wel verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Voor de wetenschap en de klinische praktijk de uitdaging om te bepalen wat de beste timing en manier is om sensitief ouderschap te versterken. Daarnaast lijkt de adolescentie een belangrijke tijd voor interventie te zijn om het risico op overdracht van mishandeling te voorkomen. Ook dat maakt hulp voor deze kwetsbare groep zeker nooit te laat.

Tine Vertommen, Thomas More Hogeschool, België

Steeds vaker komen verhalen van kindermisbruik in de sport in de openbaarheid, vooral omdat slachtoffers zich eindelijk niet meer alleen voelen. Werkelijke prevalentie is moeilijk meetbaar, maar in retrospect geeft 14% van volwassenen aan minstens eenmaal seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt in sportverband. Daders zijn niet alleen de stereotiepe oudere coaches, maar veelal ook medesporters (leeftijdsgenoten) of andere betrokkenen bij de sport (actievelingen in de vereniging, andere ouders). In Vlaanderen kunnen verenigingen middels een toolkit binnen de vereniging de dialoog over dit gedrag openen en beleid bepalen.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved