Nieuwsbrief NtVP – November 2018

De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) heeft de afgelopen jaren, samen met partners in het veld, een accreditatie-en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuning na ingrijpende gebeurtenissen ontwikkeld. Dit heeft geresulteeerd in de accreditatie-en certificeringsnota ‘Accreditatie-en Certificeringnota Nuldelijns Psychosociale Ondersteuning’. In dit document kunt u alle informatie vinden over de totstandkoming van het project en de criteria…

Vanaf 2019 zal met regelmaat een lezing geoganiseerd worden. Deze lezingen zijn voor NtVP leden gratis toegankelijk (niet leden betalen een kleine bijdrage). Traditiegetrouw zal ook na de aankomende Algemene Ledenvergadering op 30 januari 2019 een lezing worden gehouden. Het thema van de lezing zal zijn: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang…

Van 1 november t/m 21 december 2018 is het mogelijk om een abstract in te dienen voor het ESTSS congres 2019. Het thema van het congres is ‘Trauma in Transition: Building Bridges’. De organisatoren zijn in het bijzonder geinteresseerd in abstracts die nauw verband houden met het thema over interdisciplinaire samenwerking en kennisoverdracht. Er kunnen…

Tijdens het ESTSS congres wordt er op zaterdag 15 juni een NtVP Special Interest Group (SIG) lunch georganiseerd. De verschillende SIG’s bieden de mogelijkheid om SIG leden uit Nederland en collega’s uit het buitenland met interesse in hetzelfde deelvakgebied met elkaar in contact te laten komen. We beogen hiermee de (inter)nationale verbinding tussen professionals op…

Young Minds is een platform voor jonge onderzoekers (PhD studenten of onderzoekers tot 35 jaar) in het psychotraumaveld. Het is bedoeld om jonge professionals in het veld te bereiken en met elkaar in contact te brengen. Als je lid bent bij onze SIG krijg je de kans om tijdens gezellige bijeenkomsten kennis uit te wisselen,…

De certificeringscommissie heeft de afgelopen tijd drie gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Overweegt u zelf om de registratie als Psychotraumatherapeut aan te vragen? Voor meer informatie over het certificeringstraject kunt u…

Er inmiddels al 39 vertaalde EJPT abstracts op onze website zijn te vinden? Het European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed vrij toegankelijk interdisciplinair wetenschappelijk tijdschrift en maakt onderdeel uit van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS). Het doel van het EJPT is om behandelaars en onderzoekers te betrekken bij de essentiële…

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved