Medieert verstoorde slaap de effecten van kindermishandeling op breinstructuur?

Auteurs: Martin H. Teicher, Kyoko Ohashi, Alaptagin Khan, Laura C. Hernandez Garcia, Torsten Klengel, Carl M. Anderson & Marisa M. Silveri

Originele titel: Does Sleep Disruption Mediate The Effects of Childhood Maltreatment on Brain Structure?

Achtergrond: Kindermishandeling is geassocieerd met veranderingen in de morfometrie van stressgerelateerde breingebieden. Het is ook bekend dat mishandeling het risico op psychopathologie verhoogd en dat het een langdurig verstorend effect op slaap heeft.
Doel: Onderzoeken in hoeverre afwijkingen in slaapcontinuïteit effecten heeft op hersenen morfometrie en het evalueren van de mate waarin slaapverstoringen de effecten van mishandeling op de breinstructuur medieert.
Methode: Maltreatment and Abuse Chronology of Exposure (MACE) scale scores, actigraph-gemeten slaap en 3T MRI zijn verzameld bij N=37 18-19-jarige participanten geworven uit de maatschappij (N=34 met neuroimaging).
Resultaten: Veertien participanten rapporteerden geen geschiedenis met mishandeling terwijl 23 participanten waren blootgesteld aan gemiddeld 4.7 typen van mishandeling. Meervoudige mishandeling wordt in verband gebracht met verminderde slaapefficiëntie, de toename van waken na het begin van de slaap en met het aantal momenten en de duur van wakkere momenten. Deze resultaten waren onafhankelijk van de effecten van mishandeling op depressie en angst. De belangrijkste voorspeller van verstoorde slaap was blootstelling aan nonverbale emotionele mishandeling door ouders op 9-10 jarige leeftijd. Verminderde slaapefficiëntie correleerde met een afname in volume van de grijze stof in de hippocampus waaronder het CA1 subgebied, een afname van de moleculaire laag en de gyrus dentatus evenals de gyrus frontalis inferior en de insula. Slaap medieerde 39-46% van de effecten van mishandeling op het volume van de structuren van de hippocampus en gyrus frontalis inferior.
Conclusies: Actigraph-gemeten slaap is verstoord in mishandelde oudere tieners en medieert een significant deel van de effecten van mishandeling op het volume van de hippocampus. Meer onderzoek is nodig om te meten in hoeverre pogingen om de slaap te verbeteren van mishandelde kinderen de neurobiologische effecten van mishandeling kan voorkomen of verbeteren.

Trefwoorden: misbruik en verwaarlozing, mishandeling, hippocampus, prefrontale cortex, slaap, actigraphy, depressie en angst

APA formaat citatie: Teicher, M. H., Ohashi, K., Khan, A., Hernandez Garcia, L. C., Klengel, T., Anderson, C. M., & Silveri, M. M. (2017). Does sleep disruption mediate the effects of childhood maltreatment on brain structure? European Journal of Psychotraumatology, 8, 1450594. doi:10.1080/20008198.2018.1450594

Vertaald door: Lonneke I.M. Lenferink

Dit artikel is geaccepteerd voor publicatie op 27 februari 2018 en online gepubliceerd op 28 maart 2018.

CategoryNieuws
© 2023 NTVP - All Rights Reserved