NRC: Dit kwartetspel leert schooljeugd dat mishandeling nooit de schuld van het kind is

Bron: NRC

Datum: 25-11-2020

Auteur: Titia Ketelaar

Als bij Veilig Thuis een melding binnenkomt, is er vaak al veel gebeurd. Met een kwartetspel zet de GGD in op ‘vroegsignalering’.

‘Heb jij van tekort: ‘nooit genoeg eten’?” „Nee.” „Heb jij van lijf: ‘blijf van me af’?” Wie meeluistert in groep acht van basisschool Cosmicus in de Haagse Schilderswijk hoort teksten over pijn, verdriet, mishandeling. Wie kijkt, ziet vier tafeltjes met kinderen van tien, elf en twaalf jaar vrolijk kwartetten. „Mag ik van jou ‘pijn’?”, vraagt Emes Han aan Hamide.

Het is niet zomaar spelen onder schooltijd. Het kwartet, ontwikkeld door GGD Haaglanden, moet kinderen leren wat kindermishandeling is. Dat het niet álleen gaat om slaan of schoppen, maar dat mishandeling vele vormen kan aannemen. Dat als je niet zelf wordt geslagen, maar je ouders elkaar slaan, het ook fout is. Dat als je thuis iets meemaakt of bij vriendjes iets ziet, je aan de bel moet trekken.

De schatting is dat in elke Nederlandse klas gemiddeld één kind zit dat slachtoffer is van kindermishandeling. En omdat voorkomen van kindermishandeling lastig is, wordt in de regio Haaglanden ingezet op ‘vroegsignalering’.

Lees verder…

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved