Nieuwe SIG Huiselijk geweld en psychotrauma

Hallo collega’s,

Hulpverleners krijgen regelmatig te maken met vermoedens en verhalen van huiselijk geweld. Hoe gaan we hier mee om in een veranderende samenleving met verschillende culturen en achtergronden? Hoe gaan we om met de meldcode? Graag zou ik met andere collega’s kennis willen delen en vergroten als het gaat om traumaverwerking met betrekking tot dit thema.
Een groot aantal cliënten, zowel mannen als vrouwen, die in de GGZ of in de vrouwenopvang terecht komen naar aanleiding van huiselijk geweld, kampen met trauma-gerelateerde klachten door zowel recent als eerder opgedane (vroegkinderlijke) trauma’s.

Zelf werk ik vanaf 2012 samen met Kadera, de vrouwenopvang in Zwolle. Voorheen was ik werkzaam in de jeugdbescherming, de forensische psychiatrie en verslavingszorg. Tot 2017 heb ik in de forensische psychiatrie gewerkt, tot 2015 in de TBS en tot 2017 nog in deeltijd bij de forensische verslavingszorg. Door persoonlijke interesse ben ik me gaan verdiepen in het behandelen van trauma’s binnen de verschillende werkvelden. De laatste jaren richt ik me vooral op het behandelen van de gevolgen van huiselijk en seksueel geweld binnen de BGGZ en de jeugdzorg. Door de veranderingen binnen ons zorgsysteem enerzijds en de culturele diversiteit anderzijds verandert het werk en de behandelmogelijkheden voor zowel vrouwen, mannen en kinderen. Graag zou ik met collega’s van gedachten willen wisselen over deze specifieke thema’s.

Wilt u aansluiten bij de SIG Huiselijk geweld & Psychotrauma?

Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijk groet
Tineke de Ruijter

Email | LinkedIn
06-10557795 (werktelefoon)

CategoryNB-Feb19, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved