Nieuwsoverzicht

Voor deze systematische review werden 26 studies gebruikt met een totaal van 1959 deelnemers. Uit de resultaten komt naar voren dat psychosociale interventies een gunstig klinisch significant effect hebben op PTSS, depressie en angstklachten.

De kans op een langdurige rouwstoornis bij vermissing lijkt vijf keer groter dan bij een natuurlijk overlijden.

Benno Roozendaal, neurowetenschapper bij het Radboudumc en het Donders Instituut, heeft een TOP-subsidie ontvangen van ZonMw. Hij gaat die gebruiken om met Erno Hermans, Robbert-Jan Verkes en Gert-Jan Hendriks de rol van het stresshormoon cortisol te onderzoeken bij de exposure-therapie die wordt toegepast bij patiënten met posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Exposuretherapie werkt bij ongeveer de helft van de patiënten. Mogelijk kan dat percentage omhoog door gericht gebruik van cortisol bij de juiste patiënten.

Slachtoffers van seksueel geweld hoeven niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Het gaat om een proef van een jaar, om te kijken of de financiële bijdrage die slachtoffers nu wel kwijt zijn, een drempel vormt voor deze groep om zich te melden.

In Poortugaal is een speciaal politiekantoor geopend voor agenten die kampen met een posttraumatische stressstoornis (ptss).

Wat wij met zijn allen ‘de mooiste dag van je leven’ noemen, is voor minstens 1 op de 10 vrouwen een hor­ror-ervaring. Gynaecoloog Claire Stramrood van het Amsterdams Medisch Centrum legt in haar college bij de Universiteit van Nederland uit wat de gevolgen van PTSS kunnen zijn en hoe we het kunnen voorkomen.

In het kader van de Global Collaboration on Traumatic Stress loopt er een project naar een interessante methode om vroeg trauma en gezinsrelaties in kaart te brengen: de CARTS. Wij nodigen u van harte uit om de CARTS (anoniem) in te vullen.

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van voorzitter Mariel Meewisse, secretaris & penningmeester Marten La Haye, vice-voorzitter en portefeuillehouder communicatie Ellen Klaassens en portefeuillehouder nuldelijnsondersteuning Marit Sijbrandij. Zij hebben zich de afgelopen 4 jaar met groot enthousiasme ingezet voor de NtVP en daar zijn wij hen zeer dankbaar voor!

Een studie aan de hand van drie follow-up meetmomenten over waargenomen veiligheid op de werkvloer bij werknemers van het ministerie die zijn blootgesteld aan een terreuraanslag in Olso, Noorwegen.

Benieuwd naar de resultaten van de NtVP over 2018 en de plannen voor 2019?
Kennismaken met de nieuwe NtVP bestuursleden?
Willen weten welke factoren een rol spelen bij het ontwikkelen van psychische klachten onder hulpverleners?
Tips en tools over hoe u collegiale ondersteuning kunt bieden?
Kom dan naar de Algemene ledenvergadering en aansluitende lezingen op woensdag 30 januari vanaf 18:00 uur, hotel van der Valk in Breukelen!

Lenneke Alink heeft een subsidie van het Leids Universiteits Fonds ontvangen voor het project ‘Veerkacht na het meemaken van het overlijden van een ouder’.

De SUPPORT Coach biedt informatie over traumatische stress klachten en professionele hulp, een zelf-test die inzicht geeft in de aanwezigheid en het beloop van traumatische stress klachten, mogelijkheden in het vinden van (professionele) hulp, en een agenda functie om afspraken, oefeningen en activiteiten in te plannen.

Militair onderzoek heeft pogingen gedaan om te onderzoeken of vrouwen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor mentale gezondheidsproblemen na uitzending-gerelateerd trauma, de bevindingen zijn wisselend. Lees hier de Nederlandse abstractvertaling van een studie naar genderverschillen bij uitzending-gerelateerd trauma.

Intensieve traumagerichte behandelprogramma’s waaronder langdurige exposure, EMDR therapie en lichamelijke activiteit kunnen effectief zijn voor patiënten die lijden aan ernstige PTSS en zijn bovendien geassocieerd met lagere drop-out cijfers.

Sinds 1 januari 2019 is een wet ingetreden die van belang is voor slachtoffers en nabestaanden van psychotrauma door toedoen van een ander; De wet affectie schade. Dit was een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en regelt de vergoeding van affectieschade.

Op donderdagmiddag 7 februari zal voor verwijzers het Symposium Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren plaatsvinden in het auditorium van het WKZ.

Theoretical contributions and implications for practice. Friday 11th January 2019 at BPS Offices, London, Tabernacle Street.

Het Centrum voor Seksueel Geweld heeft recentelijk een mooie factsheet uitgebracht over seksueel geweld onder jongens en mannen. Ook heeft EenVandaag een rapportage over dit onderwerp gemaakt.

In BN DeStem op 15 december 2018. Steeds vaker melden zich politiemensen met psychische klachten. Oorzaak is de toegenomen impact van hun werk maar zeker ook de extra aandacht die er de laatste jaren is voor de posttraumatisch-stressstoornis (PTSS) bij agenten.

In Impact Magazine kwartaal 4 hebben Joanne Mouthaan en Marieke Langemeyer verslag gedaan van het 34ste annual ISTSS congres in november 2018 in Washington D.C. Het thema was Promoting Societal Change: Integrating Traumatic Stress Research, Practice and Policy for Vulnerable Populations.

Het eerste boek van kindersarts Nadine Burke Harris – bekend van de TED Talk ‘Hoe jeugdtrauma’s je gezondheid blijvend beïnvloeden’ – is nu verschenen

Op woensdag 30 januari 2019 vindt de algemene leden vergadering (ALV) van de NtVP plaats. Na afloop zal er een lezing plaatsvinden over: Focus op wetenschappelijk bewijs en ontwikkelingen in de eerste opvang na incidenten.

Hoe ga je om met een kind dat psychische klachten heeft door een trauma? Kinder- en jeugdpsychiater Ramón Lindauer schreef een boek voor ouders en verzorgers met tips en adviezen.

“Volgens mij kan er heel veel opgepakt worden in de eerste lijn, of in de Basis-GGZ”

EenVandaag heeft op 5 december 2018 en rapportage uitgezonden over VSDT, Visual Schema Displacement Therapy, een oogbewegingstherapie ontstaan in Groot-Brittannië.

Deze studie gaat over de ontwikkeling and preliminaire validatie van de Parent Trauma Response Questionnaire (PTRQ). Dit is een zelf-rapportage over de cognities en omgangsstijlen van ouders in de nasleep van trauma bij het kind.

Een latente profiel analyse onder getraumatiseerde vetereranen, uitgevoerd door onderzoekers van Arq en de Universiteit Utrecht.

In deze studie luisterden overlevenden van seksueel misbruik en een controlegroep naar verhalen met drie typen inhoud (neutraal, algemeen emotioneel, trauma-gerelateerd). Zij voerden direct na het luisteren en 30 minuten daarna een herinneringstaak uit.

In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Een groot aantal kinderen krijgt daardoor traumatische klachten. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

Na een traumatische gebeurtenis kan het lichaam in een vecht- of vluchtstand blijven staan. Praten is dan vaak de standaard behandelmethode. Maar werkt dat wel?

Op Kiezen in de ggz is handige informatie te vinden over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.

Toepassen van data pooling in longitudinale studies over vroege PTSS

Het is nu mogelijk om accreditatie aan te vragen voor trainingen op het gebied van psychosociale nuldelijnsondersteuning. Voor meer informatie, zie: https://www.ntvp.nl/psychosociale-nuldelijnsondersteuning/

Wilt u actief deelnemen aan het ESTSS 2019 congres? Het is nu mogelijk om een abstract in te dienen!

Uit klinische ervaring blijkt dat mensen met een dissociatieve stoornis de confrontatie met hun eigen gezicht in de spiegel vermijden. Deze studie toont aan dat stress geïnduceerd door zelf-perceptie resulteerde in dissociatie van psychologische en fysiologische reacties.

De PTSD Coach is een mobiele app ontwikkeld in de Verenigde Staten en is effectief gebleken in het reduceren van symptomen van posttraumatische stress. De ervaren behulpzaamheid en gebruikerstevredenheid onder 11 deelnemers was echter lager in de Zweedse versie van de app. Dit artikel beschrijft o.a. de ervaringen uit de studie en een voorstel voor toekomstig onderzoek.

Na de terreuraanslag op het eiland Utøya in 2011 werd een collectief bezoek georganiseerd voor nabestaanden. Voor de meerderheid van de nabestaanden was het bezoeken van Utøya belangrijk voor de verliesverwerking.

Bekijk hier het interview met recent gepromoveerde Lonneke Lenferink waarin zij ingaat op haar promotieonderzoek naar vermissing en rouw.

In deze editie: NtVP accreditatie- en certificeringstraject voor psychosociale nuldelijnsondersteuners na ingrijpende gebeurtenissen en supervisievraag ‘Wat weten we over het opvangen van hulpverleners bij ingrijpende incidenten op het werk en hoe kan dat het beste gebeuren?’

Om generaliseerbare modellen te ontwikkelen van  de ontstaanswijze en predictie van PTSS heeft het internationale consortium voor voorspellen van PTSS (ICPP) data samengevoegd van 13 longitudinale, op acute zorg-gebaseerde, PTSS studies die zijn uitgevoerd in zes verschillende landen.

De afgelopen dagen is er door verschillende kranten aandacht besteed aan het onderzoek naar de gevolgen van de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Lees hier enkele artikelen.

In deze studie is een interventie onderzocht op basis van een zelfhulp programma om veerkracht te vergroten. Deze interventie werd vergeleken met een Jacobson-type relaxatie en neutrale achtergrondmuziek.

Volgens de jury geven de winnaars, ieder op een geheel eigen manier, belangrijke inzichten prijs over de positie van bepaalde slachtoffergroepen.

De onderzoekers onderzochten de relatie tussen beperkingen in het functioneren en variabelen op symptoomniveaus, waaronder dissociatieve symptomen van depersonalisatie, derealisatie, emotionele beperking, terugtrekking, geheugen dissociatie en identiteit dissociatie bij militairen, veteranen en hulpverleners met een mogelijke PTSS.

Het Center on the Developing Child van de Harvard Universiteit heeft een heldere infographic ontwikkeld die uitleg geeft over wat Adverse Childhood Experiences (ACE’s) zijn, hoe het invloed heeft op het stress respons systeem en wat de effecten van ACE’s kan verminderen.

Marieke Beckerman heeft met haar promotieonderzoek ontdekt dat de wijze waarop ouders het gedrag van hun kind interpreteren en evalueren (ouderlijke attributies), een mediërende rol heeft tussen stress en kindermishandeling.

Eva Alisic houdt een blog bij over haar werk in het veld van trauma en herstel bij jonge mensen en hun families.

Linda Hummel en Annemieke Driessen schreven in het tijdschrift Gedragstherapie een boeiende en praktische bijdrage over de combinatie van het schemamodusmodel en EMDR in de behandeling van gevolgen van trauma’s.

Kerssemakers ontwikkelde de POPP-therapie, een nieuwe behandelmethode voor meisjes van 3 tot en met 6 jaar na seksueel misbruik waarin poppen als hulpmiddel worden gebruikt. Momenteel doet zij een promotieonderzoek naar deze behandelmethode.

Op 19 september om 20:00 uur wordt er door het National Center for PTSD een webinar georganiseerd waarin Suzanne Pineles, PhD, een online presentatie zal geven over het onderwerp “PTSD and Women’s Mental Health”. Op de derde woensdag van elke maand organiseert het PTSS-consultatieprogramma (onderdeel van het National Center for PTSD) een webinar over een onderwerp dat relevant is voor de behandeling van PTSS.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: