Nieuwe editie Impact magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Generaties’ centraal. Je vindt in deze editie onder meer een artikel over de intergenerationele doorwerking van de Tweede Wereldoorlog, een interview met Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, een artikel over de collectieve herinnering aan verzetsman Anton de Kom, en een interview met programmamaker Nira Kakerissa over haar zoektocht naar de geschiedenis van haar Molukse grootouders.

In het NtVP katern spreken we over de verschillende generaties die de NtVP in haar vijftienjarige bestaan heeft gekend en hoe de vereniging zich heeft ontwikkeld. In de Supervisierubriek vertellen Pleuni Corton en Rianneke van der Gaag over gezond werken in tijden van zware mentale belasting: Wat kunnen organisaties leren van Defensie?

Impact Magazine Katern Q2 2021

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved