Nieuws uit de certificeringscommissie

Momenteel zijn er 238 psychotraumatherapeuten NtVP! En er komen nog steeds aanmeldingen binnen. 2-maandelijks worden de dossiers door de certificeringscommissie beoordeeld. Tegelijkertijd is er een update van het programma, dat wil zeggen van de definitie, van de criteria en van de toetsing in voorbereiding. In maart 2017 waren daartoe hoogleraren en universitair hoofddocenten die op het gebied van psychotrauma in Nederland werkzaam zijn in Utrecht met bestuursleden van de NtVP bijeen om de state of art op gebied van probleemomschrijving, diagnostiek en behandeling te bespreken. Jonathan Bisson (SKYPE), Simone de la Rie en Mariel Meewisse verzorgden presentaties. We verwachten de definitieve versie van het nieuwe programma, en de gevolgen voor (her)registratie voor de ALV in januari beschikbaar te hebben.

CategoryNB-Okt17, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved