Neurobiologische eigenschappen en reacties op eye movement desensitization and reprocessing behandeling van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met borstkanker

Auteurs: Sara Carletto, Camillo Porcaro, Carmen Settanta, Vincenzo Vizzari, Maria Rosa Stanizzo, Francesco Oliva, Riccardo Torta, Isabel Fernandez, Mario Coletti Moja, Marco Pagani & Luca Ostacoli

Originele titel: Neurobiological Features and Response to Eye Movement Desensitization and Reprocessing Treatment of Post-traumatic Stress Disorder in Patients with Breast Cancer

Achtergrond: Borstkanker (BK) is één van de meest voorkomende invasieve types van kanker bij vrouwen, met belangrijke consequenties voor zowel fysiek als psychologisch functioneren. Patiënten met BK hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS), maar slechts weinig studies hebben de effectiviteit van psychologische behandelingen om het te behandelen geëvalueerd. Bovendien zijn er geen neuroimaging studies die de neurobiologische effecten van een psychotherapeutische behandeling van BK-gerelateerde PTSS hebben geëvalueerd.
Doel: De studie beoogde de effectiviteit te evalueren van Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapy (EMDR) vergeleken met Treatment as Usual (TAU) in BK patiënten met PTSS, waarbij ook de EEG neurofysiologische veranderingen onderliggend aan behandeleffecten en hun correlatie met klinische symptomen werden geïdentificeerd.
Methode: Dertig patiënten met BK en een PTSS diagnose werden geïncludeerd die EMDR (n=15) ontvingen of TAU (n=15). Patiënten werden gemeten voorafgaand en na afloop van de behandelingen met klinische vragenlijsten en Electroencephalography (EEG). Het percentage patiënten dat na de interventie niet meer voldeed aan PTSS criteria en veranderingen in klinische scores, tussen en binnen groepen, werden geëvalueerd. Two-sample permutation t-tests tussen EEG kanalen werden uitgevoerd  om de verschillen in Power Spectrum Density tussen de groepen te bestuderen. Pearson correlatieanalyse werd uitgevoerd tussen de power bands en klinische scores.
Resultaten: Op de nameting voldeden alle patiënten behandeld met EMDR niet meer aan de PTSS criteria, terwijl alle patiënten behandeld met TAU hun diagnose behielden. Een significante afname in depressieve symptomen werd gevonden in de EMDR groep, terwijl angst stabiel bleef bij alle patiënten. EEG resultaten bevestigden deze bevindingen, waarbij alleen in de EMDR groep significante verschillen werden aangetoond in de delta en theta bands in de left angular en right fusiform gyri.
Conclusies: Het is essentieel om ook PTSS symptomen te detecteren in patiënten met BK om adequate interventies aan te bieden. The effectiviteit van EMDR behandeling voor het reduceren van kanker-gerelateerde PTSS wordt ondersteund door zowel klinische als neurobiologische bevindingen.

Kernwoorden: Borstkanker; posttraumatische stressstoornis; PTSS; psychologisch trauma; Eye Movement Desensitization and Processing; EMDR; EEG; Neurobiologie

Citatie: Sara Carletto, Camillo Porcaro, Carmen Settanta, Vincenzo Vizzari, Maria Rosa Stanizzo, Francesco Oliva, Riccardo Torta, Isabel Fernandez, Mario Coletti Moja, Marco Pagani & Luca Ostacoli (2019) Neurobiological features and response to eye movement desensitization and reprocessing treatment of posttraumatic stress disorder in patients with breast cancer, European Journal of Psychotraumatology, 10:1, DOI: 10.1080/20008198.2019.1600832

Vertaling door Lonneke I.M. Lenferink

Geaccepteerd voor publicatie op 14 maart 2019, online gepubliceerd op 25 april 2019.

© 2023 NTVP - All Rights Reserved