Nieuwsoverzicht

Op donderdag 14 juni promoveerde Carla van Os aan de universiteit van Groningen op haar proefschrift: Best interests of the child-assessments for recently arrived refugee children. Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law.

De draft van de NICE guidelines is uit en u wordt uitgenodigd om het stuk te becommentarieren t/m 23 juli 2018.

De NtVP is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Komt u ons bestuur versterken?

PTSS patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik hebben baat bij een traumagerichte behandeling.

Bij ruim 13% van de mensen met een psychische stoornis blijft PTSS onopgemerkt.

Op woensdag 20 juni 2018 vindt het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ plaats.

Tegenslagen van enorme omvang, zoals het conflict in Syrië, hebben langdurige negatieve gevolgen voor de psychologische gezondheid van individuen en groepen.

Hopelijk heeft u net zo genoten als wij! 

Prestaties op tests voor verbaal geheugen en executieve functies verbeteren na traumabehandeling (BEPP en EMDR).

De NtVP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In dit bericht kunt u het programma van het NtVP congres op 31 mei nalezen.

Dissociatieve symptomen worden onterecht geassocieerd met een verminderde behandeluitkomst.

De definitieve 9-item RES kan een waardevol instrument zijn in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.

Donderdag 24 mei 16.15 zal Lonneke Lenferink haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care” openbaar verdedigen in het Academiegebouw in Groningen.

Wilt u beter worden in het geven van narratieve exposure therapie of juist in het toepassen van imaginaire rescripting bij PTSS patienten?

Agent met trauma te vaak aan lot overgelaten & Minister: Agent met trauma sneller en beter behandelen

Recent gepromoveerde Myrthe Tielman wordt geinterviewd over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS.

De studie evalueert de directe effecten van cognitieve herstel training op neurocognitieve mechanismen die hypothetisch onderliggend zijn aan PTSS en het indirecte effect van deze interventie op opkomende PTSS symptomen.

De begeleiding van deze mensen verloopt over het algemeen stroef, blijkt uit een rondgang langs experts op het gebied van de ‘transculturele’ hulpverlening.

3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een combinatie van bewezen behandeltechnieken, zoals de afleidende taak uit EMDR, en moderne innovaties, zoals virtual reality.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

Artikelen over Systeembenadering in de Palestijnse gebieden en traumatische stress als volksgezondheidsprobleem

Uit de resultaten van deze studie bleek dat psychotherapie aangevuld met MDMA effectief was en een afname van PTSS-symptomen kon realiseren.

In Puerto Rico werd  iedereen getroffen door orkaan Maria, die op 20 september 2017 aankwam als de grootste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Thema van deze masterclass is: FOSTERING RESILIENCE IN AID WORKERS-the potential of mindfulness and acceptance based approaches.

Onderzoekers van INTERVICT (Tilburg Universiteit) deden onderzoek naar de rol van stereotypen en verwachtingen op de manier waarop naar slachtoffers wordt gekeken.

Politieagenten maken veel mee tijdens hun werk. Sommigen kampen met psychische klachten. In het Psychotrauma Diagnose Centrum in Diemen wordt onderzocht in hoeverre die klachten ‘werkgerelateerd’ zijn.

VPRO zendt vanaf donderdag 12 april 20:55 uur, 4 weken achter elkaar de serie ‘Nicolaas op oorlogspad’ uit.

Technologie (eHealth) is steeds vaker een middel voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

De participanten ondergingen een functionele MRI terwijl zij cognitieve en emotionele taken moesten uitvoeren (n-back, emotional go/no-go, mental imagery).

Een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht naar de interactie tussen hulphonden en veteranen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) krijgt steun van een aantal maatschappelijke organisaties.

Recent is een nieuwe inventarisatieronde gemaakt en zijn er 9 nieuwe onderzoeken toegevoegd aan het overzicht.

Erik Krikke vertelt en zingt met de band 7even Bridges over zijn grootste gevecht met PTSS.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

In dit artikel beschrijven Peter de Jong en Jannetta Bos hoe aan walging gerelateerde mechanismen een rol kunnen spelen bij het ontstaan en voortduren van PTSS-klachten, en wat voor implicaties dat zou kunnen hebben voor het optimaliseren van reeds beschikbare behandelingen.

Het NtVP-katern & de Supervisierubriek in Impact Magazine 5de editie 2018-1 zijn uit!

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas is Open Access geworden. Dit betekent dat u alle artikelen gratis kunt lezen!

Geen plannen voor Koningsdag? Dan is dit webinar over complexe vraagstukken in de behandeling van trauma & dissociatie bij kinderen en adolescenten wellicht een goede invulling.

Op 3 april wordt in het Humanity House (Den Haag) een bijeenkomst georganiseerd waarin sprekers vanuit verschillende disciplines in gesprek gaan over de misstanden in de humanitaire sector.

In het onderzoek werd gekeken in hoeverre eenzaamheid en mentale gezondheid vóór trauma en de ernst van PTSS-symptomen na trauma de eenzaamheid één en twee jaar na trauma verklaart.

Op 20 maart om 14:00 verdedigt mw. K.Y. Yam haar proefschrift: “ Programming of the Brain by Metabolic and Nutritional Factors After Early-Life Stress: Modulations by Early Nutritional Interventions”.

Kom naar het congres en kijk met ons mee naar effecten van comorbiditeit en heterogeniteit in reacties op psychotrauma.

Gezondheid op lange termijn van kinderen na de Eyjafjallajökull vulkaanuitbarsting – Een prospectieve cohort studie

In Cry Havoc beschrijft Stephan Wolfert het pad dat hij heeft moeten gaan bij zijn terugkeer vanuit Irak, waar hij in actieve dienst door het Amerikaanse leger gestationeerd werd.

Onderzoekers bestudeerden het effect dat stress op het brein heeft met behulp van meerdere muizenparen, bestaande uit een mannetje en een vrouwtje.

Een nieuwe therapie ‘Het Wraakprotocol’ op basis van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) probeert bij mensen met extreem gewelddadig gedrag hun lust tot wraak uit te schakelen.

Michaela Schok, commissielid van de NtVP werkgroep communicatie heeft een infographic gemaakt waarin een korte beschrijving wordt gegeven van evidence-based behandelmethoden voor PTSS.

De European Journal of Psychotraumatology roept mensen op papers in te dienen voor aankomende special issues.

Overwaal, Expertiscentrum Angst, Dwang en PTSS van Pro Persona, heeft onderzoek gedaan naar het effect van intensieve exposure behandelingen bij PTSS-patiënten.

Hear Me is een expositie met een serie portretten van moedige vrouwen die hun persoonlijke ervaring met seksuele intimidatie of geweld delen.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: