NIP: Therese Wong wint Scriptieprijs Psychotrauma 2020

Bron: NIP

Datum: 18-09-20

De werkgroep Psychotrauma van de sectie GGZ van het NIP reikte vandaag voor het eerst de Scriptieprijs Psychotrauma uit. Therese Wong is de winnares met haar masterscriptie over 7ROSES, een herstelgerichte methode voor het helpen van getraumatiseerde vluchtelingen.

De scriptieprijs, bestaande uit 350 euro opleidingsbudget, wordt uitgereikt om studenten te stimuleren onderzoek te blijven doen naar psychotrauma. De jury, bestaande uit Jenny Engel (Werkgroep Psychotrauma), prof. dr. Rolf Kleber (emeritus-hoogleraar psychotrauma) en Esther Westenberg (voorzitter sectie GGZ), was het er unaniem over eens dat Therese de prijs moest winnen. De juryleden prijzen Therese om haar mooi opgezette, informatieve, innovatieve en maatschappelijk relevante onderzoek en voor de originaliteit van haar onderwerpkeuze.

7ROSES

7ROSES staat voor Seven Recovery Oriented Survivor Empowerment Strategies en zet in op een laagdrempeligheid, flexibiliteit, culturele sensiviteit en brede inzetbaarheid. Het belichaamt technieken uit onder andere ACT, CGT en Systeemtherapie en berust op 5 pijlers: verbinding, hoop, identiteit, betekenis en empowerment. Speciaal voor de doelgroep vluchtelingen zijn erkenning en veiligheid hier nog aan toegevoegd.

De methode is eerder al onderzocht in klinische setting, maar Therese onderzocht of 7ROSES ook effectief is in een niet-klinische setting. Daaruit bleek dat 7ROSES niet zomaar in alle contexten werkt; de methode bleek in niet-klinische setting minder effectief, hoewel deelnemers en trainers wel aangaven 7ROSES als positief ervaren te hebben.

Lees meer…

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved