Nieuwsbrief NtVP – April 2020

Het stof veeg ik van de dvd’s, ik maak lijstjes van de grote schoonmaak die ik ga aanvangen (in mijn hoofd vooralsnog) en de cursus Arabisch leg ik klaar voor als ik me straks maar eerst weer beter voel en we nog altijd binnen blijven. Ik had kamer-quarantaine deze week – was me in mijn verplaatsingen van bed naar badkamer erg bewust van alles wat ik aanraakte en weer schoonmaakte.

Diagnostiek en behandeling van psychotrauma vraagt om specifieke expertise. Om die deskundigheid te garanderen biedt NtVP de certificering tot psychotraumatherapeut. Wie zijn de professionals die deze certificering hebben? In deze rubriek komen zij aan het woord, geven hun blik op hun werkveld en hun visie op de certificering tot psychotraumatherapeut. In deze nieuwsbrief, het verhaal van Anke Lahuis.

“Om zo goed mogelijk te functioneren in tijden van stress en er met zijn allen straks weer boven op te komen, is juist sociale steun belangrijk. Met collega’s, vrienden en familie (online) praten over stress, over je zorgen of als afleiding daarvan, kan veerkracht verhogen in tijden van stress en afstand”, zegt Anne-Laura van Harmelen. Zij leidt het Risk & Resilience Lab in Cambridge waar ze onder meer psychische veerkracht na jeugdtrauma bestuderen.

Om een beter beeld te krijgen van de angst voor het coronavirus, besloten wij met enkele collega’s van de Universiteit Utrecht om een onderzoek op te zetten (Mertens et al., 2020). We maakten een online vragenlijst die tussen 13 en 17 maart kon worden ingevuld. Dat was een paar dagen nadat de Wereld Gezondheidsorganisatie het coronavirus tot een pandemie verklaarde. Hieraan namen 439 mensen deel, uit 30 landen. In deze blog belichten we onze belangrijkste bevindingen.

Simon Groen is werkzaam als Antropoloog en onderzoeker bij De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie van GGZ Drenthe en in 2019 gepromoveerd op het proefschrift Cultural identity and trauma: Construction of meaning among Afghan and Iraqi refugees under treatment in Dutch mental health care. Sinds januari is hij lid van het NtVP bestuur met de portefeuille ‘Diversiteit’. In zijn blog vraagt hij aandacht voor de relatie tussen psychotrauma en cultuur.

Suzan Soydas is een Phd student traumatische rouw bij Universiteit Utrecht en Arq Nationaal Psychotrauma centrum en psycholoog bij Arq nationaal psychotrauma centrum. Zij schreef voor de NtVP een blog over haar werkbezoek aan Melbourne, dat zij helaas voortijdig moest beëindigen vanwege de coronacrisis.

Door de huidige omstandigheden naar aanleiding van de coronacrisis kunnen de geplande activiteiten rondom het NtVP Jaarcongres op 3 en 4 juni helaas niet doorgaan. Na uitgebreide inventarisatie van mogelijke data in het najaar hebben SCEM, de NtVP congrescommissie en het NtVP-bestuur geconcludeerd dat het beter is het NtVP Jaarcongres een jaartje over te slaan. We hopen van harte dat we elkaar dan weer mogen treffen!

De wereld staat op zijn kop. De COVID-19 pandemie gaat iedereen aan en heeft invloed op de uitvoering van vrijwel alle beroepen. Ook mensen werkzaam in de psychische hulpverlening staan voor nieuwe uitdagingen. Via onze COVID-19 pagina proberen we de beschikbare kennis en praktische tips te bundelen, zodat leden en niet-leden van de NtVP inspiratie…

De ESTSS breidt uit: Een Finse én Israëlische vereniging is in oprichting en zij scharen zich onder de paraplu van de ESTSS. Gestaag krijgt binnen de ESTSS de omschrijving van, een door de vereniging gedragen, set criteria voor psychotraumatologie vorm. Deze tekst is na jaren soebatten geaccordeerd door de aangesloten verenigingen. De DeGPT (Duitstalige partner) heeft haar programma voor accreditatie voorgelegd aan een daarvoor ingerichte commissie van de ES

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een paar gekwalificeerde behandelaren mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.

De NtVP werkt samen met de volgende partijen:

© 2023 NTVP - All Rights Reserved