Nieuwsoverzicht

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

Het eerste boek van kindersarts Nadine Burke Harris – bekend van de TED Talk ‘Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid blijvend beïnvloeden’ – is nu verschenen

Op woensdag 30 januari 2019 vindt de algemene leden vergadering (ALV) van de NtVP plaats. Na afloop zal er een lezing plaatsvinden over: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten.

Hoe ga je om met een kind dat psychische klachten heeft door een trauma? Kinder- en jeugdpsychiater Ramón Lindauer schreef een boek voor ouders en verzorgers met tips en adviezen.

“Volgens mij kan er heel veel opgepakt worden in de eerste lijn, of in de Basis-GGZ”

EenVandaag heeft op 5 december 2018 en rapportage uitgezonden over VSDT, Visual Schema Displacement Therapy, een oogbewegingstherapie ontstaan in Groot-Brittannië.

Deze studie gaat over de ontwikkeling and preliminaire validatie van de Parent Trauma Response Questionnaire (PTRQ). Dit is een zelf-rapportage over de cognities en omgangsstijlen van ouders in de nasleep van trauma bij het kind.

Een latente profiel analyse onder getraumatiseerde vetereranen, uitgevoerd door onderzoekers van Arq en de Universiteit Utrecht.

In deze studie luisterden overlevenden van seksueel misbruik en een controlegroep naar verhalen met drie typen inhoud (neutraal, algemeen emotioneel, trauma-gerelateerd). Zij voerden direct na het luisteren en 30 minuten daarna een herinneringstaak uit.

In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen krijgt daardoor traumatische klachten. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

Na een traumatische gebeurtenis kan het lichaam in een vecht- of vluchtstand blijven staan. Praten is dan vaak de standaard behandelmethode. Maar werkt dat wel?

Op Kiezen in de ggz is handige informatie te vinden over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Toepassen van data pooling in longitudinale studies over vroege PTSS

Het is nu mogelijk om accreditatie aan te vragen voor trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning. Voor meer informatie, zie: https://www.ntvp.nl/psychosociale-nuldelijnsondersteuning/

Wilt u actief deelnemen aan het ESTSS 2019 congres? Het is nu mogelijk om een abstract in te dienen!

Uit klinische ervaring blijkt dat mensen met een dissociatieve stoornis de confrontatie met hun eigen gezicht in de spiegel vermijden. Deze studie toont aan dat stress geïnduceerd door zelf-perceptie resulteerde in dissociatie van psychologische en fysiologische reacties.

De PTSD Coach is een mobiele app ontwikkeld in de Verenigde Staten en is effectief gebleken in het reduceren van symptomen van posttraumatische stress. De ervaren behulpzaamheid en gebruikerstevredenheid onder 11 deelnemers was echter lager in de Zweedse versie van de app. Dit artikel beschrijft o.a. de ervaringen uit de studie en een voorstel voor toekomstig onderzoek.

Na de terreuraanslag op het eiland Utøya in 2011 werd een collectief bezoek georganiseerd voor nabestaanden. Voor de meerderheid van de nabestaanden was het bezoeken van Utøya belangrijk voor de verliesverwerking.

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Lonneke Lenferink waarin zij ingaat op haar promotieonderzoek naar vermissing en rouw.

In deze editie: NtVP accreditatie- en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuners na ingrijpende gebeurtenissen en supervisievraag ‘Wat weten we over het opvangen van hulpverleners bij ingrijpende incidenten op het werk en hoe kan dat het beste gebeuren?’

Om generaliseerbare modellen te ontwikkelen van  de ontstaanswijze en predictie van PTSS heeft het internationale consortium voor voorspellen van PTSS (ICPP) data samengevoegd van 13 longitudinale, op acute zorg-gebaseerde, PTSS studies die zijn uitgevoerd in zes verschillende landen.

De afgelopen dagen is er door verschillende kranten aandacht besteed aan het onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Lees hier enkele artikelen.

In deze studie is een interventie onderzocht op basis van een zelfhulp programma om veerkracht te vergroten. Deze interventie werd vergeleken met een Jacobson-type relaxatie en neutrale achtergrondmuziek.

Volgens de jury geven de winnaars, ieder op een geheel eigen manier, belangrijke inzichten prijs over de positie van bepaalde slachtoffergroepen.

De onderzoekers onderzochten de relatie tussen beperkingen in het functioneren en variabelen op symptoomniveaus, waaronder dissociatieve symptomen van depersonalisatie, derealisatie, emotionele beperking, terugtrekking, geheugen dissociatie en identiteit dissociatie bij militairen, veteranen en hulpverleners met een mogelijke PTSS.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een heldere infographic ontwikkeld die uitleg geeft over wat Adverse Childhood Experiences (ACE’s) zijn, hoe het invloed heeft op het stress respons systeem en wat de effecten van ACE’s kan verminderen.

Marieke Beckerman heeft met haar promotieonderzoek ontdekt dat de wijze waarop ouders het gedrag van hun kind interpreteren en evalueren (ouderlijke attributies), een mediërende rol heeft tussen stress en kindermishandeling.

Eva Alisic houdt een blog bij over haar werk in het veld van trauma en herstel bij jonge mensen en hun families.

Linda Hummel en Annemieke Driessen schreven in het tijdschrift Gedragstherapie een boeiende en praktische bijdrage over de combinatie van het schemamodusmodel en EMDR in de behandeling van gevolgen van trauma’s.

Kerssemakers ontwikkelde de POPP-therapie, een nieuwe behandelmethode voor meisjes van 3 tot en met 6 jaar na seksueel misbruik waarin poppen als hulpmiddel worden gebruikt. Momenteel doet zij een promotieonderzoek naar deze behandelmethode.

Op 19 september om 20:00 uur wordt er door het National Center for PTSD een webinar georganiseerd waarin Suzanne Pineles, PhD, een online presentatie zal geven over het onderwerp “PTSD and Women’s Mental Health”. Op de derde woensdag van elke maand organiseert het PTSS-consultatieprogramma (onderdeel van het National Center for PTSD) een webinar over een onderwerp dat relevant is voor de behandeling van PTSS.

Een multimodale interventie zal ontwikkeld worden die zich richt op herstel na online seksueel geweld. De interventie is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar die te maken hebben gehad met online seksueel geweld, zoals grooming, sextortion, ongewilde sexting en wraakporno, en hierdoor zijn vastgelopen op sociaal, psychisch, medisch en/of maatschappelijk vlak.

Om bij te dragen aan de kennis op dit gebied, richt deze speciale uitgave van het European Journal of Psychotraumatology zich op de vraag hoe kinderen voorbereid kunnen worden op natuurrampen en de geestelijke gezondheidsaspecten van dergelijke gebeurtenissen.

Amerikaanse onderzoekers vergeleken in deze studie de subjectieve angst van soldaten tijdens Prolonged Exposure of Virtual Reality Exposure.

In het kader van het programma Zinnige Zorg onderzoekt het Zorginstituut samen met partijen in de GGZ of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de GGZ goed gaan.

Onder hulpverleners die werden ingezet na de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001 blijkt dat PTSS het risico op o.a. hartaanvallen en longaandoeningen verhoogd.

Dit artikel schetst een nieuwe benadering die voortbouwt op cognitieve motorische interactie in een virtuele interactieve omgeving.

Britse onderzoekers ontwikkelden de ‘POPPI’-psychologische interventie om acute stress bij patiënten in kritieke zorg te verminderen en toekomstige psychische morbiditeit te voorkomen.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, de Bascule en het AMC publiceerden recentelijk een meta-analyse over de intergenerationele overdracht van kindermishandeling in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Child Abuse & Neglect.

Met de aanstaande publicatie van de International Classification of Diseases 11de editie (ICD-11) in 2018, is in een aantal studies de factorstructuur van de voorgestelde PTSS en Complexe PTSS (CPTSS) diagnostische criteria geëvalueerd.

Een behandeling van wisselende therapeuten wordt net zo positief beoordeeld door patiënt en therapeut.

Op 1 juli nam onderzoekster Carlijn de Roos in Straatsburg de Francine Shapiro prijs in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door EMDR Europe voor het beste EMDR-artikel van dat jaar.

Het doel van deze studie was een schatting te maken van de associaties tussen anhedonie, PTSS symptoom-clusters en gedrags-en elektrofysiologische reacties op beloning.

PTSS symptomen blijken sociale steun te ondermijnen, in het bijzonder in de eerste twee jaar na de ingrijpende gebeurtenis.

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren.

Stress-geïnduceerde veranderingen van het PVT-circuit (paraventriculaire kern van de thalamus) kan de gevoeligheid voor toekomstige stressoren mogelijk bevorderen.

Onderzoekers binnen het Family Lab project (Universiteit Leiden) publiceerden onlangs een artikel in Social Cognitive and Affective Neuroscience over de neurale reacties op afwijzing in mensen die zijn mishandeld.

De belangrijkste bevinding in deze studie was dat het zelfbeeld van de kinderen, hun perspectief op hun biologische ouders en hun visie op hun bredere omgeving (zoals familieleden) enorm verschilden van participant tot participant, ook tussen broers en zussen.

Sarah Strauven, initiatiefnemer van Care for Refugees, kwam op het idee om ademhalings-en ontspanningsoefeningen op te nemen in 10 verschillende talen en deze in digitaal formaat toegankelijk te maken voor asielzoekers en vluchtelingen.

De bevindingen uit deze meta-analyse impliceren dat jeugdigen die zijn blootgesteld aan trauma lagere niveaus van executieve functioneren hebben. Problemen met executief functioneren zou opgenomen moeten worden in diagnostiek-en behandelrichtlijnen.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: