Meta-analyse naar effect van behandeling jeugdigen met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Titel: Treatment effect on psychosocial functioning of juveniles with harmful sexual behavior: A multilevel meta-analysis

Auteurs: Ellis ter Beek, Chris H.Z. Kuiper, Rachel E.A. van der Rijken, Anouk Spruit, Geert Jan J.M. Stams
& Jan Hendriks

Deze multilevel-meta-analyse onderzocht de effecten van behandeling voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag op psychosociaal functioneren. Ook werden de modererende effecten van uitkomst, behandeling, deelnemers en studiekarakteristieken geanalyseerd. Het blijkt dat jongeren die een behandeling ontvingen een relatieve verbetering lieten zien op het psychosociaal functioneren. De effecten op atypische seksuele opwinding en empathie waren kleiner in vergelijking met effecten op andere uitkomsten. Het meest prominent was dat studies met een zwakke kwaliteit grotere effectgrootten produceerden. Onverwacht hadden niet-gevestigde behandelingen meer effect dan gevestigde behandelingen, wat kan worden verklaard door het gebruik van minder gestructureerde studieontwerpen.  De evaluatie van de behandelingseffecten door professionals leverden hogere effectgroottes op, in vergelijking met andere informatiebronnen zoals zelfrapportages. In dit artikel worden verder de gevolgen voor toekomstig onderzoek en de klinische praktijk besproken.

Het artikel is de komende 50 dagen te lezen via de link in de titel.

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved