Nieuw gecertificeerde psychotraumatherapeuten september 2021

Het deskundigheidsgebied van de Psychotraumatherapeut NtVP omvat algemene kennis over psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelmethoden ten aanzien van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft de Psychotraumatherapeut recente werkervaring in het behandelen van cliënten met psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen en voldoet aan de vooropleidingseisen met een BIG-registratie als gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.

De certificeringscommissie heeft in de afgelopen maanden weer een paar gekwalificeerde behandelaren mogen certificeren. Een hartelijk welkom voor de nieuwe Psychotraumatherapeuten! Meer informatie is te vinden in het online register op de website van de NtVP.

Naam

Mw. I. Pliska

Instelling/Praktijk

Abate Expertisecentrum Angst en Trauma

Plaats

Enkhuizen

Functie

GZ-Psycholoog

Daarnaast zijn de volgende behandelaren opnieuw gecertificeerd, waarmee hun registratie als Psychotraumatherapeut wordt verlengd:

Naam

Mw. Y. van Rood
Dhr. F.J.H.M Smets
Mw. S. de Wilde
Mw. N.E.F. Schlattmann

Instelling/Praktijk

Leids Universitair Medisch Centrum
Dichterbij, ParnassiaGroep
PsyQ en Huijs GGZ
Levvel

Plaats

Leiden
Gennep
Den Bosch
Duivendrecht

Functie

Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut
GZ-psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut

Overweegt u zelf om de registratie als Psychotraumatherapeut aan te vragen? Of wilt u meer weten over het competentieprofiel en de modules? Voor meer informatie over het certificeringstraject kunt u contact opnemen via certificering@ntvp.nl

CategoryNB-Sep21, Nieuwsbrief
© 2023 NTVP - All Rights Reserved