Nieuwsbrief NtVP – Oktober 2023

“The times they are a-changin’”. Zestig jaar geleden bezong Bob Dylan hiermee de maatschappelijke veranderingen van en door zijn generatie. “Als je tijd je lief is / begin dan beter met zwemmen / of zink als een steen”. Het nummer is sindsdien talloze malen gecoverd en in een nieuw jasje gestoken om weer de dilemma’s en veranderingen van nieuwe generaties aan te spreken.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Boris Droždek, psychiater, psychotraumatherapeut en praktijkhouder van De Hemisfeer.

Dr. Marieke ten Napel-Schutz is klinisch psycholoog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker en werkte tot voor kort bij het GGNet expertisecentrum voor eetstoornissen, Amarum. Greta Piwanski interviewde haar namens de NtVP over haar promotieonderzoek over experiëntiële behandeltechnieken en kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten en therapeuten.

Op woensdag 11 oktober 2023 (19.30-21.00 uur) organiseert de NtVP een online lezing over ”Trauma & gender”, waarvoor we twee interessante sprekers hebben uitgenodigd. Prof. Dr. Marrie Bekker (Rino, VU en Universiteit van Tilburg) zal spreken over gender verschillen en overeenkomsten en gendersensitief werken in de GGZ en GZ-psychologe Paola Smit (Mondriaan) gaat in op trauma, gender en genderdysforie in de praktijk.

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer vier interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: “Dansen op het dodenkoord”, “Sporen- Veteranen en hun missie”, en “Geloven in het wild”.

Met veel plezier kondigen wij aan dat op donderdag 29 februari 2024 het NtVP Jaarcongres plaatsvindt, met als thema “Trauma in een veranderende wereld: twee kanten van de medaille”.

Afgelopen donderdag 28 en vrijdag 29 september vond het ARQ congres plaats ter viering van het 50-jarig bestaansjubileum. Het was een prachtig programma gevuld met diepgaande en spraakmakende presentaties. Ook de NtVP was aanwezig. Naast onze stand in de algemene ruimte, werden de lang geanticipeerde resultaten van de CONNECT studie gepresenteerd.

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek.

De nuldelijnsaccreditatiecommissie zoekt een coördinator voor de activiteiten van het accreditatieproces voor de nuldelijn. Tevens heeft de nuldelijnsaccreditatie-commissie een nieuw lid: Lisa Marques!

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij bijzondere mijlpalen en interessante optredens in de media. Joanne Mouthaan en Maartje Schoorl wonnen de Casimirprijs en Janne Punski-Hoogervorst is verkozen als social media administrator van de ISTSS.

Werkt u in uw praktijk met trauma en hebt u een vraag over casuïstiek (indicatiestelling, diagnostiek, behandeling) of over de huidige wetenschappelijke stand van zaken op traumagebied? Stuur uw vraag op naar communicatie@ntvp.nl voor de Supervisierubriek!

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een groot aantal behandelaren mogen hercertificeren. Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Je kunt ons bereiken per mail:
communicatie@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved