Nieuwsoverzicht

Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Dat helpt om suïcides te voorkomen! Teken hier de petitie.

Verslag van het European College of Neuropsychopharmacology in Barcelona waarin Dr. Eric Vermetten uitleg geeft over 3MDR.

Kom jij onze mooie vereniging versterken? Voor de werkgroep certificering zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris die de accreditatiecommissie kan ondersteunen.

Deze studie had als doel specifieke thema’s van betekenis te identificeren die de nadelige impact van gewelddadig verlies op langdurige rouwstoornis-symptomen medieert onder nabestaanden.

Deze studie toonde aan dat een op spraak gebaseerd algoritme objectief PTSS kan onderscheiden van controles.

Interview met dr. Rafaële Huntjens over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) op de website van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).

Er zijn veel rapporten over het positieve effect van PTSS-hulphonden op veteranen, hoewel de meeste indirect, anekdotisch, of gebaseerd zijn op eigen ervaringen. Dit verkennend literatuuronderzoek onderzocht de vraag of PTSS-hulphonden als een effectieve aanvulling beschouwd kunnen worden op de behandeling van PTSS.

De TALE is het eerste screeningsinstrument dat specifiek is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om trauma te meten in eerstelijns dienstverlening bij psychose.

“Seksueel geweld is de afgelopen jaren van een ‘persoonlijk probleem’ een maatschappelijk issue geworden, mede dankzij Iva Bicanic”.

Om het gesprek over angst- en paniekklachten op gang te brengen, startte staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op 2 april de campagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’.

Om kinderen weerbaarder te maken en hen te stimuleren in het aangeven van grenzen met betrekking tot hun lichaam, heeft Fonds Slachtofferhulp het voorleesboekje ‘Nee is oké’ ontwikkeld.

In deze studie hebben de auteurs de lange termijn prevalentie van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en adolescenten na een ongeluk vastgesteld en inzicht gekregen in de factoren die mogelijk verband houden met het optreden van PTSS.

De auteurs onderzochten of er mogelijke verschillen waren in mentale gezondheid, sociale steun en eenzaamheid tussen slachtoffers van seksueel geweld die wel of niet onder invloed van alcohol waren.

In de uitzending ‘Verstijfd van angst’ onderzoekt ZEMBLA  wat de gevolgen zijn van de freeze-reactie tijdens seksueel misbruik.

Ambities van nieuwe NtVP voorzitter Trudy Mooren, terugblik op de lezingen over Vroege Opvang na ingrijpende gebeurtenissen en de supervisievraag “Wat is een persisterende complexe rouwstoornis en hoe wordt het behandeld?”. Over dit alles kunt u lezen in de nieuwe editie van Impact Magazine met als thema Moreel Trauma!

Het doel van deze studie was om te bepalen in hoeverre het verminderd functioneren van het episodisch geheugen ook van toepassing is op algemene emotionele en trauma-gerelateerde inhoud bij overlevers van seksueel misbruik.

In het proefschrift/boek “On the relativity of the mental health consequences of disasters” brengt Michel Dückers meerdere studies samen en gaat in op de onderlinge samenhang.

Vandaag promoveert orthopedagoog Marthe Egberts aan de UU op haar proefschrift: Family scars after pediatric burns. Zij onderzocht de geestelijke gevolgen van een brandongeval bij 126 families van kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. In de volkskrant van 13 maart is een artikel gepubliceerd over het onderzoek van Egberts.

Van 22 maart tot 22 mei 2019 heeft Eye filmmuseum middels het themaprogramma ‘Shell Shock: de kracht van verhalen’ aandacht voor de verbeelding van maatschappelijk geweld en traumatische herinneringen in de cinema.

Sinds 2012 zijn op 25 risicolocaties, zoals spoorwegovergangen, fysieke maatregelen getroffen om zelfdoding te bemoeilijken.

Over de vicieuze cirkel van stress en nachtmerries. Interview met klinisch psycholoog Annette van Schagen en psychiater en psychoanalyticus Marc Hebbrecht.

Op 14 maart 2019 start het onderzoek naar de rol van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.

Op Internationale Vrouwendag lanceerden Zweden en Frankrijk een diplomatiek offensief tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Uit deze studie bleek dat mensen met PTSS bijna drie keer meer kans hebben op het ontwikkelen van PDS in vergelijking met mensen zonder PTSS. De auteurs concluderen dat PTSS mogelijk een risicofactor is voor het ontwikkelen van PDS.

Traumaspecialist dr. Geert Smid is per 1 maart jl. benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Geert Smid is psychiater bij Stichting Centrum ‘45, partner in Arq.

Op woensdag 20 maart om 17:00 organiseert de Universiteit van Leiden een gastcollege waarin Tania Abramson (kunstenaar) en Paul Abramson (professor psychologie) zullen spreken over ‘Artistieke visies in de nasleep van tragedie’. De kunst van Tania is gebaseerd op haar levensverhaal, waarbij ze zich verdiept in de psychologische manifestaties van trauma en het potentieel voor veerkracht. Pauls werk houdt zich bezig met menselijke seksualiteit en seksueel trauma, zijn muziek en illustraties symboliseren de gevolgen van geweld.

Onlangs is het boek “De rol van neuropsychologie bij psychotherapie” gepubliceerd. Daarin is een hoofdstuk opgenomen over de impact van neuropsychologische klachten op de behandeling van een posttraumatische stressstoornis. Met welke cognitieve problemen bij cliënten met PTSS moet je als therapeut rekening mee houden en hoe?

Het werkveld van psycholoogonderzoeker Peter van der Velden is stress en trauma. Zijn kind kreeg leukemie. De eerste zeven jaar na de diagnose keek Van der Velden vanuit een deels persoonlijk perspectief naar zijn werkveld, en met name naar trauma-definities, stress-symptomen, coping en steun. ‘PTSS is een construct en geen objectieve realiteit.’

Voor deze systematische review werden 26 studies gebruikt met een totaal van 1959 deelnemers. Uit de resultaten komt naar voren dat psychosociale interventies een gunstig klinisch significant effect hebben op PTSS, depressie en angstklachten.

De kans op een langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij een natuurlijk overlijden.

Benno Roozendaal, neurowetenschapper bij het Radboudumc en het Donders Instituut, heeft een TOP-subsidie ontvangen van ZonMw. Hij gaat die gebruiken om met Erno Hermans, Robbert-Jan Verkes en Gert-Jan Hendriks de rol van het stresshormoon cortisol te onderzoeken bij de exposure-therapie die wordt toegepast bij patiënten met posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Exposuretherapie werkt bij ongeveer de helft van de patiënten. Mogelijk kan dat percentage omhoog door gericht gebruik van cortisol bij de juiste patiënten.

Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Het gaat om een proef van een jaar, om te kijken of de financiële bijdrage die slachtoffers nu wel kwijt zijn, een drempel vormt voor deze groep om zich te melden.

In Poortugaal is een speciaal politiekantoor geopend voor agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis (ptss).

Wat wij met zijn allen ‘de mooiste dag van je leven’ noemen, is voor minstens 1 op de 10 vrouwen een hor­ror-ervaring. Gynaecoloog Claire Stramrood van het Amsterdams Medisch Centrum legt in haar college bij de Universiteit van Nederland uit wat de gevolgen van PTSS kunnen zijn en hoe we het kunnen voorkomen.

In het kader van de Global Collaboration on Traumatic Stress loopt er een project naar een interessante methode om vroeg trauma en gezinsrelaties in kaart te brengen: de CARTS. Wij nodigen u van harte uit om de CARTS (anoniem) in te vullen.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van voorzitter Mariel Meewisse, secretaris & penningmeester Marten La Haye, vice-voorzitter en portefeuillehouder communicatie Ellen Klaassens en portefeuillehouder nuldelijnsondersteuning Marit Sijbrandij. Zij hebben zich de afgelopen 4 jaar met groot enthousiasme ingezet voor de NtVP en daar zijn wij hen zeer dankbaar voor!

Een studie aan de hand van drie follow-up meetmomenten over waargenomen veiligheid op de werkvloer bij werknemers van het ministerie die zijn blootgesteld aan een terreuraanslag in Olso, Noorwegen.

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2018 en de plannen voor 2019?
Kennismaken met de nieuwe NtVP bestuursleden?
Willen weten welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische klachten onder hulpverleners?
Tips en tools over hoe u collegiale ondersteuning kunt bieden?
Kom dan naar de Algemene ledenvergadering en aansluitende lezingen op woensdag 30 januari vanaf 18:00 uur, hotel van der Valk in Breukelen!

Lenneke Alink heeft een subsidie van het Leids Universiteits Fonds ontvangen voor het project ‘Veerkacht na het meemaken van het overlijden van een ouder’.

De SUPPORT Coach biedt informatie over traumatische stress klachten en professionele hulp, een zelf-test die inzicht geeft in de aanwezigheid en het beloop van traumatische stress klachten, mogelijkheden in het vinden van (professionele) hulp, en een agenda functie om afspraken, oefeningen en activiteiten in te plannen.

Militair onderzoek heeft pogingen gedaan om te onderzoeken of vrouwen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor mentale gezondheidsproblemen na uitzending-gerelateerd trauma, de bevindingen zijn wisselend. Lees hier de Nederlandse abstractvertaling van een studie naar genderverschillen bij uitzending-gerelateerd trauma.

Intensieve traumagerichte behandelprogramma’s waaronder langdurige exposure, EMDR therapie en lichamelijke activiteit kunnen effectief zijn voor patiënten die lijden aan ernstige PTSS en zijn bovendien geassocieerd met lagere drop-out cijfers.

Sinds 1 januari 2019 is een wet ingetreden die van belang is voor slachtoffers en nabestaanden van psychotrauma door toedoen van een ander; De wet affectie schade. Dit was een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en regelt de vergoeding van affectieschade.

Op donderdagmiddag 7 februari zal voor verwijzers het Symposium Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren plaatsvinden in het auditorium van het WKZ.

Theoretical contributions and implications for practice. Friday 11th January 2019 at BPS Offices, London, Tabernacle Street.

Het Centrum voor Seksueel Geweld heeft recentelijk een mooie factsheet uitgebracht over seksueel geweld onder jongens en mannen. Ook heeft EenVandaag een rapportage over dit onderwerp gemaakt.

In BN DeStem op 15 december 2018. Steeds vaker melden zich politiemensen met psychische klachten. Oorzaak is de toegenomen impact van hun werk maar zeker ook de extra aandacht die er de laatste jaren is voor de posttraumatisch-stressstoornis (PTSS) bij agenten.

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

Het eerste boek van kindersarts Nadine Burke Harris – bekend van de TED Talk ‘Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid blijvend beïnvloeden’ – is nu verschenen

Op woensdag 30 januari 2019 vindt de algemene leden vergadering (ALV) van de NtVP plaats. Na afloop zal er een lezing plaatsvinden over: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: