Nieuwe editie Impact magazine

Impact Magazine informeert, agendeert en discussieert over ingrijpende gebeurtenissen op zowel mensen, organisaties als samenleving en de impact daarvan. Het magazine is gericht op mensen die zich beroepsmatig bezighouden met de psychosociale gevolgen van rampen, crisis, oorlog en geweld, zoals hulpverleners, onderzoekers en beleidsmakers. Daarnaast focust Impact Magazine zich op een brede groep professionals en andere belangstellenden met interesse in terugkerende actuele thema’s als psychotrauma, psychosociale hulp na rampen en crisis als ook oorlog, vervolging en geweld. De NtVP heeft een vast Katern en supervisievraag in het Impact Magazine.

Het thema van de nieuwste editie van Impact magazine is Rituelen. In het NtVP katern leest u in het editorial over rituelen en psychotrauma. Geert Smid schrijft over de rol van rituelen bij rouwverwerking en in de supervisierubriek beantwoordt Simon Groen de vraag over de rol van culturele achtergrond bij PTSS.

NtVP-katern_Impact Magazine 2022-3

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved