Nieuwe editie Impact magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

Ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden kunnen een rol spelen in de ontwikkeling en beleving van de eigen identiteit. In deze editie van Impact Magazine over ‘Identiteit’ leest u over intergenerationeel trauma, over de verschillende belevingen van Joodse identiteit, de opsporing, berging en identificatie van Tweede Wereldoorlogslachtoffers, en de invloed van corona op de ontwikkeling van identiteit in de adolescentie.

Ook vindt u in deze editie een dubbelinterview met Bart Wallet (hoogleraar Joodse studies) en Eddo Verdoner (Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding), een interview met Marcel van Kanten over de zoektocht naar zijn familiegeschiedenis en 5 vragen aan Thom de Graaff, de nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Met columns, lees-, kijk- en luistertips, en nog veel meer.

In het NtVP katern vertelt bestuurslid en cultureel antropoloog Simon Groen over waarom en hoe we binnen de NtVP aandacht hebben voor culturele identiteit. Verder legt psychiater, psychotraumatherapeut en medisch antropoloog Hugo Konz in de Supervisierubriek uit hoe een LHBTIQ+-achtergrond bij vluchtelingen met psychotraumaklachten de traumabehandeling kan bemoeilijken en hoe je hier als hulpverlener op in kunt spelen.

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved