Nieuwsoverzicht

De Jan van Dijk Victimology and Victims’ Rights Award werd in 2014 geïntroduceerd met als doel meer aandacht te genereren voor de positie van het slachtoffer in het universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek naar slachtofferschap te stimuleren.

Stress-geïnduceerde veranderingen van het PVT-circuit (paraventriculaire kern van de thalamus) kan de gevoeligheid voor toekomstige stressoren mogelijk bevorderen.

Onderzoekers binnen het Family Lab project (Universiteit Leiden) publiceerden onlangs een artikel in Social Cognitive and Affective Neuroscience over de neurale reacties op afwijzing in mensen die zijn mishandeld.

De belangrijkste bevinding in deze studie was dat het zelfbeeld van de kinderen, hun perspectief op hun biologische ouders en hun visie op hun bredere omgeving (zoals familieleden) enorm verschilden van participant tot participant, ook tussen broers en zussen.

Sarah Strauven, initiatiefnemer van Care for Refugees, kwam op het idee om ademhalings-en ontspanningsoefeningen op te nemen in 10 verschillende talen en deze in digitaal formaat toegankelijk te maken voor asielzoekers en vluchtelingen.

De bevindingen uit deze meta-analyse impliceren dat jeugdigen die zijn blootgesteld aan trauma lagere niveaus van executieve functioneren hebben. Problemen met executief functioneren zou opgenomen moeten worden in diagnostiek-en behandelrichtlijnen.

Prototypische trajecten werden in consistente verhoudingen geïdentificeerd in onafhankelijke studies. Veerkracht blijkt de modale respons op potentieel traumatische gebeurtenissen.

Er is onder meer afgesproken dat er vanaf 2019 150 extra opleidingsplaatsen komen voor psychologen die een eerste diagnose kunnen stellen.

Hans Rohlof is vrijdag 29 juni jl. gepromoveerd op zijn proefschrift “Psychodiagnostic assessment with refugees: Studies on the Cultural Formulation Interview and somatization”. Somatisch georiënteerde behandelmodules kunnen een aanvullende mogelijkheid zijn in de zorg voor deze groep.

De belangrijkste voorspeller van verstoorde slaap was blootstelling aan nonverbale emotionele mishandeling door ouders op 9-10 jarige leeftijd.

In deze editie kunt u een terugblik op het NtVP jaarcongres lezen en wordt de supervisievraag”Wat is het risico op terugval in dissociatie bij hervatting van ingrijpende werkzaamheden en hoe herken je dat?” beantwoord door experts dr. Annegret Krause-Utz (Universiteit Leiden) en kol.arts-ter-zee Pieter Eland (Ministerie van Defensie).

De Impact Factor van EJPT is afgelopen jaar opnieuw gestegen en is nu 4.209. Onze felicitaties voor hoofdredacteur prof. dr. Miranda Olff , het redactionele team en natuurlijk alle auteurs die hebben bijgedragen aan deze prachtige prestatie!

Dit symposium wordt georganiseerd door het Altrecht Academisch Angstcentrum ter ere van de promotie van Suzy Matthijssen op 31 augustus 2018.

Hoe kan de kennis van experts vertaald worden in statistische verdelingen en hoe kan deze worden gebruikt in een Bayesiaans model?

Op 6 juni 2018 was Prof. dr. Marylene Cloitre te gast in het Academiegebouw Leiden om een presentatie te geven over een webgebaseerd STAIR project.

Het National Center for PTSD, onderdeel van het Amerikaanse ministerie voor Veteranen, heeft een online tool ontwikkeld die mensen kan helpen bij het leren, vergelijken en beslissen over effectieve behandelopties bij PTSS.

Traumagerichte psychologische therapieën kunnen effectief zijn in het verbeteren van symptomen voor vluchtelingen en asielzoekers met PTSS.

Vanaf 2017 zijn alle TOPGGz-afdelingen bezig om hun resultaten en effecten op het gebied van patiëntenzorg, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op een uniforme wijze in beeld te brengen.

Voor kennis en advies over het herkennen van traumasignalen bij kinderen kan men vanaf 20 juni terecht op een nieuw online platform: www.traumaexperts.nl.

Het aantal mensen dat in 2017 op de vlucht is voor oorlog, geweld en vervolging is het hoogste aantal ooit, blijkt uit het nieuwe Global Trends rapport van UNHCR.

De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het Psychotraumaveld te verbinden.

Stress in de vroege kinderjaren leidt tot snellere rijping van bepaalde hersenregio’s tijdens de adolescentie.

Op donderdag 14 juni promoveerde Carla van Os aan de universiteit van Groningen op haar proefschrift: Best interests of the child-assessments for recently arrived refugee children. Behavioural and children’s rights perspectives on decision-making in migration law.

De draft van de NICE guidelines is uit en u wordt uitgenodigd om het stuk te becommentarieren t/m 23 juli 2018.

De NtVP is op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. Komt u ons bestuur versterken?

PTSS patiënten met een geschiedenis van seksueel misbruik hebben baat bij een traumagerichte behandeling.

Bij ruim 13% van de mensen met een psychische stoornis blijft PTSS onopgemerkt.

Op woensdag 20 juni 2018 vindt het symposium ‘Kind, Gezin en Trauma’ plaats.

Tegenslagen van enorme omvang, zoals het conflict in Syrië, hebben langdurige negatieve gevolgen voor de psychologische gezondheid van individuen en groepen.

Hopelijk heeft u net zo genoten als wij! 

Prestaties op tests voor verbaal geheugen en executieve functies verbeteren na traumabehandeling (BEPP en EMDR).

De NtVP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

In dit bericht kunt u het programma van het NtVP congres op 31 mei nalezen.

Dissociatieve symptomen worden onterecht geassocieerd met een verminderde behandeluitkomst.

De definitieve 9-item RES kan een waardevol instrument zijn in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk.

Donderdag 24 mei 16.15 zal Lonneke Lenferink haar proefschrift “The disappearance of a significant other: Consequences and care” openbaar verdedigen in het Academiegebouw in Groningen.

Wilt u beter worden in het geven van narratieve exposure therapie of juist in het toepassen van imaginaire rescripting bij PTSS patienten?

Agent met trauma te vaak aan lot overgelaten & Minister: Agent met trauma sneller en beter behandelen

Recent gepromoveerde Myrthe Tielman wordt geinterviewd over de ontwikkeling van een virtuele coach die kan helpen bij de behandeling van PTSS.

De studie evalueert de directe effecten van cognitieve herstel training op neurocognitieve mechanismen die hypothetisch onderliggend zijn aan PTSS en het indirecte effect van deze interventie op opkomende PTSS symptomen.

De begeleiding van deze mensen verloopt over het algemeen stroef, blijkt uit een rondgang langs experts op het gebied van de ‘transculturele’ hulpverlening.

3MDR (Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation) is een combinatie van bewezen behandeltechnieken, zoals de afleidende taak uit EMDR, en moderne innovaties, zoals virtual reality.

Voorafgaand aan het NtVP Jaarcongres kunt u op woensdagmiddag deelnemen aan één preconference workshop.

Artikelen over Systeembenadering in de Palestijnse gebieden en traumatische stress als volksgezondheidsprobleem

Uit de resultaten van deze studie bleek dat psychotherapie aangevuld met MDMA effectief was en een afname van PTSS-symptomen kon realiseren.

In Puerto Rico werd  iedereen getroffen door orkaan Maria, die op 20 september 2017 aankwam als de grootste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Thema van deze masterclass is: FOSTERING RESILIENCE IN AID WORKERS-the potential of mindfulness and acceptance based approaches.

Onderzoekers van INTERVICT (Tilburg Universiteit) deden onderzoek naar de rol van stereotypen en verwachtingen op de manier waarop naar slachtoffers wordt gekeken.

Politieagenten maken veel mee tijdens hun werk. Sommigen kampen met psychische klachten. In het Psychotrauma Diagnose Centrum in Diemen wordt onderzocht in hoeverre die klachten ‘werkgerelateerd’ zijn.

VPRO zendt vanaf donderdag 12 april 20:55 uur, 4 weken achter elkaar de serie ‘Nicolaas op oorlogspad’ uit.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: