Neurobiologische studies naar trauma-gerelateerde psychopathologie: een publiek gezondheidsperspectief

Auteurs: Teddy J. Akiki, Lynnette A. Averill & Chadi G. Abdallah

Originele titel: Neurobiological studies of trauma-related psychopathology: a public health perspective

De maatschappelijke last van psychiatrische stoornissen die ontstaan na blootstelling aan psychologisch trauma zijn enorm. Onderzoek naar trauma-gerelateerde stoornissen die gebruik maken van neurobiologische en volksgezondheidsbenaderingen zijn vaak onsamenhangend. Het is cruciaal om het belang van de translationele potentie van neurobiologisch werk en haar relevantie voor de volksgezondheidlast van psychologische trauma te benadrukken. Door het toepassen van een volksgezondheidsmodel bij traumatologie, dat primaire, secondaire en tertiaire niveaus behelst, benadrukken wij manieren waarop het veld van neurobiologie verbeterd kan worden en zo de weg vrij kan maken voor schaalbare interventies die uitkomsten kunnen verbeteren en bijdragen aan het aanpakken van volksgezondheidsproblemen.

Kernwoorden: trauma; posttraumatische stress stoornis (PTSS); neurobiologie; translationele neurowetenschap; neuroimaging; volksgezondheid; interventie

APA citatie: Akiki, T. J., Averill, L. A., & Abdallah, C. G. (2018). Neurobiological studies of trauma-related psychopathology: A public health perspective. European Journal of Psychotraumatology, 9(1), 1556554. doi:10.1080/20008198.2018.1556554

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 28 november 2018, online gepubliceerd op 20 december 2018.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved