Nieuwsoverzicht

De bevindingen van deze studie suggereren dat het hebben van een mishandelingsgeschiedenis een risicofactor is voor het hebben van meer uitdagingen in de overgang naar het ouderschap.

Het doel van deze studie was om verschillen te onderzoeken in zelfgerapporteerd trauma na kindermishandeling onder diverse patiëntenpopulaties. Onder de groep in behandeling voor middelenmisbruik werd kindermishandeling vaker gerapporteerd dan in de groep in behandeling voor andere psychische stoornissen.

Ruim 40 procent van de Syriërs in Nederland kampt met psychische problemen, maar het percentage dat hulp krijgt ligt op slechts 13 procent. Syrische medevluchtelingen worden nu getraind om basale psychische zorg te verlenen.

In deze studie werden onder de ouders van kinderen die betrokken waren bij de Amsterdamse zedenzaak metingen verricht voor PTSS, dissociatie, seksuele en niet-seksuele gedragsproblemen en gehechtheidsonzekerheid bij hun kinderen. Ook werd het psychisch welzijn van de ouders gemeten.

Onderzoek onder een Duitse steekproef toonde aan dat de kans significant toenam voor veelvoorkomende morbiditeit en doodsoorzaken zoals obesitas, diabetes, kanker en beroerte naarmate er in de voorgeschiedenis meer types van kindermishandeling gerapporteerd werden.

Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut zijn erachter gekomen dat mensen met slaapproblemen nare ervaringen veel moeilijker kunnen verwerken.

In deze studie werd de associatie tussen verschillende traumatische gebeurtenissen in het leven en suïcidaliteit onderzocht, de auteurs keken daarbij naar type traumatische gebeurtenis en geslacht.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een interactief spel ontwikkeld waarin geleerd wordt om keuzes te maken die kinderen en de gemeenschap veerkrachtiger kunnen maken in periodes van tegenslag.

Betrouwbare en valide screeningsinstrumenten voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij diverse migrantengroepen zijn weinig onderzocht. Deze studie toonde aan dat de PCL-5 een betrouwbaar en valide screeningsinstrument is voor gebruik onder vrouwelijke Filipijnse arbeidsmigranten.

In deze steekproef van veteranen in het Verenigd Koninkrijk bleek dat deelnemers over het algemeen positieve ervaringen hadden met tele-therapie en een verbetering van hun gezondheid rapporteerden.

Klinisch psycholoog Jos de Keijser en collega’s onderzochten het rouwproces van MH17-nabestaanden. ‘Rouw telt niet op. Op een bepaald moment zit je vol’.

Dr. Rianne de Kleine van de Universiteit Leiden heeft een Veni-beurs gehonoreerd gekregen voor haar onderzoek naar het optimaliseren van exposure therapie voor posttraumatische stress-stoornis.

Uit deze studie bleek dat sommige types mediagebruik en bepaalde media-inhoud na een natuurramp geassocieerd zijn met PTSS.

Bijna vijf jaar geleden vond de MH17-vliegramp plaats. Vanaf vandaag tot 17 juli zal NOS elke dag een verhaal delen van de getroffenen.

Bevindingen uit deze studie suggereren dat ouderlijke PTSS is geassocieerd met verminderd functioneren op verschillende ouderschapsdomeinen.

Eerste grote longitudinale studie naar de wisselwerking tussen PTSS-klachten en erkenning gedurende het eerste jaar na criminaliteit, geweld of ongevallen.

Slachtoffers van verkrachting of aanranding weten steeds beter de weg te vinden naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG).

Uit deze studie wordt geconcludeerd dat de Nederlandse CAPS-5 een zorgvuldig vertaald instrument is met adequate psychometrische eigenschappen.

De nadruk van dit artikel is om de huidige staat van zorg voor overlevenden van trauma in de 15 Europese landen waar ESTSS lid-verenigingen zijn gevestigd te beschrijven.

Personeel van de Britse Strijdkrachten loopt het risico op beroepsmatige psychologische schade; zij zijn vaak terughoudend in het zoeken naar hulp voor zulke problemen.

Het doel van deze studie is om de effectiviteit van schematherapie voor DIS patiënten, voor wie op dit moment geen evidence-based behandeling beschikbaar is, kritisch te toetsen.

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert op 7 en 8 oktober 2019 een internationale conferentie in Amsterdam om het belang van geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning in crisis- en noodsituaties op de agenda te zetten, zowel nationaal als internationaal.

Uit deze studie bleek o.a. dat excessief zelfverwijt en vermijding tijdens de rouwgerichte CGT-behandeling negatieve voorspellers waren voor behandeluitkomst. Gerichte strategieën kunnen de behandelrespons verhogen.

Actieve outreach werd ingezet na een vliegtuigongeluk als remedie tegen onvervulde mentale gezondheidsbehoeften met het doel om slachtoffers te identificeren die mogelijk posttraumatische stressstoornis (PTSS) en depressie zouden ontwikkelen.

Slaapverstoring is mogelijk een bijzonder belangrijk construct om te beoordelen in studies rondom intrusieve herinneringen na een trauma.

Onder de Canadese strijdmachten en veteranen zijn ervaringen in de kindertijd gerelateerd aan de aanwezigheid van morele verwondingen in de volwassenheid.

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van de Narratieve Exposure Therapie (NET) te evalueren. De bevindingen van deze meta-analyse suggereren dat patiënten en zorgaanbieders duurzame behandelresultaten van NET mogen verwachten.

Het JPB-onderzoeksnetwerk van de Harvard University beoogt de relatieve kwetsbaarheid van individuele kinderen voor tegenslagen vroeg in het leven te identificeren.

Deze maand is het vijf jaar geleden dat Nederland de Veteranenwet kreeg en daarmee de verplichting voor de staat om bijzondere zorg te verlenen aan militairen die op missie zijn geweest. De Veteranenombudsman schreef enkele kritische rapporten over onder meer de omgang met Afghanistan-veteranen (titel ‘Uit het oog uit het hart’). Deze rapporten bespreekt de Tweede Kamer maandag met minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) bij een overleg over het veteranenbeleid.

Deze studie geeft voorlopige ondersteuning voor de veiligheid, effectiviteit en nut van Narratieve Exposure Therapie (NET) bij meervoudig getraumatiseerde kinderen en adolescenten in klinische setting.

Met 700 bezoekers kunnen wij terugkijken op een zeer geslaagd ESTSS congres in Rotterdam. Hier kunt u de foto’s en een sfeerimpressie vinden!

Het is vandaag Wereld Vluchtelingendag 2019. Op deze dag publiceert de UNHCR het Global Trends Report. Voor het zesde jaar op rij is een triest recordaantal bereikt: 70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Traumatische ervaringen in de eerste levensjaren van een kind kunnen grote gevolgen hebben. Traumasensitief werken kan helpen om de stress van het kind te verlagen en het gedrag te begrijpen.

In het NtVP Katern de supervisievraag: “Wat houdt de wet affectieschade in die sinds 1 januari 2019 is ingevoerd?”

Een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven blijkt onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

Het doel van de huidige studie was om te exploreren hoe mannen die deelnemen aan een genderspecifieke trauma stabilisatie interventie deze behandelaanpak ervaren.

Op donderdag 6 juni verdedigt Jeannette Lely haar proefschrift: ‘Treating trauma-related disorders in later life’ in het Academiegebouw te Utrecht.

“Dit is het verhaal over mijn grote liefde, Ismir.” Zo begint Nick Teunissen zijn solovoorstelling, op het toneel in Sarajevo’s zogenoemde ‘oorlogstheater’.

Onderzoeker en psychiater Jeanet Nieuwenhuis van VGGNet pleit ervoor dat zorgprofessionals meer oog hebben voor PTSS en een laag IQ. En zeker voor de combinatie ervan.

Een meta-synthese op basis van wetenschappelijke literatuur en evaluaties van psychosociale ondersteuning na rampen na 12 Nederlandse rampen en grote crisissituaties tussen 1992 en 2014.

Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Het is tijd om dat te veranderen. Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma’s en de mogelijke gevolgen.

Interview met Eus van Someren, hoofd afdeling Slaap en Cognitie van Nederlands Herseninstituut.

Een kleinschalig onderzoek naar de werking van beeldende therapie bij vluchtelingen met een posttraumatisch-stresssyndroom levert veelbelovend resultaat op.

Artsen en hulpverleners dienen al in hun basisopleiding te leren hoe zij aan suïcidepreventie kunnen doen. Dat helpt om suïcides te voorkomen! Teken hier de petitie.

Verslag van het European College of Neuropsychopharmacology in Barcelona waarin Dr. Eric Vermetten uitleg geeft over 3MDR.

Kom jij onze mooie vereniging versterken? Voor de werkgroep certificering zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris die de accreditatiecommissie kan ondersteunen.

Deze studie had als doel specifieke thema’s van betekenis te identificeren die de nadelige impact van gewelddadig verlies op langdurige rouwstoornis-symptomen medieert onder nabestaanden.

Deze studie toonde aan dat een op spraak gebaseerd algoritme objectief PTSS kan onderscheiden van controles.

Interview met dr. Rafaële Huntjens over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) op de website van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP).


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: