Meld je aan voor een SIG!

Je hebt ze vast gezien bij het NTVP congres, de grote banners van de SIGS. Bij de stands in het atrium van congrescentrum de Werelt stond ook die van de SIGS Young Minds en Culturele diversiteit. Er is veel kennis gemaakt en uitgewisseld. De ambitie van de verschillende SIG’s is om zorgprofessionals en experts die werkzaam zijn op een specifiek domein binnen het Psychotraumaveld te verbinden.

Wil jij ook meer contact met je collega’s in het veld? Neem dan deel aan één of meer van deze inspirerende netwerkgroepen!

De volgende SIG’s zijn actief:

  1. Opvang en vroege interventies Voor meer info kan je contact opnemen met de voorzitter Lucy Dijkman: L.Dijkman@olvg.nl
  2. SIG traumatische rouw. Voor meer info kan je contact opnemen met de voorzitter Elise van Wageningen  E.van.Wageningen@centrum45.nl
  3. Young Minds. Voor meer info kan je contact opnemen met de contactpersoon Karlijn Schols: youngminds@ntvp.nl
  4. SIG culturele diversiteit Voor meer info kan je contact opnemen met de voorzitter Samrad Ghane:  s.ghane@equatorfoundation.nl
  5. Behandeling van PTSS met ernstige (comorbide) problematiek en dissociatieve stoornissen. Voor meer info kan je contact opnemen met de voorzitter Ingrid Wigard: I.wigard@parnassiagroep.nl

Wil jij je aanmelden voor 1 van deze SIG’s? dat kan! Stuur een mailtje naar de voorzitter van de desbetreffende SIG.

Zou je kennis willen delen met collega’s uit het psychotraumaveld op een ander thema?

Je kunt ook zelf het initiatief nemen om (met een collega) een nieuwe SIG te starten. Bijvoorbeeld op het gebied van vroegkinderlijk trauma, Jeugd en Trauma, Trafficing, Huiselijk Geweld of Geüniformeerden. Doen!

Ben je geregistreerd als psychotraumatherapeut? Dan telt vanaf het moment van registratie iedere bijgewoonde SIG bijeenkomst mee voor één punt bij je herregistratie. Wanneer bij een SIG bijeenkomst een (inter)nationale spreker wordt uitgenodigd dan kan de betreffende bijeenkomst voorgelegd worden aan de accreditatie commissie.

Neem voor meer informatie contact op met Miranda Meijer, Bestuurslid NtVP: me.meijer@LZV-groep.nl

CategoryNieuws
© 2021 NTVP - All Rights Reserved