Nieuwe editie Impact Magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

In deze editie van Impact magazine staat het thema ‘Erkenning’ centraal. Erkenning kan vele verschillende vormen aannemen en kan door mensen zeer verschillend ervaren worden. In deze editie reflecteren zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen op het thema ‘Erkenning’. Met bijdrages over onder meer politieke excuses, de Faro-ramp, familiegeschiedenissen in podcasts en ervaringsverhalen over momenten van erkenning.

In het NtVP katern vatten we de lessen samen uit de webinar “Systemisch racisme, trauma en de GGZ: Hoe zit dat bij jou?” van 16 september jl.  en geeft expert dr. Simone de la Rie in de Supervisierubriek “Als het slachtoffer ook dader is” antwoord op de vraag hoe je moreel trauma behandelt.

Katern en Supervisie Q4 2020

CategoryNieuws
© 2022 NTVP - All Rights Reserved