Nieuwsbrief NtVP – Juni 2022

Hashtag I love my job. Toegegeven, niet altijd, maar afgelopen weken wel. Als TraumaLab stelden mijn collega’s en ik een fonkelnieuw masterkeuzevak samen over trauma en geestelijke gezondheid. Een langgekoesterde droom om onze toekomstige collega’s een stevige basis mee te geven over psychotrauma. Meteen een vloek naast een zegen, want hoe breed en hoe diep willen we gaan en wat passeert wel en niet de revue? In ieder geval dat psychotrauma veelzijdig is in oorzaken, gevolgen, ontwikkeling en herstel.

Helena Oldenhof is in november 2021 gepromoveerd op haar onderzoek naar meisjes die ernstig antisociaal gedrag vertonen. Ze deed onderzoek naar onderliggende mechanismen zoals de fysiologische aspecten van emotie- en gedragsregulatie. Daarnaast onderzocht ze een nieuwe interventie voor deze meisjes die in de gesloten jeugdzorg verblijven. Helena was als psycholoog werkzaam bij gesloten jeugdzorginstelling De Koppeling en is op dit moment in opleiding tot psychotherapeut bij Levvel. Chris Hoeboer sprak met haar over haar onderzoek.

Door Sophie van Leeuwen, communicatiemedewerker NtVP en psycholoog bij Youz Valerie Fictorie is gz-psycholoog i.o. tot specialist bij Kenter Jeugdhulp. Naast haar klinische werk is ze als promovendus verbonden aan de VU Amsterdam waar ze onderzoek doet naar huiselijk geweld en trauma bij kinderen. Haar drijfveer om met getraumatiseerde kinderen te werken is ontstaan in…

Dr. Tayla Greene, Dr. Lonneke Lenferink en Prof. Nancy Kassam-Adams zijn drie vooruitstrevende onderzoekers die het belangrijk vinden om te werken volgen de FAIR principes (Findable, Accessible, Interoperable & Reusable). Zij vertellen over verschillende FAIR data initiatieven en geven advies over hoe je ‘eerlijker’ kunt worden als onderzoeker. 

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheidte garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. Voor deze nieuwsbrief spraken wij met Yolande Kat.

Oud NtVP-bestuurslid Maartje Schoorl is klinisch psycholoog, hoofdopleider voor de GZ- en KP-opleiding bij de RINO groep, manager van het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Recent vond haar oratie plaats met de titel “De sterkste schakel! Opleiding verbindt wetenschap en praktijk”. Naemi Welter sprak met haar over haar oratie en het verbinden van klinisch werk, onderzoek en onderwijs. 

Psychotrauma raakt meer dan dat ene moment, dat ene gevoel, die ene persoon. Op vrijdag 30 september 2022 vindt het NtVP Jaarcongres plaats met als thema “Psychotrauma door systemen heen”. Tijdens dit congres besteden we aandacht aan verschillende systemen waarbinnen psychotrauma plaatsvindt. Van het stresssysteem naar het gezin of de familie waarin iemand zich bevindt,…

Binnen de NtVP lezen we veel boeken. Deze keer hebben we weer drie interessante boeken uitgekozen en er een korte recensie over geschreven: Handboek Familierelaties en Psychotrauma van Trudy Mooren, Julia Bala, Marloes de Kok, Jan Baars en Jelly van Essen en Sporen vol betekenis- Meniti Arti van Eveline Buchheim, Satrio Dwicahyo, Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart

In de nieuwsbriefrubriek SIG in beeld leren we wat wapenfeitjes over de voorzitters van de Special Interest Groups. Deze keer: Anne Bakker, coördinator Traumaopvang voor medewerkers in OLVG, trainer Peer Support, wetenschappelijk onderzoeker impact van werkgerelateerde ingrijpende gebeurtenissen, OLVG en Amsterdam UMC.

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek.

Dat de (voormalig) bestuursleden van de NtVP ware multitaskers zijn, is bij velen wellicht bekend. In deze rubriek staan we graag stil bij een aantal bijzondere mijlpalen die zij de afgelopen maanden hebben behaald. Oraties Het geven inaugurele rede (oratie) om officieel een positie als hoogleraar te bekleden is een belangrijke stap in het leven…

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygiëne en hoe we ons moeten gedragen. Ingrijpende veranderingen vragen om nieuwe wetenschappelijke kennis.

In 2023 bestaat ESTSS 30 jaar, dus houd de ESTSS social media goed in de gaten voor de verjaardagsactiviteiten. Ook organiseert ESTSS sessies voor intervisie-supervisie voor Oekraïense hulpverleners met ervaren experts uit het netwerk van ESTSS. Van 14-17 juni 2023 zal het volgede ESTSS Congres 2023 in Belfast plaatsvinden. Centraal staan trauma, veerkracht en de levensloop met speciale aandacht voor de recente ontwikkelingen. 

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een paar gekwalificeerde behandelaren mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved