Nieuwsoverzicht

1000 Dreams probeert de heersende verhalen over vluchtelingen te veranderen door middel van een verhalenproject dat de verhalen vertelt van 1000 vluchtelingen in heel Europa. 1000 Dreams is volledig geschreven door verhalenvertellers met een vluchtelingenachtergrond.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 naar schatting 330.000 kinderen seksueel misbruikt. Zo’n 216.000 van hen waren het slachtoffer van priesters en andere geestelijken. Dat staat in een uitgebreid rapport van een Franse onderzoekscommissie, dat vanochtend is gepresenteerd. De slachtoffers waren vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar.

Geneeskunde is druk bezig het curriculum inclusiever te maken. En dat is hard nodig, zeggen studenten. ‘Er zijn nog schrikbarend veel mensen die denken dat zwarte mensen minder pijn voelen, omdat ze een dikkere huid zouden hebben.’

De eerste resultaten van de ESTSS COVID-19 pan-Europese ADJUST-studie, waar ook de CONNECT studie deel van uitmaakt, zijn bekend. Deze studie onderzocht symptomen van een aanpassingsstoornis bij 15.563 volwassenen tijdens de COVID-19 pandemie. De prevalentie van een vermoedelijke aanpassingsstoornis was 18,2%. Tevens werden er stressoren, risico- en beschermende factoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het identificeren van individuen met een hoger risico op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis.

Deze week is de week van de mentale gezondheid. Passend daarbij hebben we een boekentip: What’s wrong with me? Gezichten achter de DSM van Vittorio Busato en Peter Valckx. Het boek bevat portretten van mensen met een toegekende psychische stoornis die elk hun persoonlijk verhaal over de stoornis vertellen.

Zeventig jaar geleden kwamen ruim 12 duizend Molukkers naar Nederland. Wat tijdelijk zou zijn, mondde voor velen – tegen hun zin – uit in een levenslang verblijf. Om dat moment te herinneren, zou er vandaag een grootse herdenking plaatsvinden met een toespraak van premier Rutte. Maar de herdenking werd afgeblazen. Coen Verbraak legt uit waarom.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Zes winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

In deze studie werd de effectiviteit van twee vroege EMDR sessies (2-4 weken na de gebeurtenis) bij slachtoffers van verkrachting vergeleken met  ‘watchful waiting’. De EMDR sessies bleken niet effectiever dan ‘watchful waiting’ voor het reduceren van PTSS-klachten en andere psychische klachten. 

Wat gebeurde er in 1977 bij de bevrijding van treinkaping De Punt? Nabestaanden van omgekomen Molukse kapers klagen de Nederlandse Staat aan.

Danny Ghosen spreekt in Danny’s wereld twee slachtoffers die jarenlang zijn mishandeld door hun partner. Ook praat hij met een dader die zijn vriendin jarenlang mentaal en fysiek mishandelde. Vooral jonge vrouwen krijgen ermee te maken, zo blijkt ook uit het CBS-rapport dat deze week verscheen. Huiselijk geweld vindt vaak achter gesloten deuren plaats waardoor het verborgen blijft voor de buitenwereld.

Het doel van deze studie vawas om voorspellers van behandelresultaten bij PTSS te identificeren en deze te combineren tot een personalized advantage index (PAI). In een steekproef van 149 patiënten uit een RCT werd gevonden dat meer depressieve symptomen, minder sociale steun, meer axis-1 diagnoses, en hogere ernst van seksueel misbruik in de kindertijd voorspellers waren van slechtere behandelresultaten voor standaard en intensieve prolonged exposure. Voor vaardigheidstraining gevolgd door verlengde exposure therapie waren meer emotieregulatieproblemen, een lagere algemene gezondheidsstatus, en ernstigere baseline PTSS-symptomen voorspellers van slechtere behandelresultaten. Wanneer patiënten gerandomiseerd werden naar hun optimale behandeling op basis van deze voorspellers toonden ze een grotere verbetering van PTSS-symptomen dan patiënten die werden gerandomiseerd naar een suboptimale behandeling.

De drug MDMA wordt al gebruikt om volwassenen te helpen met posttraumatische stress te verwerken. Nu wordt onderzocht of het ook jongeren kan helpen in hun behandeling: “Je kunt beter omgaan met de spanningen die er op dat moment zijn, en die je wellicht dus ook ervaart als je terugdenkt aan een trauma”, vertelt orthopedagoog Levi van Dam over het gebruik van MDMA in De Nieuws BV.

Mensen die slachtoffer worden van een misdrijf of geweld hebben vaak recht op een schadevergoeding, maar zeker driekwart van hen vraagt die niet aan. Slachtofferhulp Nederland (SHN) begint daarom een campagne en vraagt slachtoffers om zich meteen na het incident bij de stichting te melden.

In de rechtbank van Parijs is het nu de beurt aan overlevenden en nabestaanden van de aanslagen op 13 november 2015. Vijf weken lang mogen zij – staand tegenover de verdachten – hun zegje doen.

Sinan Can trekt door Noord-Syrië, waar IS verslagen werd. In de documentaire ‘Retour Kalifaat – de erfenis van een slagveld’ spreekt hij met enkele Europese IS’ers om te horen hoe zij terugkijken op het regime van Islamitische Staat.

Een op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.

In Brommer op zee interviewen Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In de meest recente aflevering praat onder andere Naeeda Aurangzeb, auteur van het boek ‘Hé, lekker ding. 365 dagen vrouw’ over ervaringen uit het dagelijkse leven van een vrouw. Hoe kan het dat veel vrouwen slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, maar er geen mannen zijn die zich uitspreken over de daders?

Er werd onderzocht of het meemaken van traumatische ervaringen in de kindertijd een onafhankelijke risicofactor is voor chronische lichamelijke aandoeningen bij volwassenen, of dat de impact (mede) te wijten is aan een onderliggende slechtere geestelijke gezondheid. De resultaten lieten zien dat trauma in de kindertijd de ontwikkeling van lichamelijke aandoeningen bij volwassenen voorspelt, zelfs na correctie voor sociodemografische en leefstijlfactoren. Deze associatie werd aanzienlijk beïnvloed door psychische stoornissen.

Kindermishandeling wordt vaak niet opgemerkt door artsen. Bij nader onderzoek na een melding duikt een medische geschiedenis op van niet logisch verklaarbare botbreuken en blauwe plekken. Vooral bij baby’s is het aantal gemiste diagnoses hoog, blijkt uit een analyse van het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam.

Vrouwen die seksueel misbruikt zijn, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een type hersenbeschadiging dat in verband wordt gebracht met cognitieve achteruitgang, dementie en beroerte, zo blijkt uit een nieuwe studie.

De vierdelige documentairereeks Salah vertelt het verhaal van Salah Abdeslam, ooit Europa’s meest gezochte terrorist. Van het warme nest in de Brusselse wijk Molenbeek waarin hij opgroeide, tot aan zijn aandeel in de bloedige terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

Het doel van deze studie was om stressreacties op COVID-19-gerelateerde potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) te evalueren en ze te vergelijken met reacties op andere PTE’s. Uit de resultaten bleek dat COVID-19-gerelateerde PTE’s uiteenlopende scala van soorten trauma reflecteren. Psychologische reacties op COVID-19-gerelateerde PTE’s omvatten nauw gerelateerde transdiagnostische symptomen. Symptoom netwerken gerelateerd aan COVID-19 PTE’s zijn vergelijkbaar met die van andere PTE’s. Depressie heeft de meeste en/of sterkste connecties met andere symptomen in het netwerk.

Vijfentwintig jaar na de Witte Mars, een van de grootste betogingen in België ooit, onderzoeken Nederlandse journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak-Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België.

Nabestaanden zijn vaak eenzaam en eenzaamheid wordt in verband gebracht met een slechte geestelijke gezondheid. In deze studie wordt dit onderwerp toegelicht en worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Theorie-gedreven onderzoek dat zich richt op meetconsistentie, correlaten van eenzaamheid bij nabestaanden en niet-nabestaanden, en behandeling is nodig voor preventie en interventie.

De NtVP zoekt nieuwe leden voor de congrescommissie!

In deze commissie word je onderdeel van een enthousiaste groep mensen met een gezamenlijk doel: uitwisseling en verspreiding van kennis over psychotrauma in de vorm van een congres of tussentijdse webinars.

Nabestaanden lijden aan eenzaamheid en eenzaamheid wordt geassocieerd met een slechte geestelijke gezondheid. In deze systematische review komt dit onderwerp aan bod. Er wordt een agenda voorgesteld voor toekomstig onderzoek.

In de huidige studie werd onderzocht ​in hoeverre kindermishandeling geassocieerd is met onveilige gehechtheid en intieme relaties bij volwassenen en of deze associatie wordt gemedieerd door psychopathologie. De resultaten lieten zien dat kindermishandeling is geassocieerd met een lagere kwaliteit van intieme relaties en dat die relatie volledig wordt gemedieerd door de ernst van depressie en onveilige

Nederland heeft een nieuw monument: het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen spreekt met familieleden, in verschillende generaties, van mensen die op dit monument vermeld staan.

Research in Child and Adolescent Psychopathology R. Op den Kelder, A. L. Van den Akker,…

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Vijf winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

Deze studie onderzocht of de uitkomst van een intensieve PTSS behandeling met behulp van dagelijkse metingen al vroegtijdig voorspeld kan worden. De resultaten laten zien dat een grotere afname in dagelijkse PTSS-symptomen gemeten met de 8-item PCL een beter behandelresultaat voorspelt. De PTSS-symptomen van patiënten op de eerste dag van de behandeling hadden geen voorspellend effect. Ook een afname van PTSS-symptomen gedurende de eerste helft van de behandeling bleek de behandelresultaten te kunnen voorspellen.

In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

In deze kwalitatieve studie werden de kennis, vaardigheden, uitdagingen en mogelijkheden van professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg voor zwangere vrouwen en/of jonge moeders van kinderen geboren na seksueel geweld geëvalueerd. Uit de resultaten bleek dat een toename in bewustzijn, kennis en vaardigheden noodzakelijk is om de eerstelijnszorg voor deze moeders te verbeteren.

Deze systematische review en meta-analyse onderzocht de prevalentie van PTSS bij aan trauma blootgestelde kinderen van kleuterleeftijd. De gepoolde PTSS-prevalentie was 21,5%. De prevalentie was 3 keer hoger na blootstelling aan interpersoonlijke en herhaalde trauma’s, vergeleken met niet-interpersoonlijke of eenmalige trauma’s. Wanneer aan de leeftijd aangepaste diagnostische instrumenten werden gebruikt, werd een hogere prevalentie gevonden.

Nika (13) kan niet bij haar moeder wonen, daarom woont ze in een gezinshuis. Eén keer per maand spreken Nika en haar moeder af om elkaar te zien. Maar soms komt er iets tussen. Lukt het deze keer om elkaar te zien?

“Ik lig op de stapel”, zegt de 31-jarige Eva Peters. Ze werd verkracht door een bekende, maar 14 maanden na de aangifte heeft de politie haar zaak nog altijd niet onderzocht. En ze is niet de enige, want er liggen nog honderden zedenzaken op de plank.

‘The Mauritanian’ Mohamedou Ould Slahi zat veertien jaar in Guantánamo Bay. Het boek dat hij daarover schreef is verfilmd. Hij is nooit aangeklaagd of berecht. „Mijn ondervragers volgden de wetten van de rechtsstaat niet meer.”

Wat als je opeens ‘de ander’ bent? In de podcast Generatie 9/11 achterhalen journalisten Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi hoe de gebeurtenissen van 11 september hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloed hebben.

Rechtbankverslaggever Mattijs van de Wiel vertelt in deze aflevering van de NOS podcast ‘De dag’ over het spreekrecht van de nabestaanden in de zaak van MH17. Het zijn zware dagen voor de nabestaanden maar ook de betrokken advocaten, rechters, en journalisten worden door de verhalen geraakt.

In zijn nieuwe boek ‘The end of trauma’ omschrijft George Bonanno een nieuw model van de oorzaak van trauma en hoe we het effectiever kunnen behandelen.

In dit artikel over ‘Victim blaming’ legt Iva Bicanic uit hoe schadelijk het is om slachtoffers van seksueel misbruik de schuld te geven. In het artikel geeft ze verschillende voorbeelden van victim blaming en benadrukt ze hoe belangrijk het voor therapeuten is om te achterhalen wie er naast de pleger verder nog voor negatieve overtuigingen en schuldgevoelens in het slachtoffer heeft gezorgd.

Deze meta-analyse had tot doel de neurale veranderingen na succesvolle psychotherapie voor PTSS te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat er weinig bewijs is voor een activatieverhoging in de
mediale prefrontale cortex of de rostrale anterieure cingulate cortex na succesvolle PTSS behandeling. De meeste studies vonden geen significante activatie veranderingen in de amygdala, insula, of hippocampus. Er is ook geen consistent bewijs voor volumeveranderingen in enig hersengebied na een behandeling

De lichaamsgerichte therapeutische benadering Somatic Experiencing®(SE) behandelt posttraumatische symptomen door het veranderen van de interoceptieve en proprioceptieve sensaties die geassocieerd worden met de traumatische ervaring. Dit is het eerste literatuuronderzoek naar de effectiviteit en de belangrijkste factoren van SE. De resultaten bieden voorlopig bewijs dat SE een effectieve behandeling is vaoor PTSS-gerelateerde symptomen en mogelijk ook toepasbaar is bij de behandeling van andere stoornissen.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt als het om de behandeling van trauma gaat. Toch krijgt een groep cliënten om diverse redenen nog geen goede behandeling. In dit artikel een aantal experts aan het woord over traumabehandelingen, nieuwe ontwikkelingen en hoe het beter kan.

Deze studie laat zien dat het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zogenaamde adverse life events) in de kindertijd, niet is geassocieerd met het ontwikkelen van obesitas bij kinderen. Andere factoren, zoals sociaaleconomische status, bleken wel risicofactoren voor variaties in het gewicht van kinderen.

Het is tien jaar geleden dat terreurbeweging ETA zijn wapens definitief neerlegde en stopte met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. Maar het thema ligt nog altijd extreem gevoelig, merkt Stef Biemans.

Duizenden Hongkongers vertrokken de afgelopen paar jaar naar Taiwan vanwege de toenemende Chinese repressie. Ze zijn onzeker over hun toekomst. ‘We moeten onze survivor’s guilt omzetten in daden.’

Twintig jaar lang moesten Nederlandse militairen de Afghaanse bevolking beschermen tegen de Taliban en het land voorbereiden op een betere toekomst. Nu de missie is beëindigd, lijkt alles voor niets geweest. Oude wonden gaan weer open.

In een gerandomiseerde klinische studie met 74 volwassen getraumatiseerde vluchtelingen bleek muziektherapie niet minder effectief te zijn dan standaard psychologische behandeling voor het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis. De significante veranderingen in welbevinden en dissociatie die werden gevonden bij muziektherapie waren ook nog zichtbaar bij 6 maanden follow-up.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: