Nieuwe editie Impact magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

Het thema van de nieuwste editie van Impact magazine is rampen. Klinisch psycholoog Wendy Weijts beschrijft in een column hoe vrijwilligers van WereldPsychologen psychologische zorg bieden aan vluchtelingen, met name aan mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. In de supervisierubriek geven Leony Coppens en Mariken Spuij antwoord op de vraag hoe je kinderen kan ondersteunen in de nasleep van een ramp. Hierbij gaan ze in op de rol die ouders en scholen hierin kunnen spelen. Ook wordt er een handig hulpmiddel genoemd, het boekje “Ik wil je iets vertellen” van Lotte Hendriks en creatief bureau Dolly Warhol.

NtVP-katern_Impact Magazine 2022-4

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved