Nieuwsbrief NtVP – Mei 2018

Ook dit jaar hebben weer veel mensen zich aangemeld voor het NtVP congres op 31 mei. Zoals ieder jaar zal ook dit congres weer volop mogelijkheden bieden om nieuwe en verfrissende kennis op te doen tijdens de lezingen van keynote sprekers en tijdens de parallelsessies. We duimen voor goed zodat er tijdens de pauzes weer…

De NtVP is per 1 januari 2019 op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Aan het einde van 2018 eindigt de bestuurstermijn van Mariel Meewisse (voorzitter NtVP) en Marten La Haye (secretaris en penningmeester NtVP). Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Het bestuur van de NtVP…

De afgelopen jaren is de NtVP zich meer gaan toespitsen op het informeren van haar leden in de recente ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma. Zo hebben wij kennisbronnen op het gebied van psychotrauma in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: lopend onderzoek dat binnen Nederland plaatsvindt promoties en proefschriften relevante &…

De NtVP brengt wetenschappelijke onderzoeksprojecten in kaart die momenteel in Nederland worden uitgevoerd naar een onderwerp relevant voor de psychotraumatologie. Het gaat hierbij zowel om onderzoek dat aan universiteiten plaatsvindt als onderzoek binnen GGZ-instellingen. Benieuwd waar Nederlandse onderzoekers aan werken? Recent is een nieuwe inventarisatieronde gemaakt en zijn er 12 nieuwe onderzoeken toegevoegd aan het…

De certificeringscommissie heeft in april en mei 2018 weer een aantal gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! De werkadressen van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het online register op de website van de NtVP. Naam Mw. C.M.M.J. Appelboom-Geerts Mw. S.R. Fonville Mw. J.K. Kruijt Plaats Gemonde Bilthoven Hilversum Functie…

Myrthe Tielman is op 25 januari 2018 gepromoveerd aan de TU Delft op haar onderzoek: A Virtual Agent for Post-Traumatic Stress Disorder Treatment. Een virtuele coach kan in de toekomst positief bijdragen aan de therapie van mensen met PTSS. Zo’n coach kan patiënten motiveren om hun therapie vol te houden en hen helpen met het…

Onderzoekers van de Vrije Universiteit (VU) zijn geïnteresseerd in uw ervaring als behandelaar met de geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met verschillende culturele achtergronden. Het doel van de enquête is om de toegang tot zorg voor deze cliënten tussen verschillende Europese landen te vergelijken. Het invullen van de enquête duurt max. 10 minuten. Dit is uw…

The potential of mindfulness and acceptance-based approaches. How can we foster resilience in aid workers in the field? What are the main stressors and preferred coping mechanisms? And how can we reduce the mismatch between what organisations offer and the frontline realities. Professor Pakenham will present recently collected qualitative data on aid worker stressors and…

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved