Nieuwsbrief NtVP 2017 – Juni

Onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

Nieuwe online mogelijkheden voor aanpak posttraumatische stress

Nieuws van de SIG traumatische rouw

Start SIG Trauma & Diversiteit

GEVRAAGD: enthousiaste collega’s voor de Werkgroep Communicatie

Nieuw Gecertificeerde Psychotraumatherapeuten

Woord van de voorzitter

ESTSS congres Odense 2017

Halverwege het middagprogramma op de tweede dag van het ESTSS congres vraag ik me af of het tijd is om even wat anders te gaan doen. Mijn hoofd zit vol, ik heb lucht nodig. Zal ik de rest van de middag overslaan en gaan shoppen voor een paar Deense sneakers? Ik heb al veel gehoord om eens verder over na te denken, zoals de PTSD-App waar Anne Bakker me over vertelde, de intrigerende ‘woosh’-quickfix gepresenteerd door Suzy Matthijssen, en de korte imagery modification interventie door die ene Duitse mevrouw. De interesse in deze nieuwigheden zit hem niet in de bewijsvoering voor hun effectiviteit. Nee, maar alle drie hebben ze wel de potentie om mijn klinische werk luchtiger te maken. Een vlucht weg van de hoge emotionele druk die mijn caseload met zich mee brengt. Door besluiteloosheid blijf ik te lang zitten om nog geoorloofd weg te kunnen glippen. De keynote die volgt is van Esther Deblinger. Esther slaat een brug tussen haar werk als wetenschapper, behandelaar en haar ervaringen als dochter van getraumatiseerde ouders. Ze toont zich kwetsbaar, pinkt meerdere tranen weg, en brengt haar boodschap over veerkracht overtuigend. Werkelijk steengoed. Ik ben er stil van. Na afloop geven we haar een staande ovatie. Haar emotionaliteit voelt niet zwaar maar warm, verbindend. Ze liet ook horen dat ze fouten had gemaakt op cruciale momenten. Het grijpt me aan, en als een quickfix geeft het me lucht, inspiratie, -of zal ik zeggen de ‘woosh’ – om door te gaan.

Mariel Meewisse
voorzitter

Nieuwe online mogelijkheden voor aanpak posttraumatische stress

De behandeling en/of aanpak van (posttraumatische) stress vindt steeds vaker buiten de traditionele behandelkamer plaats. Naast de al wat langer bestaande mogelijkheden van bijvoorbeeld online geprotocolleerde stressbehandelingen via internet worden er steeds meer online toepassingen bedacht die werkzaam lijken te zijn. Twee recente voorbeelden hiervan zijn 3MDR die zijn oorsprong heeft bij de behandeling van veteranen met chronische PTSS en een nog te ontwikkelen stress game voor politieagenten in een virtual reality omgeving.

3 MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een vorm van psychotherapie waarbij Virtual Reality Exposure en technieken van “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) met lopen op een loopband gecombineerd worden. De behandeling is met name bedoeld om moeilijk op gang te krijgen processen in de traumabehandeling te doorbreken. Hierbij worden onder blootstelling aan zelf gekozen trauma-gerelateerde beelden enkele afleidende taken uitgevoerd. De behandeling heeft overeenkomsten met EMDR, alleen worden bij 3MDR visuele, auditieve en fysieke elementen toegevoegd. Zo wordt het imaginaire beeld vervangen door een visueel beeld (levensgrote foto’s worden in een 180 graden gezichtsveld getoond) en luistert de patiënt naar gerelateerde muziek. Ook loopt de patiënt gedurende de sessies op een loopband. Tijdens een sessie wordt ongeveer 2,5 kilometer wandelend afgelegd. 3MDR is ontwikkeld door het Ministerie van Defensie bij het Militair Revalidatie Centrum in Doorn. De eerste resultaten van onderzoek daar naar 3MDR bij veteranen met PTSS zijn veelbelovend. Momenteel wordt er, onder leiding van Eric Vermetten, hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma aan de universiteit van Leiden/LUMC, bij Centrum ’45 een onderzoek uitgevoerd bij veteranen met een chronische PTSS, die eerder al behandeld zijn met een andere trauma-gerichte therapie. Twee groepen worden hierbij met elkaar vergeleken en gedurende 16 weken gevolgd. De ene groep ontvangt direct 6 sessies 3MDR. De andere groep ontvangt 16 weken groepstherapie, medicatie en ondersteunende gesprekken en ontvangt daarna 3MDR.

Stress heeft nadelige gevolgen voor het functioneren van politieagenten, doordat stress het inschattingsvermogen en de besluitvaardigheid vermindert. Met een NWO-subsidie van ruim 750.000 euro gaan Radboudonderzoekers Karin Roelofs, Isabela Granic en Floris Klumpers een game ontwikkelen om beslissingen onder stress te trainen in een virtual reality omgeving.
‘Agenten trainen vaak in situaties die niet goed op de werkelijkheid lijken’, vertelt Karin Roelofs, projectleider en hoogleraar Experimentele Psychopathologie aan het Behavioural Science Institute en het Donders Institute van de Radboud Universiteit. ‘De lichamelijke stressreactie komt dan niet op gang. Dat is een nadeel, want juist door stress zie je dingen letterlijk anders, en neem je andere beslissingen dan wanneer je ontspannen bent.’
Dat is bijvoorbeeld terug te zien in het feit dat agenten in de dagelijkse praktijk 50 procent slechter schieten dan op de schietbaan. ‘Virtual reality biedt ons de mogelijkheid om agenten in waarheidsgetrouwe situaties te trainen en tegelijkertijd live feedback te geven, wat essentieel is voor leren.’

In het project Beslissingen Onder Druk willen Roelofs en haar collega’s Isabela Granic en Floris Klumpers politieagenten verschillende virtuele situaties voorschotelen zoals een schietincident, huiselijk geweld, een confrontatie met hooligans en een arrestatie. Tijdens de training worden onder meer de hartslag en thetagolven gemeten: hersenactiviteit die wordt geassocieerd met verhoogde cognitieve controle over automatische stressreacties.
Doordat de agenten deze informatie live kunnen zien (biofeedback), leren ze hun lichaam in een toestand te brengen die optimaal is voor beslisprocessen tijdens stress: een lagere hartslag en verhoogde thetagolven. ‘Ons doel is om de agenten zo goed te trainen, dat ze later tijdens hun werk geen biofeedback meer nodig hebben om zichzelf in een optimale fysiologische toestand te brengen.’
De bedoeling is dat andere doelgroepen die moeten beslissen onder druk, zoals brandweer- en ambulancepersoneel, de training ook kunnen gaan gebruiken.
Het project ‘Beslissingen Onder Druk’ krijgt subsidie vanuit de NWO-financieringsronde Human Capital: Professional Games for Professional Skills, dat is ontwikkeld om onderzoek te stimuleren naar de verwerving van nieuwe professionele vaardigheden die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst (21st century skills).

Bronnen: GGZ Nederland, 27 maart 2017 (3MDR) en www.ru.nl (onderzoek politie)

Nieuws van de SIG traumatische rouw

Er is steeds meer interesse in de diagnostiek en behandeling van traumatische rouw. Al lang wordt er gewerkt met rouwproblematiek en trauma’s maar nog veel korter met deze integrale visie. Er is een artikel van Paul Boelen en Geert Smid verschenen in The BMJ dat zeer aan te bevelen is: Disturbed grief: prolonged grief disorder and persistent complex bereavement disorder. Gaat dat zien!
Het ledenaantal van de SIG stijgt enorm! Er is behoefte om op dit gebied expertise te vergaren. Toch is de SIG opzoek naar actieve leden die zich in willen zetten voor deze kennisoverdracht. De SIG streeft ernaar 2/3 keer per jaar interessante bijeenkomsten te organiseren en actief te zijn op de LinkedIn groepspagina. Met deze structuur hopen we elkaar te kunnen vinden en kennis met elkaar te kunnen delen.

Wil jij hieraan meewerken? Neem contact op met Elise van Wageningen, GZ-psycholoog bij Centrum ’45 en Equator Foundation via 020-6274974 of e.van.wageningen@centrum45.nl

Start SIG Trauma & Diversiteit

De NtVP is per maart j.l. gestart met een nieuwe Special Interest Group (SIG) op het snijvlak van trauma en culturele diversiteit. Aanleiding hiervoor is het gegeven dat de behandelresultaten in de GGz voor de groeiende groep van zorgvragers uit de populatie migranten en vluchtelingen (en hun kinderen) verontrustend vaak onvoldoende zijn.
Zowel kinderen/jeugdigen als volwassenen met een migrantenachtergrond worden in het algemeen minder goed bereikt door de GGz en profiteren niet altijd optimaal van de geboden zorg. Er zijn echter veelbelovende aanwijzingen (gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis en best practices) dat een diversiteitsperspectief de effectiviteit van preventie én behandeling voor deze groepen kan verhogen. Met name binnen het veld van de traumazorg worden we veel met deze thematiek geconfronteerd.
Met de SIG Trauma & Diversiteit beogen we mogelijkheden te zoeken om de zorg te optimaliseren voor de cultureel diverse patiëntengroepen. We hopen therapeuten en onderzoekers aan te trekken die hun kennis en praktijkervaring willen delen om zo, mede gebaseerd op inzichten uit de literatuur, te kunnen komen tot ontwikkelingen voor aanpassingen van interventies en ideeën voor vernieuwend onderzoek binnen het domein van de psychotraumatologie gericht op diversiteit.

Aandachtsgebieden zijn preventie, ondersteuning, psychoeducatie, screening & diagnostiek, en organisatie en inhoud van zorg. Mocht u op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de SIG, ideeën of suggesties hebt, of mee zou willen werken aan de initiatieven van de SIG, neemt u svp contact op met dr. Samrad Ghane, voorzitter van de SIG via s.ghane@equatorfoundation.nl

GEVRAAGD: enthousiaste collega’s voor de Werkgroep Communicatie

De Werkgroep Communicatie van de NtVP bestaat momenteel uit 5 gedreven en enthousiaste mensen, met hart voor hun vak en het psychotraumaveld, die druk bezig zijn om invulling te geven aan de NtVP website, de Nieuwsbrief (6x per jaar), het NtVP katern in de Impact (voorheen Cogiscope) en diverse social media.

Om al onze leden en andere geïnteresseerden in de gevolgen van psychotrauma voortdurend op de hoogte te kunnen houden van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in ons vak zijn wij dringend op zoek naar mensen, het liefst vanuit diverse achtergronden, die mee willen helpen om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van psychotrauma te verzamelen en geschikt te maken voor publicatie op de website, in de nieuwsbrief etc.

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Ellen Klaassens, lid van het dagelijks bestuur van de NtVP en portefeuillehouder Communicatie (e.klaassens@centrum45.nl).

Nieuw Gecertificeerde Psychotraumatherapeuten

Met genoegen heeft de certificeringscommissie weer een groep gekwalificeerde behandelaars mogen certificeren.
De NtVP heet de nieuwe Psychotraumatherapeuten van harte welkom!
De gegevens van onderstaande Psychotraumatherapeuten zijn te vinden in het vernieuwde register op de website van de NtVP.

Naam

Mw. M.J. Moggré
Mw. E. Derksen
Mw. T.C. Colthoff
Dhr. H.W. Konz
Mw. B.M. van der Vleugel
Dhr. F.J. Esmeijer
Dhr. E. Speelman
Dhr. H.A. van der Meiden
Mw. R.D. Pols
Mw. K. Thomaes
Mw. S. Gural
Mw. I.M.H. Wesselink
Mw. A.M. van den Nest
Mw. A.M.J. Heinemann
Mw. J.H. van Zeist
Mw. H.C.A.M. Kappen
Mw. E.M. Leuning
Mw. J.E.C. Neumann
Dhr. J.S. Bollen

Plaats

Kloetinge
Arnhem
Toronto, Canada
Almere
Alkmaar
Ede
Ede
Zwolle
Schiedam
Amsterdam
Zaandam
Assen
Aalst, België
Oosterbeek
Deventer
Ede
Nijmegen
Ede
Rotterdam

Functie

Klinisch Psycholoog
GZ-Psycholoog
GZ-Psycholoog
Psychiater
GZ-Psycholoog
Klinisch Psycholoog
Klinisch Psycholoog
Klinisch Psycholoog
GZ-Psycholoog
Psychiater
Psychotherapeut
GZ-Psycholoog
Klinisch Psycholoog
GZ-Psycholoog
GZ-Psycholoog
GZ-Psycholoog
GZ-Psycholoog
Klinisch Psycholoog
GZ-Psycholoog

Je kunt ons bereiken per mail:
info@ntvp.nl
 

Wil je veranderen hoe je deze mail ontvangt?
Je kunt je voorkeuren updaten of uitschrijven van deze lijst.