Nieuws uit de certificeringscommissie

De accreditatiecommissie en certificeringscommissie zijn samen verantwoordelijk voor het waarborgen van de de kwaliteit van het opleidingstraject tot psychotraumatherapeut. De accreditatiecommissie heeft momenteel 16 cursussen geaccrediteerd. Naast cursussen worden ook lezingen, webinars en congressen geaccrediteerd. Zowel voor het certificeringstraject als voor het hercertificeringstraject zijn cursussen geaccrediteerd. Op de website is een standaard format te vinden voor het aanvragen van accreditatie voor zowel cursussen als voor eenmalige aanvragen. Terwijl de accreditatiecommissie zich bezig houdt met het waarborgen van de kwaliteit van het opleidingstraject, richt de certificeringscommissie zich op het volgen van de individuele opleidingstrajecten. Momenteel is er een nieuw profiel in werking getreden dat de basis vormt voor het beoordelen van individuele aanvragen. Voor het individu is veel keuze beschikbaar bij het samenstellen van de route tot geregistreerd psychotraumatherapeut. Recent is de hercertificering gestart voor de eerste lichting psychotraumatherapeuten, de eerste hercertificering is inmiddels een feit. Geregistreerde psychotraumatherapeuten uit het jaar 2014-2016 krijgen een half jaar uitstel voor het aanvragen van de hercertificering.

CategoryNB-Okt20, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved