Nieuwe editie impact magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

In de nieuwe editie staat het thema ‘Oorlog en literatuur’ centraal. Hoe gaan schrijvers in hun werk om met het oorlogsverleden, en op welke manieren kunnen oorlogstrauma’s in literatuur worden verbeeld? In deze editie onder meer een openhartig interview met Arnon Grunberg over zijn eigen relatie tot de Tweede Wereldoorlog, een interview met Roxane van Iperen over haar bestseller ’t Hooge Nesten een beschouwing van de dichtbundel van Ellen Deckwitz over de oorlogstrauma’s van haar oma in Nederlands Indië.

In het NtVP katern leest u een interview met bestuurslid Rianneke van der Gaag over preventie, acute opvang en het belang van kwaliteitsbewaking en een supervisierubriek over traumabehandeling tijdens de coronacrisis.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved