Nieuwsoverzicht

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Tien winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw kans op een prijs.

In de afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een cross-sectionele studie werd gekeken naar de prevalentie van PTSS, depressie en de daarmee samenhangende factoren bij 232 kinderen en adolescenten met een voorgeschiedenis van mishandeling in Zuidwest-Oeganda. In een prospectieve longitudinale studie bij 2593 Amerikaanse mariniers werd onderzocht of anhedonie een pre-trauma risicofactor voor PTSS symptomen zou kunnen zijn. Een derde studie onderzocht de latente structuur van PTSS op basis van een klinisch interview (CAPS-5).

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze studie maakte gebruik van een netwerkanalyse op longitudinale gegevens van 698 oorlogsoverlevenden met PTSS in vijf Balkanlanden 8 jaar na de oorlog in de regio en een follow-up evaluatie 1 jaar later. De resultaten toonden aan dat hyperarousal symptomen andere PTSS-symptomen van baseline tot follow-up voorspelden en dat verschillende vermijdingssymptomen door andere PTSS-symptomen werden voorspeld.

De docu ‘Children of the Enemy’ volgt Patricio Galvez in de strijd om zijn zeven kleinkinderen uit kamp al-Hol in Syrië te redden. Zijn dochter overleed als IS-ganger en haar kinderen bleven achter.

Deze prevalentiestudie liet zien dat rouw een belangrijke factor is in de tegenslagen waarmee jonge mensen worden geconfronteerd voordat ze suïcide plegen. Rouw lijkt op te tellen bij bestaande tegenslagen. Duurzame ondersteuning bij rouwverwerking moet routinematig en onmiddellijk beschikbaar zijn. Proactieve ondersteuning is vereist, vooral als er aanwijzingen zijn voor andere tegenslagen.

In deze studie werd de effectiviteit onderzocht van een psychologische zelfhulpinterventie ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie, genaamd Self-Help Plus. Er werd gekeken of deze interventie kan bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van psychische stoornissen onder Syrische vluchtelingen die psychische problemen ervaren in Turkije. Self-Help Plus bleek een effectieve strategie om het ontstaan van psychische stoornissen te voorkomen. 

Deze week zijn er weer twee interessante studies gepubliceerd in het European Journal of Psychotraumatology. In de ene studie werd onderzocht of het focussen op de spatio-temporele context van aversieve autobiografische herinneringen negatieve emoties, beoordelingen en herbelevingen vermindert. De andere studie maakte gebruik van de expertise van een internationale groep van interventieonderzoekers op het gebied van posttraumatische stress en middelengebruiksstoornis (PTSD+SUD) om methoden te vergelijken voor het categoriseren van interventies die gericht zijn op SUD, PTSD of PTSD+SUD.

Deze studie onderzocht het risico op suïcidaal gedrag bij jongvolwassen vluchtelingen die als minderjarige zijn gemigreerd. De resultaten toonden aan dat jongvolwassen vluchtelingen een lager risico op suïcidaal gedrag hebben dan hun leeftijdsgenoten die in Zweden zijn geboren, zelfs als ze een laag opleidingsniveau of psychische stoornissen hebben. Jonge vluchtelingen die Zweden zonder begeleiding zijn binnengekomen, lijken niet in dezelfde mate beschermd te zijn.

Op 6 januari 2021 vond in Washington de bestorming van het Capitool plaats, waar op dat moment door het congres vergaderd werd. 15.000 relschoppers wisten binnen te dringen. In ‘Four Hours at the Capitol’ delen demonstranten, politieagenten, leden van het Amerikaanse Congres en de Senaat hun ervaringen, vaak voor het eerst.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie verzamelde informatie over complexe PTSS bij 162 vrouwelijke slachtoffers van intiem partnergeweld. Een andere studie keek naar veranderingen in de expressie van microRNAs in het bloed van patiënten met behandelingsresistente depressie veroorzaakt door blootstelling aan stressvolle levensgebeurtenissen. 

Deze studie vergeleek de Flash Techniek met EMDR wat betreft het effect op emotionaliteit en levendigheid van aversieve herinneringen. Uit de resultaten bleek dat beide technieken even effectief waren, maar dat de Flash techniek als prettiger werd ervaren dan EMDR.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Identiteit’ centraal.

In deze verkennende studie werd gekeken naar genezing als onderdeel van een uitgebreide discussie over de intergenerationele impact van historische trauma’s. De auteurs analyseerden kwalitatieve gegevens uit een historische tekst die de genezingscultuur onder mensen van Afrikaanse afkomst die als slaven in de Verenigde Staten op Zuidelijke plantages leefden onderzocht. De analyse benadrukt het belang van culturele genezers en genezingspraktijken als buffer tegen de gevolgen van historische trauma’s voor Afrikaanse Amerikanen door de generaties heen.

Als derdegeneratienazaat van Indiase contractarbeiders maakt Narsingh Balwantsingh een reis in de voetsporen van twee miljoen Indiërs, die na afschaffing van de slavernij als goedkope arbeidskrachten werden geworven voor de plantages in de koloniën van Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland.

In deze studie zijn symptoomprofielen van posttraumatische stress en depressie onderzocht in 613 mensen die zijn gevlucht vanuit o.a. Irak en Syrië voor terreur, oorlog en geweld naar Australië. De belangrijkste bevindingen zijn dat de meeste vluchtelingen geen verhoogde klachten rapporteerden na aankomst in Australië. Echter ontwikkelden sommigen die geen klachten hadden die juist na de aankomst. Discriminatie door, of conflicten met, Australische inwoners en gescheiden zijn van familie voorspelden de transitie van geen klachten naar verhoogde klachten.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Negen winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw kans op een prijs.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In één van de studies werden verschillen tussen drie groepen onderscheiden in een steekproef van moeders en dochters die de genocide van 1994 van Tutsi’s in Rwanda overleefden. Een andere studie was gericht op het onderzoeken van homogene subgroepen van ICD-11 CPTSS en hun verband met demografische variabelen, traumatische ervaringen en empirisch afgeleide factoren van moeilijkheden in het leven na de migratie bij vluchtelingen. Lonneke Lenferink, Marleen van de Munckhof, Jos de Keijser en Paul Boelen onderzochten de factorstructuur van een langdurige rouwstoornis (prolonged grief disorder) volgens DSM-5-TR criteria en DSM-5 PTSS bij mensen die werden geconfronteerd met een traumatisch verlies. Tot slot werd in een andere studie de klinische bruikbaarheid van de CPTSS (complexe PTSS)-diagnose beschreven.

Zes jaar lang volgt regisseur Joost Vandebrug voor de documentaire ‘Bruce Lee and the Outlaw’ het straatjongetje Nicu. Nicu leeft in tunnels onder de stad Boekarest, die de bijzondere beschermheer ‘Bruce Lee’ hebben.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. In een kwalitatieve studie werden eerstelijnsmedewerkers geïnterviewd die hulp boden bij een groot terroristisch incident in het Verenigd Koninkrijk in 2017. In een systematische review en meta-analyse werd de relatie tussen HIV/AIDS-stigma en welzijn van mensen met HIV onderzocht. Een RCT met 59 Syrische kinderen tussen de 10 en 14 jaar onderzocht de haalbaarheid van een korte, schaalbare psychologische interventie

Het doel van deze studie was om twee vragen te beantwoorden: (1) hoe goed behouden veteranen in de loop van de tijd een gevoel van zingeving in het leven? en (2) wat bepaalt hun gevoel van zingeving in de loop van de tijd? De auteurs probeerden deze vragen over een periode van een jaar te beantwoorden in een steekproef van 542 veteranen na hun militaire dienstplicht. De resultaten suggereren dat een substantiële minderheid van veteranen een lage en zelfs afnemende betekenisgeving ervaart, wat hun kwaliteit van leven en welzijn aanzienlijk kan schaden. Er worden suggesties gegeven voor het identificeren van veteranen die kwetsbaar zijn voor lage niveaus van zingeving en voor interventies om dit te vergroten.

Veel Afghanen willen hun land ontvluchten. Een fractie komt in aanmerking voor evacuatie, bijvoorbeeld omdat ze voor de NAVO-troepen hebben gewerkt. Maar de meesten zijn afhankelijk van smokkelaars op de lange en gevaarlijke reis naar de buurlanden, of verder naar Turkije en Europa.

De International Society for Traumatic Stress Studies heeft een Briefing Paper uitgebracht over de gevolgen van klimaatverandering voor traumatische stress en andere aspecten van de geestelijke gezondheid.

Overal in het land zetten mensen zich in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan, de gevolgen ervan te beperken en toe te werken naar een toekomst met minder geweld. In de podcast ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ neemt Merel Steinweg je mee naar die plekken.

Politicoloog Kiza Magendane schrijft in deze column over hoe er tijdens de Corona pandemie technische oplossingen bedacht worden maar weinig rekening wordt gehouden met de persoonlijke belevingswerelden van de Nederlanders.

Deze studie zal de effectiviteit van één versus twee wekelijkse sessies imagery rescripting en EMDR voor PTSS gerelateerd aan trauma in de kindertijd vergelijken. De hypothese is dat beide behandelingen effectiever zijn bij twee sessies per week.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie onderzocht of waargenomen sociale steun het verband tussen zorgen over een pandemie en psychische lijdensdruk zou kunnen bufferen in een aan geweld blootgestelde steekproef. Een andere studie rapporteert een gedetailleerde analyse van kwalitatieve interviewgegevens van eerstelijnspersoneel dat reageerde op een grootschalig terroristisch incident in het VK in 2017.  In een meta-analyse werd de relatie onderzocht tussen hiv/aids-stigma en het welzijn van mensen met hiv. Ook werd het studieprotocol gepubliceerd van een studie naar een interventie voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren.

In de TV serie ‘De tranen van Tito’ gaat Iva Bicanic op zoek naar verhalen van veerkracht en hoop in de langen van ex-Joegoslavië. De serie is vanaf zondag 19 december om 20.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Tweede Kamerleden praten vanmiddag over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Op dit moment is er geen verlof na het overlijden van een gezinslid. Een petitie die hiervoor pleit is inmiddels bijna 80.000 keer ondertekend.

Deze studie zal de effectiviteit van online behandeling voor het verminderen van psychopathologie bij mensen die tijdens de COVID-19 pandemie dierbaren hebben verloren onderzoeken.

Momenteel is het onderzoek naar de belangrijkste elementen en de rol van peer support in de nasleep van slachtofferschap beperkt. Deze studie van Pien van de Ven, Sonja Leferink (Dr.) en Antony Pemberton biedt een overzicht van de soorten bewijs die beschikbaar zijn, verduidelijkt de belangrijkste concepten in de literatuur, toont hoe onderzoek wordt uitgevoerd en identificeert de belangrijkste kenmerken of factoren die verband houden met peer support in de nasleep van een slachtofferervaring.

Zelfrapportage screeninginstrumenten worden vaak gebruikt om veelvoorkomende mentale stoornissen op te sporen, maar het is vaak onbekend wat de validiteit hiervan is in verschillende culturele en linguistische groepen. In deze systematische review werden de diagnostische testnauwkeurigheid van zelfrapportage-screeningsinstrumenten voor angst, depressie en PTSS bij Arabisch sprekende volwassenen onderzocht. Met name voor de vragenlijsten gericht op de screening van PTSS bij Arabisch sprekenden, is meer onderzoek nodig.

Drie ouders van ‘school shooters’ vertellen hoe zij verder leven na de gruwelijke en onbegrijpelijke daad van hun kind. De zoon van Jeff zit een levenslange gevangenisstraf uit nadat hij als vijftienjarige het vuur opende op zijn klasgenoten. Ook Clarence’s zoon Nicholas zit na een dodelijke schietpartij voor de rest van zijn leven vast. Sue is de moeder van Dylan Klebold, een van de twee tieners die het bloedbad op Columbine High School veroorzaakten en daarna zichzelf ombrachten.

Wie jarig is trakteert en daarom zullen we de komende tijd vijftien cadeautjes uitdelen, één voor elk jaar dat we bestaan. Zes winnaars gingen u voor en nu is er opnieuw veel kans om een mooie prijs te winnen.

In de afgelopen dagen zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology.

Eén studie onderzocht de corticale representatie van cardiale interoceptieve signalen bij patiënten met PTSS en de samenhang met mishandeling in de kindertijd, trait dissociatie, en emotiedysregulatie. Een tweede studie evalueerde de effecten van een eenjarig hondentrainingsprogramma op PTSS-symptomatologie bij jongeren met PTSS. Een andere studie onderzocht de associaties tussen peritraumatische dissociatie, autonome activatie, gezichtsbewegingen, staren, en intrusievorming.

Jason kampt met de gevolgen van een traumatische jeugd, die alleen maar heftiger werden nadat hij op 16-jarige leeftijd werd opgesloten door jeugdzorg. Desondanks heeft hij een missie en wil hij door het delen van zijn ervaringen voorkomen dat anderen hetzelfde ondergaan. Een pijnlijk en eerlijk portret van Maasja Ooms in ‘2Doc IDFA Primeur: Jason’.

In deze systematische review en meta-analyse werd de prevalentie van depressie, angststoornissen en PTSS bij kinderen en volwassen vluchtelingen en migranten in immigratiedetentie bepaald. Uit de resultaten blijkt dat vluchtelingen en migranten van alle leeftijden in immigratiedetentie veel last hebben van psychische problemen, ook in vergelijking met mensen die niet in detentie zitten. Dit suggereert dat immigratiedetentie onafhankelijk en nadelig is voor de geestelijke gezondheid van vluchtelingen en migranten.

In Nederland leren we ons te uiten als we ergens mee zitten, terwijl dit in sommige culturen uit respect voor de familie wordt verborgen. Maar wat is eigenlijk beter? Haroon Ali en Nadia Moussaid bespreken de documentaire ‘Four Journeys’ over een disfunctionele Chinese familie in de eerste aflevering van ‘Inside IDFA’

In de laatste aflevering van de poscast ‘Zij zegt’ spreekt Debby Gerritsen met collega Fardau Wagenaar en Marijke Nazaer (die een onderzoek deed naar klachten over ongewenste berichten). Ze bespreken ongepaste berichtjes via social media, wat steeds vaker voorkomt. Hoe reageer je als je mannelijke collega je vraagt of je zin hebt in een massage?

Deze studie toonde aan dat een stapsgewijze behandeling (STAIR + EMDR) niet tot betere behandelingsresultaten leidt dan een directe traumagerichte behandeling (alleen EMDR) bij patiënten met PTSS ten gevolge van misbruik in de kindertijd.

Toen ze 16 was werden er naaktfoto’s van Jantine Jongebloed verspreid. In haar nieuwe boek vertelt ze haar verhaal aan jongeren. „Hoe normaler het wordt te praten over sexting en seksualiteit, hoe minder boeiend het is om anderen belachelijk te maken.”

Hoe overleven we? is een autobiografische zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van seksueel misbruik en hoe de keten te doorbreken. Deze prachtige tweede graphic novel van Francine Oomen is wederom openhartig, taboedoorbrekend, actueel én urgent.

De gemeente Amsterdam, de Noord-Hollandse politie en de Volkskrant pakten signalen over ongewenst gedrag op de werkvloer niet goed op. Waarom gaat het zo vaak mis?

In een van de gepubliceerde studies werden de effecten van de COVID-19-pandemie op de geestelijke gezondheid van vluchtelingen voor en na de pandemie onderzocht. In een andere studie werd de associatie tussen fatalisme en PTSS en CPTSS volgens de ICD-11-definitie onderzocht in steekproeven uit drie Afrikaanse landen. In de derde studie hebben onderzoekers geprobeerd verbanden te evalueren tussen ervaringen op de werkplek tijdens COVID-19, moreel leed en het welzijn van Canadese gezondheidswerkers.

Het doel van deze studie was het evalueren van de behandelrespons binnen een dagkliniek voor politieagenten met PTSS en het identificeren van voorspellers van de behandelrespons. Uit de resultaten blijkt dat intensivering van de behandeling voor politieagenten met PTSS die onvoldoende baat hadden bij op eerdere traumagerichte behandeling voordelig is voor een groot aantal van de patiënten. Echter kan het in aanmerking komen voor een erkenningsprocedure een negatieve invloed hebben op de behandelrespons.

De Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk gaat slachtoffers van seksueel misbruik schadevergoedingen betalen. Zo nodig gaat de kerk daarvoor bezittingen verkopen of leningen afsluiten. De opbrengsten worden gestort in een speciaal fonds.

Deze kwalitatieve studie toont dat bij imagery rescripting, de zorg voor het kind en het aanspreken van de dader belangrijke elementen zijn. Zowel rescripting door de therapeut, als rescripting door de patiënt, is belangrijk. Patiënten vonden een positieve band met de therapeut nuttig.

Afgelopen week zijn er weer een aantal interessante artikelen verschenen in het European Journal of Psychotraumatology. Eén studie keek naar de samenhang tussen negatieve affectieve interferentie en traumagerelateerde symptomen bij patiënten met een dissociatieve stoornis. Een tweede studie onderzocht het cognitief functioneren bij politieagenten met en zonder PTSS. Tevens is er een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om de aanwezigheid en de ernst van ‘early adversity’ te meten, de Youth and Childhood Adversity Scale.

Op 3, 4 en 5 november vindt het VGCt najaarscongresn plaats. In het congres-magazine staat een interessant interview met Judith Daniels over secundaire traumatisering bij traumatherapeuten.

Ze werd als tiener door zeventien jongens – kinderen sommigen nog – verkracht. Maar dat is niet het hele verhaal van Liesje. Het verhaal van Liesje gaat over hoe ze zich verloor als stripper en escortdanseres in een wereld vol luxe, hoe ze zich liet aanbidden en betalen, en hoe ze zichzelf hervond. “Ik dans nu weer door het leven.”


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: