Nieuwsbrief NtVP – Juli 2019

Bruggen bouwen 13-16 juni was het congres van de ESTSS in Rotterdam, georganiseerd door de NtVP. Een grote klus die prachtig is uitgepakt. Bruggen zijn gebouwd tussen diverse disciplines: artistieke, wetenschappelijke en sportieve evenementen wisselden elkaar af; tussen verschillende presentatievormen: er waren posters, flashtalks, symposia en masterclasses naast de key-note lezingen. En, inhoudelijk werden bruggen…

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. Dit traject is van start gegaan in oktober 2018. In de eerste helft van 2019 heeft de accreditatiecommissie de eerste aanvragen mogen ontvangen. Dit heeft geresulteerd in…

Written by Maya Meentken¹ & Marie-Louise Kullberg² 1 Department of Child and Adolescent Psychiatry/Psychology, Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital, Rotterdam, The Netherlands 2 Department of Clinical Psychology, Leiden University, the Netherlands We are Maya and Marie-Louise, two Dutch PhD Candidates, sharing some of our ESTSS conference 2019 – both scientific and non-scientific – highlights with…

Tijdens de SIG bijeenkomst van afgelopen 23 mei 2019 hebben de deelnemers met elkaar de doelen van deze SIG aangescherpt door ze opnieuw door de leden te laten formuleren. De inbreng is tot stand gekomen via de mail en door aanwezig te zijn op de bijeenkomst. Het hoofddoel van de SIG blijft staan op het…

Het deskundigheidsgebied van de Psychotraumatherapeut NtVP omvat algemene kennis over psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft de Psychotraumatherapeut recente werkervaring in…

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved