Nieuws uit de Special Interest Groups

De NtVP faciliteert werkgroepen (Special Interest Groups) die tot doel hebben uw professionele ontwikkeling te bevorderen. De werkgroepen hebben ieder een specifiek thema en komen circa twee keer per jaar bij elkaar. Een SIG bestaat uit 8 tot 15 deelnemers en heeft als doel om professionele kennis en ervaring met het thema te delen en verder te ontwikkelen. Vanuit de SIG’s worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen uitgelicht in deze nieuwsbriefrubriek. 

Op dit moment zijn er 8 SIGs actief: 1) Young Minds, 2) opvang en vroege interventies, 3) traumatische rouw, 4) behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen, 5) culturele diversiteit, 6) geüniformeerden met trauma en forensische problematiek,  7) huiselijk geweld en psychotrauma en 8) ouderen en psychotrauma. 

Indien u interesse heeft in deelname aan een SIG kunt u contact opnemen met de voorzitter van de desbetreffende groep (een overzicht vindt u hier). Ook is het mogelijk om zelf een nieuwe SIG op te starten. Hiervoor kunt u contact opnemen met NtVP bestuurslid Samrad Ghane: s.ghane@equatorfoundation.nl

Special Interest Group: Ouderen en psychotrauma

Een behandeling voor mensen met dementie en PTSS?

Probleemgedrag bij mensen met dementie kan te maken hebben met traumatische gebeurtenissen uit het verleden. Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater en onderzoeker bij de Universiteit Maastricht, heeft een diagnostisch instrument ontwikkeld om PTSS vast te stellen bij dementerenden: het TRADE-interview. Vervolgens kan EMDR  leiden tot verlichting van klachten. Via een geslaagde crowdfundingsactie  wordt het project nu verder ontwikkeld. Bemoedigend! Recent verscheen informatie over dit interview in Alzheimer Nederland.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Ouderen en Psychotrauma? Mail dan naar: Jeannette Lely, j.lely@centrum45.nl


Special Interest Group: Trauma in het forensische veld

Een meta-analyse naar het effect van traumabehandeling op traumasymptomen en externaliserende gedragsproblemen bij adolescenten

Het is bekend dat EMDR en Trauma Focused-CGT (TF-CGT) effectief zijn in het verminderen van traumasymptomen in adolescenten. Traumasymptomen hangen vaak samen met externaliserend gedrag. In deze multi-level meta-analyse werd onderzocht of EMDR en TF-CGT ook effectief zijn in het verminderen van externaliserend gedrag in adolescenten. Slechts 8 primaire studies, met in totaal 566 deelnemers, voldeden aan de inclusiecriteria. Zo moesten de studies o.a. een evidence-based vorm van traumatherapie onderzoeken in adolescenten met trauma- en externaliserende klachten en een controlegroep bevatten.

EMDR en TF-CGT hadden een groot positief effect op traumasymptomen en een matig effect op externaliserend gedrag. De effecten waren groter voor oudere adolescenten dan voor jongere adolescenten. Dat kan komen omdat oudere adolescenten betere cognitieve vaardigheden hebben, maar ook omdat er onder jongere adolescenten onderrapportage van traumasymptomen is. EMDR en TF-CGT waren effectiever dan géén behandeling, maar niet effectiever dan standaardbehandeling. Het lijkt erop dat EMDR of TF-CGT vooral effectief zijn als ze toegevoegd worden aan een bestaand behandelaanbod, en niet op zichzelf staand gebruikt worden.

Het is dus belangrijk om een breed behandelaanbod in te zetten bij adolescenten met traumasymptomen en externaliserend gedrag. Hierin moet, naast traumasymptomen, ook aandacht zijn voor de andere relevante risicofactoren.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Trauma in het forensische veld? Mail dan naar: Yolande Kat, ykat@dewaagnederland.nl


Special Interest Group: Young Minds

Promotie van Lisa van den Berg over de invloed van trauma 

30 juni 2021 promoveerde Lisa van den Berg aan de Universiteit van Leiden. Ze beschrijft in haar proefschrift onder andere dat hippocampaal volume en neurale reactiviteit tijdens sociale exclusie en het zien van emotionele gezichten gerelateerd zijn aan ervaren kindermishandeling, maar niet met mishandelend gedrag. Ook benadrukt ze het belang van onderscheid maken tussen verschillende type kindermishandeling en specifiek de schadelijke gevolgen van verwaarlozing. Lees hier meer.

Heeft u een reactie of wilt u ook deel uitmaken van de SIG Young Minds? Mail dan naar: youngminds@ntvp.nl


CategoryNB-Sep21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved