Nieuwsoverzicht

EMMA sprak met Simone de la Rie, klinisch psycholoog en psychotherapeut over moreel trauma. ‘We zien dat er binnen deze groep veel mensen zijn met dit trauma en dat dit trauma erg belastend voor iemand is.’ Dit maakt het een belangrijke factor van hoe snel iemand opknapt.

Deze systematische review heeft tot doel een overzicht te geven van prevalentiecijfers van secundaire traumatisering onder hulpverleners ter plaatse en om duidelijkheid te bieden over corresponderende factoren van veerkracht en risicofactoren.

Het is een nachtmerrie voor kinderen en hun ouders, een (groeps)verkrachting zoals de schokkende zaak die deze week in Den Bosch in het nieuws kwam. Hoe herken je signalen bij de kind? Wat doet het jezelf als ouder? En hoe kom je er als moeder weer bovenop?

Seksueel misbruik is een monster dat zich behalve aan het slachtoffer ook aan de naasten vergrijpt. Levi van Dam maakte mee hoe zijn familie ontwricht werd, nadat zijn zusje had verteld wat haar was overkomen.

Een eendaagse training in trauma onderzoek onder hulpverleners in verslavingsklinieken bleek effectief om vaker door te vragen naar fysiek misbruik.

De gevluchte Iraans-Koerdische dichter en journalist Behrouz Boochani werd vijf jaar lang gevangen gehouden op het eiland Manus. Over deze periode schreef hij het aangrijpende relaas Alleen de bergen zijn mijn vrienden.

Op woensdag 4 december 2019 verdedigt Simon Groen, cultureel antropoloog, hulpverlener en onderzoeker bij de Evenaar GGZ Drenthe zijn proefschrift “Cultural identity and trauma. Construction of meaning among Afghan and Iraqi refugees under treatment in Dutch mental health care” aan de Universiteit van Amsterdam.

In deze systematische review en meta-analyse van 69 gerandomiseerde klinische studies werd CGT geassocieerd met betere resultaten bij patiënten met angstsymptomen binnen 12 maanden na afronding van de behandeling. Bij langere follow-up werden significante associaties alleen gevonden voor gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en posttraumatische stressstoornis.

Aanstaande vrijdag 29 november promoveert Giel-Jan de Vries op het proefschrift ‘Posttraumatic Stress Disorder: Prevalence, Stress Hormones and Metabolism’.

Het doel van Project Nova NL is om zorgmijdende veteranen die een misstap begaan, via de politie in contact te brengen met het Veteraneninstituut.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid begint vandaag een campagne om slachtoffers te motiveren tot het zoeken van hulp. Ondanks deze campagne staat de acute hulp aan slachtoffers onder druk door een tekort aan financiële middelen.

Fysieke en verbale agressie is aan de orde van de dag bij sociaal werkers. Dat blijkt uit een enquête van RTL Nieuws en de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk BPSW, onder ruim 4000 sociaal werkers die werken bij onder andere Jeugdzorg, gehandicaptenzorg, reclassering, GGZ, dak- en thuislozenopvang, wijkteams en crisisopvang.

Tijdens de week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, en wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken. Verhalen van professionals, ouders en kinderen staan centraal en er worden diverse activiteiten gepland. De week tegen kindermishandeling wordt georganiseerd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.

ZonMW heeft subsidie toegekend aan het Project: Towards Accurate Screening And Prevention (2-ASAP): improving early risk detection and indicated prevention for PTSD. Dit project heeft als doel het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen.

Christianne van der Meer verdedigt op 22 november om 14:00 haar proefschrift ‘Finding the golden lining: Assessment, self-help and treatment after trauma’ aan de Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift laat nieuwe mogelijkheden zien in het ondersteunen van mensen na trauma op het gebied van (zelf)beoordeling, zelfhulp en behandeling.

Kunstenaar Mariëtte Schrijver (60) werd als 13-jarig meisje seksueel misbruikt. Kunstwerken over de gevolgen van het trauma zijn van 25 tot en met 29 november te zien tijdens de expositie ‘Kracht uit Geweld’ in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Slachtoffers die fysiek zijn mishandeld door hun eigen partner, hebben grote kans dat ze te maken krijgen met meervoudige problemen. Een grotere kans zelfs dan slachtoffers van ander geweld. Dit blijkt uit nieuwe onderzoeksresultaten uit het meerjarige VICTIMS-onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksinstituut CentERdata en het Fonds Slachtofferhulp.

Voor de werkgroep certificering van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris die voor 3 à 4 uur per week beschikbaar is.

Ongelukken bij kinderen kunnen niet alleen grote fysieke gevolgen hebben, ook de psychische impact op kinderen en hun ouders kan aanzienlijk zijn. Op woensdag 13 november verdedigt Els van Meijel (UvA-AMC, de Bascule) haar proefschrift, getiteld ‘Invisible injuries: Posttraumatic stress in children, adolescents and their parents following accidents’.

In deze systematische review en meta-analyse van 24 studies met bijna 2400 deelnemers vonden de auteurs dat actief dienend en gewezen militair personeel bij de behandeling van PTSS het meest gebaat is bij individuele traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TG-CGT).

Primair doel van de richtlijn is om handvatten te bieden aan zorgverleners voor de begeleiding van vrouwen rondom zwangerschap, bevalling en postpartum, opdat zij een optimale en evidence-based bijdrage kunnen leveren aan preventie, identificatie, begeleiding en verwijzing van vrouwen met bevallingsgerelateerde PTSS (klachten).

Chris Hoeboer interviewde Tim Overdiek, auteur van het boek ‘Als de man verliest’.
“Dat hardnekkige beeld dat jongens zich moeten vermannen, dat ze slappelingen zijn als ze snel huilen; ik begrijp het, en ik betrap mezelf ook op die overtuiging.” Lees hier het interview.

Recent onderzoek van Elliot en collega’s (2019) laat zien dat veerkracht bij Irak/Afghanistan veteranen met mild brain injury door psychologische flexibiliteit kan worden versterkt.

Het doel van recent onderzoek van Vinkers en collega’s (2019) was het in kaart brengen van de lange-termijn veranderingen in zogenaamde DNA methylatie levels in relatie tot psychotherapie voor PTSS bij militairen (EMDR of Traumagerichte CGT).

Media zouden onder berichten over seksueel misbruik moeten verwijzen naar een hulplijn, net zoals nu gebeurt bij artikelen over zelfdoding met het nummer 0900-0113. Dat zeggen Iva Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, en Bertho Nieboer, gynaecoloog van het Radboud UMC.

Vorige week gaf de medisch-ethische commissie van het LUMC groen licht om een studie te starten waarin acht Nederlandse oorlogsveteranen met PTSS worden behandeld met mdma.

Ben jij (bijna) afgestudeerd psycholoog en wil jij betrokken zijn bij een netwerk gespecialiseerd in psychotrauma? We hebben een leuke vacature openstaan voor een parttime communicatiemedewerker. Reageren kan tot 15 november!

Het scheiden van kinderen en ouders en de langdurige detentie voor onbepaalde tijd roepen grote zorgen op die een onmiddellijke oplossing vereisen.

Kruispunt heeft een speciale uitzending over de eerste generatie oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog. Over hoe veel van hen op hoge leeftijd weer of alsnog last krijgen van dingen die ze in de oorlog hebben meegemaakt.

Dit jaar zamelt 3FM Serious Request: The Lifeline geld in voor slachtoffers van mensenhandel, zodat het Rode Kruis kan helpen mensen te beschermen. In de week voor kerst (18-24 december) trekken er drie teams met 3FM-dj’s te voet door Nederland, in estafettevorm.

Jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland raken steeds meer uit beeld, terwijl een gecoördineerde aanpak uitblijft. Dit blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2014-2018 die vandaag verschijnt.

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex voor jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Daardoor kunnen hun problemen onopgemerkt blijven. Dit project ontwikkelt begrijpelijk informatiemateriaal voor deze groep.

In een genoombrede associatiestudie voor PTSS konden de gegevens van meer dan 30.000 patiënten met PTSS en 170.000 controles worden gebruikt waardoor het mogelijk werd om fundamentele kennis te verkrijgen van de complexe neurobiologie van deze psychiatrische stoornis.

Jaarlijks wordt er door het LIBC een openbare publieksdag georganiseerd. Dit jaar was het thema: Geheugensporen: ‘het ik tussen verleden, heden en toekomst’. Lees hier een terugblik geschreven door Chris Hoeboer.

Het LZV is een civiel-militaire ketenzorgorganisatie met als doel veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij uitzendgerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden.

Hulpverleners komen vaak in heftige situaties terecht. Steun van speciaal opgeleide collega’s kan helpen bij de verwerking ervan.

Ieder jaar op 10 oktober wordt World Mental Health Day (WMHD) gehouden. Een dag die erop gericht is om mensen bewust te maken van problemen met geestelijke gezondheid, en op het mobiliseren van steun bij geestelijke gezondheidsissues.

Niet alleen voedsel en onderdak, ook psychosociale hulp hoort in het noodpakket in crisissituaties. Met een internationale conferentie ‘Mind the Mind’ zet minister Sigrid Kaag van ontwikkelingssamenwerking het belang hiervan op de agenda.

De huidige studie benadrukt de speciale nadelige effecten van niet-op-gevaar-gebaseerde stressoren; de bevindingen van de auteurs tonen aan dat deze meer geassocieerd zijn met posttraumatische achteruitgang dan met groei.

Slapeloosheid en nachtmerries lijken te verminderen, maar er zijn nog veel vragen over veiligheid en langetermijneffecten

We zijn op zoek naar een web-beheerder die de NtVP-website en social-media accounts van de vereniging kan onderhouden. Wil jij meewerken aan het delen van kennis op het gebied van psychotrauma? Reageer dan voor 31 oktober op onze vacature.

Hoe ziet de innerlijke wereld van een rouwende man eruit? Hoe is hij het beste te helpen? Wim van Lent en Tim Overdiek, beiden gespecialiseerd in de behandeling van rouw bij mannen, schreven met Als de man verliest een waardevol boek vol lessen en inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door tegenslag zijn geveld.

Deze studie toont aan dat FORNET (aanpassing op NET voor dader problematiek) in combinatie met groepstherapie de geestelijke gezondheidsproblemen en aanhoudend geweld bij vrouwelijke voormalige kindsoldaten in post conflict gemeenschappen effectief kan verminderen.

SlachtofferWijzer.nl. Dit is een digitale wegwijzer naar de juiste hulp voor slachtoffers die is uitgebreid met informatie en laagdrempelige tips voor mensen die een slachtoffer kennen

Een state of te art review over definities, prevalentie, risicofactoren, theoretische modellen en behandeling van PTSS. Het artikel van auteur Richard A. Bryant verschijnt in oktober in World Psychiatry maar staat nu al online.

1e presentatie: Over de rol en toegevoegde waarde van Yoga in de behandeling van PTSS (Door Willemijn Noordhoff/ Irina Sheftel/ Anneke Sips). 2e presentatie: Marie-José van Hoof over neuroimaging van gehechtheid en psychopathologie bij jongeren en hun behandeling.

Uit dit onderzoek bleek dat een substantieel percentage van asielzoekers lijdt aan een langdurige rouwstoornis. Dit wijst op de behoefte aan screening van problematische rouw in de huidige vluchtelingen populatie in Europa.

De auteurs concluderen dat er tot op heden weinig evidentie is dat EMDR als stand-alone behandeling effectief is bij andere stoornissen of problemen dan PTSS.

Uit onderzoek van de Harvard T.H. Chan School of Public Health en het Moffitt Cancer Center bleek dat PTSS-symptomen in verband gebracht kunnen worden met een verhoogd risico op eierstokkanker. De studie is recent gepubliceerd in Cancer Research.

De HNV is een betrouwbaar en economisch instrument om post-traumatische nachtmerries te beoordelen in klinische en onderzoek setting.


De NtVP werkt samen met de volgende partijen: