vertaling EJPT artikel over gezondheid kinderen na vulkaanuitbarsting IJsland

Gezondheid op lange termijn van kinderen na de Eyjafjallajökull vulkaanuitbarsting – Een prospectieve cohort studie

AuteursHeidrun HlodversdottirHarpa ThorsteinsdottirEdda Bjork ThordardottirUrdur NjardvikGudrun Petursdottir & Arna Hauksdottir

Originele titel: Long-term health of children following the Eyjafjallajökull volcanic eruption – A prospective cohort study.

Achtergrond: Meer dan 500 miljoen mensen wereldwijd leven in een gebied waarin zij worden blootgesteld aan een actieve vulkaan en kinderen zijn een kwetsbare subgroep van dergelijke populaties. Echter, tot op heden zijn er weinig studies gedaan naar de gezondheidseffecten bij kinderen langer dan een jaar na een vulkaanuitbarsting.

Doel: Het onderzoeken van het effect van de Eyjafjallajökull uitbarsting in 2010 op de fysieke en mentale gezondheidssymptomen van kinderen in 2010 en 2013 die zijn blootgesteld aan de uitbarsting en het identificeren van potentiële voorspellende factoren van symptomen.

Methode: In een prospectieve cohort studie was data verzameld in een groep van de volwassen populatie (N=1615) die was blootgesteld aan de 2010 Eyjafjallajökull uitbarsting  en in een groep die niet was blootgesteld (N=697) aan de uitbarsting. De groep die was blootgesteld aan de uitbarsting was vervolgens opgedeeld aan de hand van het blootstellingsniveau. Alle deelnemers beantwoordden in 2010 en 2013 vragen over de eigen ervaren gezondheidsstatus en die van hun kinderen.

Resultaten: In 2010 hadden de kinderen die waren blootgesteld aan de uitbarsting meer kans dan niet-blootgestelde kinderen op het ervaren van luchtwegklachten (matige blootstelling OR 1.47; 95% BI 1.07-2.03; hoge blootstelling OR 1.52; 95% BI 1.03-2.24) en angst/bezorgdheid (matige blootstelling OR 2.39; 95% BI 1.67-3.45; hoge blootstelling OR 2.77; 95% BI 1.81-4.27). Zowel jongens als meisjes hadden een verhoogd risico op symptomen van angst/bezorgdheid, maar alleen jongens die waren blootgesteld hadden een verhoogd risico op het ervaren van hoofdpijn en slaapproblemen vergeleken met niet-blootgestelde jongens. Binnen de groep van blootgestelden, hadden kinderen met een beschadigd huis een verhoogd risico op het ervaren van angst/bezorgdheid (OR 1.62; 95% BI 1.13-2.32) en depressieve stemming (OR 1.55; 95% BI 1.07-2.24) vergelijken met kinderen zonder beschadigd huis. Onder de blootgestelde kinderen was geen significante afname in symptomen gedetecteerd tussen 2010 en 2013.

Conclusies: Nadelige fysieke en mentale gezondheidsproblemen ervaren door kinderen die zijn blootgesteld aan de uitbarsting lijken aan te houden in de 3-jarige periode na de ramp. Deze resultaten onderstrepen het belang van geschikte nazorg voor kinderen en identificatie van potentiële risicogroepen na een natuurramp.

Trefwoorden: Vulkaanuitbarsting, ramp, kinderen, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, prospectieve cohort studie

APA formaat citatie: Hlodversdottir, H., Thorsteinsdottir, H., Thordardottir, E. B., Njardvik, U., Petursdottir, G., & Hauksdottir, A. (2018). Long-term health of children following the eyjafjallajökull volcanic eruption: A prospective cohort study. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1442601. 10.1080/20008198.2018.1442601 Retrieved from https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1442601

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 20 januari 2018 en online gepubliceerd op 5 maart 2018.

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved