Nieuwsoverzicht

Dissociatieve symptomen worden onterecht geassocieerd met een verminderde behandeluitkomst.

De definitieve 9-item RES kan een waardevol instrument zijn in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.

Donderdag 24 mei 16.15 zal Lonneke Lenferink haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care” openbaar verdedigen in het Academiegebouw in Groningen.

Wilt u beter worden in het geven van narratieve exposure therapie of juist in het toepassen van imaginaire rescripting bij PTSS patienten?

Agent met trauma te vaak aan lot overgelaten & Minister: Agent met trauma sneller en beter behandelen

Recent gepromoveerde Myrthe Tielman wordt geinterviewd over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS.

De studie evalueert de directe effecten van cognitieve herstel training op neurocognitieve mechanismen die hypothetisch onderliggend zijn aan PTSS en het indirecte effect van deze interventie op opkomende PTSS symptomen.

De begeleiding van deze mensen verloopt over het algemeen stroef, blijkt uit een rondgang langs experts op het gebied van de ‘transculturele’ hulpverlening.

3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een combinatie van bewezen behandeltechnieken, zoals de afleidende taak uit EMDR, en moderne innovaties, zoals virtual reality.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

Artikelen over Systeembenadering in de Palestijnse gebieden en traumatische stress als volksgezondheidsprobleem

Uit de resultaten van deze studie bleek dat psychotherapie aangevuld met MDMA effectief was en een afname van PTSS-symptomen kon realiseren.

In Puerto Rico werd  iedereen getroffen door orkaan Maria, die op 20 september 2017 aankwam als de grootste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Thema van deze masterclass is: FOSTERING RESILIENCE IN AID WORKERS-the potential of mindfulness and acceptance based approaches.

Onderzoekers van INTERVICT (Tilburg Universiteit) deden onderzoek naar de rol van stereotypen en verwachtingen op de manier waarop naar slachtoffers wordt gekeken.

Politieagenten maken veel mee tijdens hun werk. Sommigen kampen met psychische klachten. In het Psychotrauma Diagnose Centrum in Diemen wordt onderzocht in hoeverre die klachten ‘werkgerelateerd’ zijn.

VPRO zendt vanaf donderdag 12 april 20:55 uur, 4 weken achter elkaar de serie ‘Nicolaas op oorlogspad’ uit.

Technologie (eHealth) is steeds vaker een middel voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg.

De participanten ondergingen een functionele MRI terwijl zij cognitieve en emotionele taken moesten uitvoeren (n-back, emotional go/no-go, mental imagery).

Een onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht naar de interactie tussen hulphonden en veteranen met Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) krijgt steun van een aantal maatschappelijke organisaties.

Recent is een nieuwe inventarisatieronde gemaakt en zijn er 9 nieuwe onderzoeken toegevoegd aan het overzicht.

Erik Krikke vertelt en zingt met de band 7even Bridges over zijn grootste gevecht met PTSS.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

In dit artikel beschrijven Peter de Jong en Jannetta Bos hoe aan walging gerelateerde mechanismen een rol kunnen spelen bij het ontstaan en voortduren van PTSS-klachten, en wat voor implicaties dat zou kunnen hebben voor het optimaliseren van reeds beschikbare behandelingen.

Het NtVP-katern & de Supervisierubriek in Impact Magazine 5de editie 2018-1 zijn uit!

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas is Open Access geworden. Dit betekent dat u alle artikelen gratis kunt lezen!

Geen plannen voor Koningsdag? Dan is dit webinar over complexe vraagstukken in de behandeling van trauma & dissociatie bij kinderen en adolescenten wellicht een goede invulling.

Op 3 april wordt in het Humanity House (Den Haag) een bijeenkomst georganiseerd waarin sprekers vanuit verschillende disciplines in gesprek gaan over de misstanden in de humanitaire sector.

In het onderzoek werd gekeken in hoeverre eenzaamheid en mentale gezondheid vóór trauma en de ernst van PTSS-symptomen na trauma de eenzaamheid één en twee jaar na trauma verklaart.

Op 20 maart om 14:00 verdedigt mw. K.Y. Yam haar proefschrift: “ Programming of the Brain by Metabolic and Nutritional Factors After Early-Life Stress: Modulations by Early Nutritional Interventions”.

Kom naar het congres en kijk met ons mee naar effecten van comorbiditeit en heterogeniteit in reacties op psychotrauma.

Gezondheid op lange termijn van kinderen na de Eyjafjallajökull vulkaanuitbarsting – Een prospectieve cohort studie

In Cry Havoc beschrijft Stephan Wolfert het pad dat hij heeft moeten gaan bij zijn terugkeer vanuit Irak, waar hij in actieve dienst door het Amerikaanse leger gestationeerd werd.

Onderzoekers bestudeerden het effect dat stress op het brein heeft met behulp van meerdere muizenparen, bestaande uit een mannetje en een vrouwtje.

Een nieuwe therapie ‘Het Wraakprotocol’ op basis van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) probeert bij mensen met extreem gewelddadig gedrag hun lust tot wraak uit te schakelen.

Michaela Schok, commissielid van de NtVP werkgroep communicatie heeft een infographic gemaakt waarin een korte beschrijving wordt gegeven van evidence-based behandelmethoden voor PTSS.

De European Journal of Psychotraumatology roept mensen op papers in te dienen voor aankomende special issues.

Overwaal, Expertiscentrum Angst, Dwang en PTSS van Pro Persona, heeft onderzoek gedaan naar het effect van intensieve exposure behandelingen bij PTSS-patiënten.

Hear Me is een expositie met een serie portretten van moedige vrouwen die hun persoonlijke ervaring met seksuele intimidatie of geweld delen.

Netwerkanalyses zijn momenteel een van de ‘hot topics’ in het veld van de psychotraumatolgie.

Internationaal worden overheden en dienstverleners vaak uitgedaagd om complexe psychosociale problemen te adresseren

De noodzaak om de behandeling van de geestelijke gezondheid te verbeteren is groot; zelfs de beste behandelingen werken niet voor iedereen, niet voor alle psychische aandoeningen is een behandeling ontwikkelt en de implementatie van behandelingen moet op wereldwijde schaal opgeschroeft worden.

Maak kennis met de nieuwste internationale Empowerment Methodiek om herstel bij vluchtelingen te bevorderen.

Jongeren die een behandeling ontvingen lieten een relatieve verbetering zien op het psychosociaal functioneren.

In deze twee webinars zal vanuit verschillende hoeken worden ingegaan op het thema schaamte bij psychotrauma.

Op 26 februari om 16:00 verdedigt dhr. M.A. Waheed zijn proefschrift: “Victims of Terrorism in Pakistan. Review Of Existing Victim Services And Scope Of Improvement”.

Op woensdag 28 februari (19.00-21:00) organiseert de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (L.S.K.) een interessante lezing waarbij Annette van der Knaap zal komen spreken over haar eigen jeugd en het langdurig effect van misbruik en mishandeling op de hersenen.

Op 23 februari om 10:30 verdedigt mevrouw S.S.H. Simons haar proefschrift: “HPA-axis functioning in children: a psychobiological prespective”.

Uit deze studie blijkt dat de huidige richtlijnen voor PTSS ook toegepast kunnen worden bij mensen met psychose.

Op 21 februari om 10:00 uur verdedigt mw. A.E. Kunze Ihaar proefschrift: “Imagery Rescripting of Emotional Memories. A Search for Underlying Mechanisms”.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: