Nieuwe accreditatie psychosociale nuldelijnsopvang training

De NtVP heeft het initiatief genomen om de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van nuldelijnsondersteuning nader te definiëren en te borgen middels een accreditatie- en certificeringstraject. In het najaar van 2019 heeft de accreditatiecommissie psychosociale nuldelijnsondersteuning van de NtVP een nieuwe training mogen accrediteren. Wij willen de geaccrediteerde training van harte feliciteren!
Deze trainingen staan tevens vermeld in het online register op de website van de NtVP.

Instituut

Slachtofferhulp Nederland

Training

Leertraject Algemene Dienstverlening (AD)

Adres

Moeder Teresalaan 100, 3527 WB, Utrecht

Bij een NtVP geaccrediteerde nuldelijns psychosociale ondersteuningstraining bent u verzekerd van een gewaarborgde kwaliteit en staat vast dat de deelnemers na afloop van de training voldoen aan het competentieprofiel.

Overweegt u zelf om uw psychosociale nuldelijnstraining te laten accrediteren? Of wilt u meer weten over het accreditatie traject en de eisen? Voor meer informatie over het accreditatietraject kunt u onze website raadplegen of kunt u contact opnemen via certificering@ntvp.nl.

Nieuwe accreditatieaanvragen ingeleverd voor dinsdag 11 februari 2020 worden meegenomen in de opvolgende vergadering van de accreditatiecommissie.

CategoryNB_Feb20, Nieuwsbrief
© 2022 NTVP - All Rights Reserved