Nieuwsbrief NtVP – Mei 2021

Op 9 mei 2006 is de NtVP opgericht, Vijftien jaar bestaat de vereniging en dat vieren we met u, ondanks maatregelen vanwege de pandemie. We hebben een mooi filmpje over ons verjaarsfeestje in voorbereiding, schrijven in het NtVP katern in de IMPACT over de recente geschiedenis en over de vooruitzichten van de vereniging en we hebben vijf interviews met en door prominente leden als Berthold Gersons, Miranda Olff, Mariel Meewisse en Berend Berendsen. Ik mag de reeks afsluiten in voorjaar ’22.

In dit dubbelinterview vertellen Arlette Schijns en Maarten Kunst over hun kijk op de rechten van slachtoffers tijdens een rechtszaak. Arlette Schijns treedt als advocaat op voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige gewelds-, zeden- en verkeersmisdrijven. Momenteel treedt zij op voor veel nabestaanden in het MH17 strafproces. Maarten Kunst is als hoogleraar Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Momenteel verricht hij onderzoek naar de therapeutische en anti-therapeutische effecten van strafrechtelijke procedures op het geestelijk welbevinden van slachtoffers.

In januari 2021 werd voormalig NtVP-bestuurslid Marit Sijbrandij benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Het echte feest voor deze benoeming moet nog gevierd worden – typisch iets voor zodra het weer kan. Voorlopig schrijft, onderzoekt en begeleidt Marit nog vooral vanachter haar bureau in de achtertuin.

Vanwege het 15-jarig jubileum van de NtVP spreken we dit jaar met (oud-)bestuursleden van de vereniging. In dit tweede interview belichten we de ontwikkeling van het psychotraumaveld en de NtVP, en de visie op de toekomst met de voormalige en huidige NtVP voorzitter Mariel Meewisse en Trudy Mooren.

Pauline Aarten is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Haar onderzoeksinteresse omvat moord en doodslag, slachtofferschap en slachtoffer-dader overlap. Samen met Janne van Doorn (universitair docent criminologie aan de universiteit Leiden) is zij in november 2020 het Kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) gestart. Pauline vertelt enthousiast over hun initiatief.

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters van de Special Interest Groups. Deze keer: Yolande Kat. Zij is GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (GioS) bij de forensische polikliniek de Waag te Amsterdam, binnen de zorglijn voor Agressie en Vermogensdelicten. Ook is zij waagbrede coördinator voor forensische veteranenzorg vanuit het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).

De NtVP werd opgericht op 9 mei 2006. Dit jaar vieren we haar 15-jarige verjaardag, geen eremetaal – maar wel een feestje. We organiseren vijf interviews met prominente NtVP  leden die ieder een inspirerende gast naar keuze uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Telkens op zondagavond. In de interviews zullen de sprekers met elkaar in gesprek gaan…

Ruim tweeduizend volwassenen hebben meegedaan aan de eerste meting van CONNECT, de Nederlandse versie van de pan-Europese survey. Momenteel is de tweede meting uitgegaan – we hopen op een mooi responspercentage. Op deze pagina is een overzicht van de demografie van de deelnemers gepresenteerd. Ook binnen de internationale samenwerking (ADJUST) is de tweede meting uitgezet…

Gezocht: nieuw lid van de certificeringscommissie bij de NtVP. De certificeringscommissie zet zich in om de kwaliteit en de expertise van hulpverleners in het behandelen van psychotrauma te bevorderen en te bewaken. Dit wordt gedaan door het certificeren van hulpverleners als Psychotraumatherapeut. Deze certificering biedt tevens een leidraad voor degenen die hulp zoeken of mensen…

In januari is het onderzoek onder leden van de NtVP afgerond. We hadden het uitgezet omdat we informatie wilden ophalen over de bekendheid en waardering van de activiteiten van de NtVP. 110 mensen hebben de survey beantwoord. We hebben de uitkomsten recent in de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken: we mogen heel tevreden zijn…

In de lezingencyclus organiseert de NtVP 3 keer per jaar lezingen. De lezingen zijn bedoeld om leden geïnformeerd te houden over recente ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de psychotraumatologie. De eerste lezing dit jaar vond plaats op 27 januari tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NtVP. De lezing ging over de toepassing van psychedelica bij…

De NtVP faciliteert werkgroepen die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en kunnen met enige regelmaat bij elkaar komen.

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een paar gekwalificeerde behandelaren mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved