Nieuws uit de accreditatie- en certificeringscommissie

Vanuit de accreditatiecommissie:

Na een lange staat van dienst heeft de voorzitter van de accreditatiecommissie Maarten van Son het stokje overgedragen aan Rolf Kleber. We bedanken Maarten voor zijn jarenlange betrokkenheid en bijdrage aan de NtvP.

Er is het afgelopen jaar een breed aanbod aan scholing en nascholing geaccrediteerd. Er zijn inmiddels in totaal 15 opleidingen geaccrediteerd voor het traject tot Psychotraumatherapeut, passend bij het nieuwe profiel. De aanbieders zijn Arq Academy, Rino Amsterdam en Rinogroep Utrecht.  Er zijn ook 2 workshops, 13 webinars, het online NtvP congres en 6 lezingen geaccrediteerd die ook nascholingspunten voor hercertificering bieden. Het komend jaar zal er gekeken worden naar het aanbod voor de andere certificeringstrajecten, bijvoorbeeld voor K&J en HBO.

Vanuit de certificeringscommissie:

We hebben het afgelopen jaar 12 mensen kunnen verwelkomen als psychotraumatherapeut, 3 mensen ontvingen de registratie tot aspirant-psychotraumatherapeut. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het nieuwe profiel gevolgd (zie tabel hieronder).

De registratie geldt voor 5 jaar, en mensen die 5 jaar of langer geleden zijn gecertificeerd kunnen zich laten hercertificeren. Afgelopen jaar hebben reeds twee mensen deze hercertificering toegekend gekregen. Hier vindt u de eisen voor hercertificering. Vanwege COVID-19 is er uitstel verleend, zodat mensen wel de gelegenheid hebben om hieraan te kunnen voldoen.

NtVP oude profiel NtVP nieuwe profiel
1. Inleiding psychotrauma 1. Ingangsniveau psychotrauma
2. Diagnostiek en indicatiestelling 2. Diagnostiek en indicatiestelling
3. EMDR 3. Voorbereiding en ondersteuning bij traumabehandeling
4. TF-CGT 4. Behandeling
5. Stabilisatie 5. Verdieping
6. Verdieping
CategoryNB-Feb21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved