Nieuwsoverzicht

In deze studie werd onderzocht of het Together Webinar-programma (TTP-Webinar), een gestructureerde online groepsinterventie van zes weken, de ervaring van veelvoorkomende psychische problemen en secundaire traumasymptomen bij militaire partners zou verminderen.
De resultaten suggereren dat TTP-Webinar een effectieve interventie is om de mentale gezondheidsproblemen van militaire partners te ondersteunen.

Deze studie toont aan dat een lagere cardiorespiratoire fitheid (CRF) geassocieerd is met intrusieve geheugenvorming. CF is een maatstaf voor hoe goed je hart en longen tijdens langdurige inspanning bloed en zuurstof door het lichaam pompen. Geestelijke gezondheid, peritraumatische respons of geheugen medieerden de relatie tussen CF en intrusieve geheugenvorming niet. De onderzoekers concludeerden dat het verbeteren van CRF de weerbaarheid tegen de ontwikkeling van intrusies kan bevorderen.

Filmmaker Ingrid Kamerling onderzoekt in de documentaire ‘Echo – theater in de tbs’ de relatie tussen tbs-patiënt en hulpverlener. Niet alleen de tbs’ers worden vastgelegd in deze documentaire. Ook medewerkers doen een boekje open over hun gevoelens en onzekerheden. Wie heeft wie eigenlijk harder nodig?

Racial trauma is a reaction or response to racial discrimination, including microaggressions, and it can be persistent and cumulative. Learn how to recognize racial trauma, its harmful effects, and what you can do about it with this infographic.

Met zijn lijvige boek over de behandeling van posttraumatische stress staat de Nederlander Bessel van der Kolk al 153 weken in de New York Times-bestsellerlijst. Wat is er zo bijzonder aan zijn werk?

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één artikel werd er gekeken naar de associatie tussen mishandeling in de kindertijd en de huidige waargenomen sociale steun bij patiënten met een depressieve stoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis. In een andere studie werden intrinsieke hersennetwerkveranderingen bij volwassenen met jeugdtrauma’s onderzocht.

Vijf jaar na de ontruiming van de beruchte ‘jungle van Calais’ keert Danny Ghosen in Danny’s Wereld terug naar de Franse plek, waarvandaan vluchtelingen de gevaarlijke oversteek naar Engeland proberen te maken.

The Rescue vertelt het meeslepende verhaal dat de wereld in 2018 in zijn greep hield: de redding van twaalf jongens en hun coach diep uit een ondergelopen grot in Noord-Thailand.

D66 pleit vanmiddag in de Tweede Kamer voor een onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de danssport. Naar verwachting krijgt de motie steun van in elk geval SP, GroenLinks, PvdA en Bij1.

Eenzaamheid en rouw zijn vaak met elkaar in verband gebracht, maar het precieze verband is onduidelijk. Ook spelen meetproblemen een rol in de beschikbare literatuur. In dit artikel bekeken de onderzoekers de wetenschappelijke literatuur om te onderzoeken hoe eenzaamheid na rouwverwerking is geoperationaliseerd en gemeten. Er bleken grote verschillen te zijn in hoe dit construct gemeten werd. De conclusie is dat zorgprofessionals bij het kiezen van een meetinstrument voor eenzaamheid tot hun eigen weloverwogen beslissing moeten komen, waaraan de informatie in deze review mogelijk kan bijdragen.

Vanaf het moment dat de Taliban de macht overnamen in de Afghaanse hoofdstad Kabul begonnen Lisa Dupuy en Chris Koenis drie Afghaanse medewerkers van de Nederlandse ambassade te volgen. Dagelijks werden en worden zij op de hoogte gehouden over de traumatische vlucht naar Nederland, de moeizame asielprocedure en over hun ongewisse toekomst. In deze aflevering van de NRC Vandaag podcast vertellen ze over hun ervaring.

Filmmaker Sam van Zoest werd door zijn huisgenoot meegesleept om vrijwilligerswerk te doen in een vluchtelingenkamp op Samos, Griekenland. Daar ontmoette hij Bogdan, de leider van de vrijwilligersgroep die daar al een lange tijd zat. Nadat Sam een paar weken had gewerkt op het eiland kondigde Bogdan aan dat hij Samos ging verlaten. Toen besloot Sam een documentaire over hem te maken. Uiteindelijk heeft hij Bogdan twee jaar gevolgd voor de documentaire ‘In the Right Place’.

Bron: A.W. Bruna Uitgevers In De gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij…

Dit artikel richt zich op de ervaringen van Syrische vluchtelingjongeren in Rotterdam tijdens de eerste schoolsluiting in het voorjaar 2020, als gevolg van de COVID-19 maatregelen en wat deze voor hun onderwijspositie betekende. Uit de resultaten blijkt dat vluchtelingjongeren online-onderwijs moeilijker vinden, dat de omstandigheden thuis niet ideaal zijn voor online-leren, en dat het voor hen daarom moeilijker wordt om het juiste onderwijsniveau te bereiken. Ook missen zij het sociale aspect van het onderwijs, dat normaal gesproken het maken van vriendschappen en de integratie in de Nederlandse samenleving stimuleert.

1000 Dreams probeert de heersende verhalen over vluchtelingen te veranderen door middel van een verhalenproject dat de verhalen vertelt van 1000 vluchtelingen in heel Europa. 1000 Dreams is volledig geschreven door verhalenvertellers met een vluchtelingenachtergrond.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 330.000 kinderen seksueel misbruikt. Zo’n 216.000 van hen waren het slachtoffer van priesters en andere geestelijken. Dat staat in een uitgebreid rapport van een Franse onderzoekscommissie, dat vanochtend is gepresenteerd. De slachtoffers waren vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar.

Geneeskunde is druk bezig het curriculum inclusiever te maken. En dat is hard nodig, zeggen studenten. ‘Er zijn nog schrikbarend veel mensen die denken dat zwarte mensen minder pijn voelen, omdat ze een dikkere huid zouden hebben.’

De eerste resultaten van de ESTSS COVID-19 pan-Europese ADJUST-studie, waar ook de CONNECT studie deel van uitmaakt, zijn bekend. Deze studie onderzocht symptomen van een aanpassingsstoornis bij 15.563 volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. De prevalentie van een vermoedelijke aanpassingsstoornis was 18,2%. Tevens werden er stressoren, risico- en beschermende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het identificeren van individuen met een hoger risico op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis.

Deze week is de week van de mentale gezondheid. Passend daarbij hebben we een boekentip: What’s wrong with me? Gezichten achter de DSM van Vittorio Busato en Peter Valckx. Het boek bevat portretten van mensen met een toegekende psychische stoornis die elk hun persoonlijk verhaal over de stoornis vertellen.

Zeventig jaar geleden kwamen ruim 12 duizend Molukkers naar Nederland. Wat tijdelijk zou zijn, mondde voor velen – tegen hun zin – uit in een levenslang verblijf. Om dat moment te herinneren, zou er vandaag een grootse herdenking plaatsvinden met een toespraak van premier Rutte. Maar de herdenking werd afgeblazen. Coen Verbraak legt uit waarom.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Zes winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

In deze studie werd de effectiviteit van twee vroege EMDR sessies (2-4 weken na de gebeurtenis) bij slachtoffers van verkrachting vergeleken met  ‘watchful waiting’. De EMDR sessies bleken niet effectiever dan ‘watchful waiting’ voor het reduceren van PTSS-klachten en andere psychische klachten. 

Wat gebeurde er in 1977 bij de bevrijding van treinkaping De Punt? Nabestaanden van omgekomen Molukse kapers klagen de Nederlandse Staat aan.

Danny Ghosen spreekt in Danny’s wereld twee slachtoffers die jarenlang zijn mishandeld door hun partner. Ook praat hij met een dader die zijn vriendin jarenlang mentaal en fysiek mishandelde. Vooral jonge vrouwen krijgen ermee te maken, zo blijkt ook uit het CBS-rapport dat deze week verscheen. Huiselijk geweld vindt vaak achter gesloten deuren plaats waardoor het verborgen blijft voor de buitenwereld.

Het doel van deze studie vawas om voorspellers van behandelresultaten bij PTSS te identificeren en deze te combineren tot een personalized advantage index (PAI). In een steekproef van 149 patiënten uit een RCT werd gevonden dat meer depressieve symptomen, minder sociale steun, meer axis-1 diagnoses, en hogere ernst van seksueel misbruik in de kindertijd voorspellers waren van slechtere behandelresultaten voor standaard en intensieve prolonged exposure. Voor vaardigheidstraining gevolgd door verlengde exposure therapie waren meer emotieregulatieproblemen, een lagere algemene gezondheidsstatus, en ernstigere baseline PTSS-symptomen voorspellers van slechtere behandelresultaten. Wanneer patiënten gerandomiseerd werden naar hun optimale behandeling op basis van deze voorspellers toonden ze een grotere verbetering van PTSS-symptomen dan patiënten die werden gerandomiseerd naar een suboptimale behandeling.

De drug MDMA wordt al gebruikt om volwassenen te helpen met posttraumatische stress te verwerken. Nu wordt onderzocht of het ook jongeren kan helpen in hun behandeling: “Je kunt beter omgaan met de spanningen die er op dat moment zijn, en die je wellicht dus ook ervaart als je terugdenkt aan een trauma”, vertelt orthopedagoog Levi van Dam over het gebruik van MDMA in De Nieuws BV.

Mensen die slachtoffer worden van een misdrijf of geweld hebben vaak recht op een schadevergoeding, maar zeker driekwart van hen vraagt die niet aan. Slachtofferhulp Nederland (SHN) begint daarom een campagne en vraagt slachtoffers om zich meteen na het incident bij de stichting te melden.

In de rechtbank van Parijs is het nu de beurt aan overlevenden en nabestaanden van de aanslagen op 13 november 2015. Vijf weken lang mogen zij – staand tegenover de verdachten – hun zegje doen.

Sinan Can trekt door Noord-Syrië, waar IS verslagen werd. In de documentaire ‘Retour Kalifaat – de erfenis van een slagveld’ spreekt hij met enkele Europese IS’ers om te horen hoe zij terugkijken op het regime van Islamitische Staat.

Een op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.

In Brommer op zee interviewen Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In de meest recente aflevering praat onder andere Naeeda Aurangzeb, auteur van het boek ‘Hé, lekker ding. 365 dagen vrouw’ over ervaringen uit het dagelijkse leven van een vrouw. Hoe kan het dat veel vrouwen slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, maar er geen mannen zijn die zich uitspreken over de daders?

Er werd onderzocht of het meemaken van traumatische ervaringen in de kindertijd een onafhankelijke risicofactor is voor chronische lichamelijke aandoeningen bij volwassenen, of dat de impact (mede) te wijten is aan een onderliggende slechtere geestelijke gezondheid. De resultaten lieten zien dat trauma in de kindertijd de ontwikkeling van lichamelijke aandoeningen bij volwassenen voorspelt, zelfs na correctie voor sociodemografische en leefstijlfactoren. Deze associatie werd aanzienlijk beïnvloed door psychische stoornissen.

Kindermishandeling wordt vaak niet opgemerkt door artsen. Bij nader onderzoek na een melding duikt een medische geschiedenis op van niet logisch verklaarbare botbreuken en blauwe plekken. Vooral bij baby’s is het aantal gemiste diagnoses hoog, blijkt uit een analyse van het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam.

Vrouwen die seksueel misbruikt zijn, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een type hersenbeschadiging dat in verband wordt gebracht met cognitieve achteruitgang, dementie en beroerte, zo blijkt uit een nieuwe studie.

De vierdelige documentairereeks Salah vertelt het verhaal van Salah Abdeslam, ooit Europa’s meest gezochte terrorist. Van het warme nest in de Brusselse wijk Molenbeek waarin hij opgroeide, tot aan zijn aandeel in de bloedige terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

Het doel van deze studie was om stressreacties op COVID-19-gerelateerde potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) te evalueren en ze te vergelijken met reacties op andere PTE’s. Uit de resultaten bleek dat COVID-19-gerelateerde PTE’s uiteenlopende scala van soorten trauma reflecteren. Psychologische reacties op COVID-19-gerelateerde PTE’s omvatten nauw gerelateerde transdiagnostische symptomen. Symptoom netwerken gerelateerd aan COVID-19 PTE’s zijn vergelijkbaar met die van andere PTE’s. Depressie heeft de meeste en/of sterkste connecties met andere symptomen in het netwerk.

Vijfentwintig jaar na de Witte Mars, een van de grootste betogingen in België ooit, onderzoeken Nederlandse journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak-Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België.

Nabestaanden zijn vaak eenzaam en eenzaamheid wordt in verband gebracht met een slechte geestelijke gezondheid. In deze studie wordt dit onderwerp toegelicht en worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Theorie-gedreven onderzoek dat zich richt op meetconsistentie, correlaten van eenzaamheid bij nabestaanden en niet-nabestaanden, en behandeling is nodig voor preventie en interventie.

De NtVP zoekt nieuwe leden voor de congrescommissie!

In deze commissie word je onderdeel van een enthousiaste groep mensen met een gezamenlijk doel: uitwisseling en verspreiding van kennis over psychotrauma in de vorm van een congres of tussentijdse webinars.

Nabestaanden lijden aan eenzaamheid en eenzaamheid wordt geassocieerd met een slechte geestelijke gezondheid. In deze systematische review komt dit onderwerp aan bod. Er wordt een agenda voorgesteld voor toekomstig onderzoek.

In de huidige studie werd onderzocht ​in hoeverre kindermishandeling geassocieerd is met onveilige gehechtheid en intieme relaties bij volwassenen en of deze associatie wordt gemedieerd door psychopathologie. De resultaten lieten zien dat kindermishandeling is geassocieerd met een lagere kwaliteit van intieme relaties en dat die relatie volledig wordt gemedieerd door de ernst van depressie en onveilige

Nederland heeft een nieuw monument: het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen spreekt met familieleden, in verschillende generaties, van mensen die op dit monument vermeld staan.

Research in Child and Adolescent Psychopathology R. Op den Kelder, A. L. Van den Akker,…

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Vijf winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

Deze studie onderzocht of de uitkomst van een intensieve PTSS behandeling met behulp van dagelijkse metingen al vroegtijdig voorspeld kan worden. De resultaten laten zien dat een grotere afname in dagelijkse PTSS-symptomen gemeten met de 8-item PCL een beter behandelresultaat voorspelt. De PTSS-symptomen van patiënten op de eerste dag van de behandeling hadden geen voorspellend effect. Ook een afname van PTSS-symptomen gedurende de eerste helft van de behandeling bleek de behandelresultaten te kunnen voorspellen.

In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

In deze kwalitatieve studie werden de kennis, vaardigheden, uitdagingen en mogelijkheden van professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg voor zwangere vrouwen en/of jonge moeders van kinderen geboren na seksueel geweld geëvalueerd. Uit de resultaten bleek dat een toename in bewustzijn, kennis en vaardigheden noodzakelijk is om de eerstelijnszorg voor deze moeders te verbeteren.

Deze systematische review en meta-analyse onderzocht de prevalentie van PTSS bij aan trauma blootgestelde kinderen van kleuterleeftijd. De gepoolde PTSS-prevalentie was 21,5%. De prevalentie was 3 keer hoger na blootstelling aan interpersoonlijke en herhaalde trauma’s, vergeleken met niet-interpersoonlijke of eenmalige trauma’s. Wanneer aan de leeftijd aangepaste diagnostische instrumenten werden gebruikt, werd een hogere prevalentie gevonden.

Nika (13) kan niet bij haar moeder wonen, daarom woont ze in een gezinshuis. Eén keer per maand spreken Nika en haar moeder af om elkaar te zien. Maar soms komt er iets tussen. Lukt het deze keer om elkaar te zien?


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: