Nieuwsoverzicht

Het doel van deze studie was om de effectiviteit van een aangepaste versie van EMDR, EMDR 2.0, te vergelijken met standaard EMDR. Uit de resultaten blijkt dat er bij EMDR 2.0 minder desensitisatie-sets nodig zijn dan bij EMDR om hetzelfde effect te bereiken, wat duidt op een grotere effectiviteit.

Het doel van deze studie was om stressreacties op COVID-19-gerelateerde potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) te evalueren en ze te vergelijken met reacties op andere PTE’s. Uit de resultaten bleek dat COVID-19-gerelateerde PTE’s uiteenlopende scala van soorten trauma reflecteren. Psychologische reacties op COVID-19-gerelateerde PTE’s omvatten nauw gerelateerde transdiagnostische symptomen. Symptoom netwerken gerelateerd aan COVID-19 PTE’s zijn vergelijkbaar met die van andere PTE’s. Depressie heeft de meeste en/of sterkste connecties met andere symptomen in het netwerk.

Vijfentwintig jaar na de Witte Mars, een van de grootste betogingen in België ooit, onderzoeken Nederlandse journalisten Gabriella Adèr en Anouk van Kampen de schaduw die de zaak-Dutroux wierp over de verdere geschiedenis van België.

Nabestaanden zijn vaak eenzaam en eenzaamheid wordt in verband gebracht met een slechte geestelijke gezondheid. In deze studie wordt dit onderwerp toegelicht en worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Theorie-gedreven onderzoek dat zich richt op meetconsistentie, correlaten van eenzaamheid bij nabestaanden en niet-nabestaanden, en behandeling is nodig voor preventie en interventie.

De NtVP zoekt nieuwe leden voor de congrescommissie!

In deze commissie word je onderdeel van een enthousiaste groep mensen met een gezamenlijk doel: uitwisseling en verspreiding van kennis over psychotrauma in de vorm van een congres of tussentijdse webinars.

Nabestaanden lijden aan eenzaamheid en eenzaamheid wordt geassocieerd met een slechte geestelijke gezondheid. In deze systematische review komt dit onderwerp aan bod. Er wordt een agenda voorgesteld voor toekomstig onderzoek.

In de huidige studie werd onderzocht ​in hoeverre kindermishandeling geassocieerd is met onveilige gehechtheid en intieme relaties bij volwassenen en of deze associatie wordt gemedieerd door psychopathologie. De resultaten lieten zien dat kindermishandeling is geassocieerd met een lagere kwaliteit van intieme relaties en dat die relatie volledig wordt gemedieerd door de ernst van depressie en onveilige

Nederland heeft een nieuw monument: het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen spreekt met familieleden, in verschillende generaties, van mensen die op dit monument vermeld staan.

Research in Child and Adolescent Psychopathology R. Op den Kelder, A. L. Van den Akker,…

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Vijf winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

Deze studie onderzocht of de uitkomst van een intensieve PTSS behandeling met behulp van dagelijkse metingen al vroegtijdig voorspeld kan worden. De resultaten laten zien dat een grotere afname in dagelijkse PTSS-symptomen gemeten met de 8-item PCL een beter behandelresultaat voorspelt. De PTSS-symptomen van patiënten op de eerste dag van de behandeling hadden geen voorspellend effect. Ook een afname van PTSS-symptomen gedurende de eerste helft van de behandeling bleek de behandelresultaten te kunnen voorspellen.

In deze studie werd de mediërende rol van sociaal functioneren en veerkracht onderzocht in de relatie tussen psychologisch geweld dat in het verleden in een groepscontext is ervaren en huidige psychosociale lijdensdruk en psychopathologische symptomen. De resultaten werpen licht op de onderliggende mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen psychologisch groepsmisbruik en leed na dit soort traumatische ervaringen. Bevindingen benadrukken de beschermende rol van sociale aanpassing, die kan helpen de veerkracht te bevorderen en te vergroten en psychosociale problemen en psychopathologische symptomen te verminderen bij overlevenden van psychologisch groepsgeweld.

In deze kwalitatieve studie werden de kennis, vaardigheden, uitdagingen en mogelijkheden van professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg voor zwangere vrouwen en/of jonge moeders van kinderen geboren na seksueel geweld geëvalueerd. Uit de resultaten bleek dat een toename in bewustzijn, kennis en vaardigheden noodzakelijk is om de eerstelijnszorg voor deze moeders te verbeteren.

Deze systematische review en meta-analyse onderzocht de prevalentie van PTSS bij aan trauma blootgestelde kinderen van kleuterleeftijd. De gepoolde PTSS-prevalentie was 21,5%. De prevalentie was 3 keer hoger na blootstelling aan interpersoonlijke en herhaalde trauma’s, vergeleken met niet-interpersoonlijke of eenmalige trauma’s. Wanneer aan de leeftijd aangepaste diagnostische instrumenten werden gebruikt, werd een hogere prevalentie gevonden.

Nika (13) kan niet bij haar moeder wonen, daarom woont ze in een gezinshuis. Eén keer per maand spreken Nika en haar moeder af om elkaar te zien. Maar soms komt er iets tussen. Lukt het deze keer om elkaar te zien?

“Ik lig op de stapel”, zegt de 31-jarige Eva Peters. Ze werd verkracht door een bekende, maar 14 maanden na de aangifte heeft de politie haar zaak nog altijd niet onderzocht. En ze is niet de enige, want er liggen nog honderden zedenzaken op de plank.

‘The Mauritanian’ Mohamedou Ould Slahi zat veertien jaar in Guantánamo Bay. Het boek dat hij daarover schreef is verfilmd. Hij is nooit aangeklaagd of berecht. „Mijn ondervragers volgden de wetten van de rechtsstaat niet meer.”

Wat als je opeens ‘de ander’ bent? In de podcast Generatie 9/11 achterhalen journalisten Wafa Al Ali en Lotfi El Hamidi hoe de gebeurtenissen van 11 september hun leven en dat van andere jonge moslims beïnvloed hebben.

Rechtbankverslaggever Mattijs van de Wiel vertelt in deze aflevering van de NOS podcast ‘De dag’ over het spreekrecht van de nabestaanden in de zaak van MH17. Het zijn zware dagen voor de nabestaanden maar ook de betrokken advocaten, rechters, en journalisten worden door de verhalen geraakt.

In zijn nieuwe boek ‘The end of trauma’ omschrijft George Bonanno een nieuw model van de oorzaak van trauma en hoe we het effectiever kunnen behandelen.

In dit artikel over ‘Victim blaming’ legt Iva Bicanic uit hoe schadelijk het is om slachtoffers van seksueel misbruik de schuld te geven. In het artikel geeft ze verschillende voorbeelden van victim blaming en benadrukt ze hoe belangrijk het voor therapeuten is om te achterhalen wie er naast de pleger verder nog voor negatieve overtuigingen en schuldgevoelens in het slachtoffer heeft gezorgd.

Deze meta-analyse had tot doel de neurale veranderingen na succesvolle psychotherapie voor PTSS te onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat er weinig bewijs is voor een activatieverhoging in de
mediale prefrontale cortex of de rostrale anterieure cingulate cortex na succesvolle PTSS behandeling. De meeste studies vonden geen significante activatie veranderingen in de amygdala, insula, of hippocampus. Er is ook geen consistent bewijs voor volumeveranderingen in enig hersengebied na een behandeling

De lichaamsgerichte therapeutische benadering Somatic Experiencing®(SE) behandelt posttraumatische symptomen door het veranderen van de interoceptieve en proprioceptieve sensaties die geassocieerd worden met de traumatische ervaring. Dit is het eerste literatuuronderzoek naar de effectiviteit en de belangrijkste factoren van SE. De resultaten bieden voorlopig bewijs dat SE een effectieve behandeling is vaoor PTSS-gerelateerde symptomen en mogelijk ook toepasbaar is bij de behandeling van andere stoornissen.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke resultaten geboekt als het om de behandeling van trauma gaat. Toch krijgt een groep cliënten om diverse redenen nog geen goede behandeling. In dit artikel een aantal experts aan het woord over traumabehandelingen, nieuwe ontwikkelingen en hoe het beter kan.

Deze studie laat zien dat het meemaken van stressvolle levensgebeurtenissen (zogenaamde adverse life events) in de kindertijd, niet is geassocieerd met het ontwikkelen van obesitas bij kinderen. Andere factoren, zoals sociaaleconomische status, bleken wel risicofactoren voor variaties in het gewicht van kinderen.

Het is tien jaar geleden dat terreurbeweging ETA zijn wapens definitief neerlegde en stopte met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. Maar het thema ligt nog altijd extreem gevoelig, merkt Stef Biemans.

Duizenden Hongkongers vertrokken de afgelopen paar jaar naar Taiwan vanwege de toenemende Chinese repressie. Ze zijn onzeker over hun toekomst. ‘We moeten onze survivor’s guilt omzetten in daden.’

Twintig jaar lang moesten Nederlandse militairen de Afghaanse bevolking beschermen tegen de Taliban en het land voorbereiden op een betere toekomst. Nu de missie is beëindigd, lijkt alles voor niets geweest. Oude wonden gaan weer open.

In een gerandomiseerde klinische studie met 74 volwassen getraumatiseerde vluchtelingen bleek muziektherapie niet minder effectief te zijn dan standaard psychologische behandeling voor het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis. De significante veranderingen in welbevinden en dissociatie die werden gevonden bij muziektherapie waren ook nog zichtbaar bij 6 maanden follow-up.

Experts bevelen een stapsgewijze aanpak van de behandeling van complexe PTSS (CPTSS) aan, maar er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar fase 3-interventies voor re-integratie. Uit dit onderzoek blijkt dat dergelijke interventies de symptomen van CPTSS kunnen verminderen en de integratie kunnen bevorderen, maar het bewijs daarvoor is momenteel nog beperkt.

In deze studie werd de toepasbaarheid onderzocht van ontwikkelingsgerichte cognitieve verwerkingstherapie (D-CPT) om PTSS-symptomen te verminderen bij mishandelde jonge patiënten met en zonder waarschijnlijke complexe PTSS (CPTSS) volgens ICD-11 criteria. De bevindingen toonden een significante vermindering van PTSS-symptomen in beide groepen (wel of geen CPTSS) en de resultaten bleven stabiel gedurende een follow-up periode van 12 maanden.

In deze studie probeerden onderzoekers de longitudinale associatie tussen symptomen van gecompliceerde rouw en PTSS te onderzoeken in een steekproef van aan trauma blootgestelde nabestaanden. Bevindingen suggereren dat het richten op PTSS-symptomen bij aan trauma blootgestelde nabestaanden de latere ontwikkeling van gecompliceerde rouw kan belemmeren.

Deze studie had tot doel de impact van de COVID-19-crisis op de geestelijke gezondheid na te gaan. In een grote wereldwijde steekproef werd COVID-19 geassocieerd met ernstigere mentale gezondheidsproblemen in vergelijking met andere stressvolle of traumatische gebeurtenissen. De impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid verschilde over de hele wereld, met een bijzonder grote impact in Latijns-Amerika.

Deze studie onderzocht de impact van de COVID-19 pandemie op studenten. De factorstructuur van de impact van COVID-19 werd met behulp van verkennende en bevestigende factor analyses bepaald. Een model met vijf factoren gaf de meest interpreteerbare oplossing. De factoren waren blootstelling, bezorgdheid, instabiliteit van huisvesting/voeding, gebruik van sociale media, en verandering in middelengebruik.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Vier winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

Bron: 2Doc Artistiek leider van het Nationale Theater Eric de Vroedt schrijft en regisseert een…

Dit onderzoek ging over het verband tussen de kwaliteit van gesprekken tussen moeders en kinderen over emotionele gebeurtenissen en posttraumatische stresssymptomen bij kinderen en de rol die adaptieve coping-vaardigheden van kinderen daarbij spelen.

De meeste studies naar slaapstoornissen bij PTSS zijn uitgevoerd met mannelijke veteranen. Deze studie evalueerde subjectieve en objectieve beoordelingen van slaap bij jonge vrouwen met PTSS die seksueel geweld hebben meegemaakt. De slaapkwaliteit bij jonge vrouwen met PTSS is verminderd wat de lange termijn behandelrespons kan beïnvloeden. Een betere slaapkwaliteit is duidelijk gerelateerd aan een verbetering van PTSS symptomen, onafhankelijk van depressie en angst.

Dit onderzoek had tot doel de kloof tussen een psycho-medisch, medisch-ethisch en juridisch discours over mensenrechtenschendingen met betrekking tot PTSS te overbruggen. De studie beoordeelde en categoriseerde systematisch alle uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die te maken hadden met PTSS en vond dat uitspraken van het EHRM sociale, ethische en juridische implicaties van PTSS aantonen.

In deze korte poëtische documentaire vertellen machinisten hoe een aanrijding met een persoon hun leven heeft veranderd. Veel van hen dragen deze ervaring met zich mee. Hoe gaat een mens verder na zo’n tragische gebeurtenis?

Deze studie onderzocht de mogelijke invloed van traumageschiedenis en sociale factoren op complexe posttraumatische stress-stoornis (CPTSD) bij adolescenten. Uit de resultaten bleek dat sociale factoren, zoals gezinsproblemen, schoolproblemen, en gebrek aan sociale steun belangrijke voorspellers van complexe posttraumatische stress in de adolescentie na traumatische gebeurtenissen zijn.

Deze pilot studie onderzocht de effectiviteit van narratieve reconstructie (NR) therapie in het verminderen van symptomen bij nabestaanden gediagnosticeerd met langdurige rouwstoornis (Prolonged grief disorder, PGD).
NR bestaat uit exposure door schriftelijke reconstructie van het verlies en uitwerking van de betekenis ervan. Uit de resultaten bleek dat NR symptomen van PGD en depressie verminderen en de verliesintegratie verder verbeteren kon. Deze resultaten leveren voorlopig bewijs voor de werkzaamheid van NR bij de behandeling van PGD.

In deze studie werden de psychometrische eigenschappen van de International Trauma Questionnaire (ITQ) onderzocht in de context van behandeling om vast te stellen of deze vragenlijst betrouwbare en klinisch significante verandering gedurende een psychosociale interventie kan meten. Uit het onderzoek bleek dat de ITQ inderdaad betrouwbare en klinische significante veranderingen in PTSS- en complexe PTSS symptomen na behandeling kan vaststellen.

Adayanci Pérez is een van de meer dan 2.500 kinderen die aan de grens tussen de VS en Mexico van hun ouders werden gescheiden in het kader van het “zero tolerance”-beleid van Donald Trump. Het zesjarige Guatemalteekse meisje was drieënhalve maand weg van haar familie, en voordat ze mocht terugkeren naar haar familie in Guatemala werd ze gediagnosticeerd met een acuut trauma en posttraumatische stressstoornis. Deze film toont de realiteit van het beleid en geeft een stem aan hen die niet altijd worden gehoord.

Het verlies van een dierbare als gevolg van zelfdoding kan een traumatische gebeurtenis zijn die gepaard gaat met langdurige rouwklachten en psychisch leed. In deze studie werd de werkzaamheid onderzocht van een online cognitieve gedragstherapie voor rouwverwerking, specifiek voor mensen die iemand hebben verloren door zelfdoding. De online therapie bleek effectief om symptomen van Prolonged Grief Disorder, andere veelvoorkomende rouwreacties en depressieve symptomen te verminderen.

Dit artikel beschrijft praktische richtlijnen voor het gebruik van online Narrative Exposure Therapy (e-NET). Deze praktische richtlijnen laten zowel de voordelen als de uitdagingen zien waarmee therapeuten worden geconfronteerd bij het uitvoeren van e-NET. Ze zijn bedoeld om therapeuten die met getraumatiseerde cliënten werken in staat te stellen e-NET zelfverzekerd en veilig uit te voeren.

Het vertrek van de Nederlandse troepen uit Afghanistan is niet het einde van het verhaal. De langste Nederlandse militaire uitzending is na twintig jaar deel van de Nederlandse samenleving. Wij zijn uit Afghanistan, maar Afghanistan niet uit ons, vertellen veteranen Kenny van Geijlswijk en Roy Grinwis.

Deze studie onderzocht de effectiviteit van een intensieve traumabehandeling van 3 weken voor 538 veteranen met PTSS en met of zonder risicovol alcoholgebruik, voor het verminderen van PTSS- en depressiesymptomen. De behandeling was gebaseerd op Cognitive Processing Therapy. Veteranen die gevaarlijk alcoholverbruik onderschreven, maar ook de veteranen die dit niet deden, rapporteerden verminderingen van PTSS- en depressiesymptomen.

In deze systematische review werd de effectiviteit van schematherapie voor angststoornissen, OCS en PTSS onderzocht. De resultaten bieden voorlopig, maar beperkt, bewijs dat schematherapie leidt tot gunstige effecten bij stoornisspecifieke symptomen en dat schematherapie leidt tot gunstige effecten bij vroege maladaptieve schema’s bij angst, OCS en PTSS. Meer onderzoek van hogere methodologische kwaliteit is nodig om sluitende empirische ondersteuning te bieden voor het gebruik van schematherapie voor angst, OCS en PTSS.

Journal of Pediatric Psychology Alexandra C De Young, PhD, Rebecca S Paterson, PhD, Erin A Brown, PhD, Marthe…


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: