Nieuwsoverzicht

The European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is een peer-reviewed open access interdisciplinair journal en is onderdeel van de European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS).

Vrouwen met een psychologisch trauma hebben mogelijk een verhoogd risico op lupus.

Bent u die gemotiveerde EMDR-therapeut die de kracht van e-health begrijpt?

De vakgroep Vrouwenstudies Medische Wetenschappen van het Radboudumc werkt aan een e-health interventieprogramma. De interventie is bedoeld voor vrouwen die slachtoffer zijn van partnergeweld.

The 6th Annual International Conference on Transgenerational Trauma will be held on October 12-14 2017 in Amman, Jordan. The theme focuses on Communal Wounds and Victim Identities.

Op 6 september van 10:00 tot 11:00 uur verdedigt Mw. I.W. van der Kooij haar proefschrift “Child Abuse and Neglect in Suriname”

Promovendus Marieke Begemann verdedigt op 6 september van 12:45 tot 13:45 haar proefschrift “Exploring pathways to psychosis: Childhood trauma as the invisible backpack”.

In deze agenda is een overzicht te vinden van de geaccrediteerde cursussen voor het najaar 2017. De curssen tellen mee in het opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut NtVP.

Oorlogstrauma’s bij vluchtelingen worden vaak niet of te laat onderkend. Als gevolg daarvan integreren vluchtelingen slechter in de Nederlandse samenleving.

31 augustus 2017 van 18:00 tot 19:00. Promovendus: Remmelt Schür.
Academiegebouw, Universiteit Utrecht.

Psychiater Marco Boks startte samen met onderzoekers uit de sociale wetenschappen een succesvolle samenwerking, die in maart 2016 een publicatie opleverde.

The Abstract Submission Deadline is 26 September 2017. The 26th Congress of the European Psychiatric Association (EPA 2018) will take place 3-6 March 2018 in the city of Nice.

De RINO groep organiseert op 9 november de Masterclass Psychotraumatisering voor Klinisch (neuro)psychologen en Psychiaters.

‘Kan het kwaad om direct te vragen naar trauma?’ en “Wat waren de indrukken en onderwerpen van het afgelopen NtVP congres?’ Benieuwd geworden? Lees dan de nieuwste editie van het Impact magazine (voorheen Cogiscope) waarin de NtVP een vaste rubriek heeft.

The Lancet Psychiatry publiceerde recent een oproep van Kassandra Birchler (Yale University, USA), om parenting interventions op grotere schaal te implementeren bij vluchtelingenmoeders met jonge kinderen tot 3 jaar.

Trauma en het versterken van de veerkracht van jeugdigen staat centraal in dit congres.

Volgend jaar zal het NtVP congres plaatsvinden op donderdag 31 mei 2018, wederom in het congrescentrum de Werelt, te Lunteren.

DNA van militairen die na uitzending naar een oorlogsgebied PTSS-klachten ontwikkelden zijn minder goed beschermd tegen traumatische ervaringen.

Een recente publicatie in The Lancet benadrukt dat misbruik en mishandeling in de kindertijd belangrijke en potentiele veroorzakers zijn van ziekte wereldwijd. Vroegkinderlijk trauma verstoort fysiologische, psychologische en sociale ontwikkelprocessen.

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de (rouwende) cliënt wordt verbeeld. In rouwbegeleiding en –therapie is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching.

De problematiek en behandeling van cliënten met vroegkinderlijk trauma is complex. Op dit congres staat TRTC Nederland stil bij de processen van hulpverleners, die een manier moeten vinden om om te gaan met de problematiek van cliënten en deze zo goed mogelijk te helpen.

Stichting Topklinische GGZ heeft een Decision Tool ontwikkeld voor angststoornis, dwangstoornis en PTSS. Deze tool is bedoeld om tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische/topklinische ggz.

Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen in Leiden blijkt dat kinderen en jongeren met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) succesvol behandeld kunnen worden met slechts een paar uur EMDR of schrijftherapie.

Stichting Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep is uitgever van instrumenten voor onderzoek en psychodiagnostiek bij mensen met (complexe) psychotraumaklachten.

Deze nieuwsbrief bevat o.a. een update over de SIG traumatische rouw, informatie over de recent opgezette SIG Trauma & Diversiteit, en informatie over nieuwe online mogelijkheden voor de aanpak van PTSS.

De VGCt heeft de nieuwe inzichten over exposure op een rij gezet in een factsheet. De werkende mechanismen zijn behoorlijk veranderd in de loop van de afgelopen decennia wat gevolgen heeft voor de behandeling.

Door de Elfriede Dietrich Stichting en European Society for Traumatic Stress Studies is een uitgebreide video gemaakt die achtergrond geeft over het ontstaan van PTSS, PTSS klachten en de verschillende behandelmogelijkheden.

European Journal of Psychotraumatology (EJPT) is het officiële tijdschrift van de ESTSS.

Het Jaarcongres van de ISTSS is de grootste bijeenkomst van professionals op het gebied van trauma-behandeling, -opleiding, -onderwijs en -preventie, en wordt dit jaar gehouden van 6-11 november in Chicago, USA.

Werkt u in uw praktijk met trauma en hebt u een vraag over casuïstiek (indicatiestelling, diagnostiek, behandeling) of over de huidige wetenschappelijke stand van zaken op traumagebied?

Tijdens het 15de congres van de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) dat gehouden werd van 2 tot 4 juni 2017 in Odense, Denemarken, heeft NtVP bestuurslid dr. Miriam Lommen (Rijksuniversiteit Groningen) de Young Minds in Psychotraumatology Award gewonnen.

De Jaap Chrisstoffelspenning is dit jaar toegekend aan dr. Iva Bicanic voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde kinderen.

De NtVP heeft de eer, in samenwerking met de ESTSS, om de 16th ESTSS Conference te organiseren op eigen bodem. Van 14-16 juni 2019 zal de ESTSS conference plaatsvinden in Rotterdam. Het thema zal zijn: Trauma in Transition: ‘Building Bridges’.

Hoe verwerken kinderen en jongeren een traumatische gebeurtenis? En hoe kun je als ouder of leraar hier het beste mee omgaan? De Volkskrant en Trouw plaatsten, naar aanleiding van de recente aanslag in Manchester, artikelen over de impact op deze groep.

Tijdens het NtVP congres op 11 mei werd Ton de Wijs vanwege zijn buitengewone verdiensten benoemd tot erelid van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

Het NtVP congres op 11 mei jl. trok bijna 300 deelnemers en werd door deze deelnemers inhoudelijk zeer goed  beoordeeld met overall een score van 7,8.

In de nieuwste Impact wordt in het NtVP katern verslag gedaan over de lezing die trauma-expert Kathryn Magruder heeft gegeven over trauma vanuit klinisch en volksgezondheidsperspectief. In de rubriek voor Supervisie van de NtVP gaat Trudy Mooren In vraag en antwoord in op de vraag  van een GZ-psycholoog “Traumabehandeling niet gelukt, wat kon er anders?

Tot en met juni 2017 kunnen masterscripties en dissertaties die relevant zijn voor de hulpverlening aan of rechtspositie van slachtoffers van criminaliteit en ongevallen worden aangemeld voor de Jan van Dijk Award (die zijn verschenen vanaf 2014). De Jan van Dijk Award wordt elk jaar toegekend in twee categorieën: de beste masterscriptie en de beste dissertatie op deze gebieden.

Hier vind u de nieuwsbrief van de NtVP van maart 2017.

Traumatische gebeurtenissen beperken zich niet tot bepaalde doelgroepen of situaties: van wieg tot dood bestaat de kans er slachtoffer van te worden. Deze pijnlijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte en verdriet, waar slachtoffers maar al te vaak in stilte en eenzaamheid mee worstelen. Steeds vaker wordt deze stilte doorbroken en worden de, soms langdurige, gevolgen van dergelijke traumatische gebeurtenissen zichtbaar.

Met algehele instemming van de aanwezigen werden op 26 januari jl. de resultaten van 2016 afgesloten en de plannen voor 2017 aangenomen. Voorzitter Mariel Meewisse vat de wapenfeiten samen: “Het afgelopen jaar is door alle bestuurs- en commissieleden van communicatie, kwaliteit en opleiding en kennisdeling- en ontwikkeling hard gewerkt met zeer positieve resultaten. Het ledenaantal is gestegen van 420 naar 525 leden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 januari werd stilgestaan bij het afscheid door bestuurslid Berend…

“Trauma is a global problem and is causally related to PTSD and other mental health…

Nog nagenietend van een enorm geslaagd congres afgelopen mei over “Controversen in de zorg na…

Promovenda/PhD-student Lonneke Lenferink heeft de verkiezing gewonnen. Zij wordt namens de NtVP uitgezonden naar Tbilisi…

Publiceren in European Journal of Psychotraumatology Het officiële tijdschrift van de ESTSS, the European Journal…

Momenteel loopt er in samenwerking met diverse universiteiten en GGZ instellingen in Nederland een onderzoek…

De afgelopen periode hebben de volgende personen succesvol de certificering doorlopen: Dhr. A. de Jongh….

Vanuit het bestuur van de NtVP zijn diverse mensen nauw betrokken bij de ontwikkeling van…


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: